Селекция и генетика сахарной свеклы:
Классификация, происхождение и кариотип

автор:

Рід буряка Beta відноситься до коліна Beta Mog. родини Chenopodiaceae. Рід включає 15 видів, серед яких є одно-, дво- і багаторічні, диплоїдні (2n=18), тетраплоїдні (2n=36) і гексаплоїдні (2n=54) види. М.І. Вавилов виділив два центри походження культурного буряка — Середземноморський і Передньоазіатський (вторинний). П.М.Жуковський доповнив їх третім — європейсько-сибірським. Культурні види — диплоїдні, дворічні, решта багаторічні. Форми культурного буряка (B. vulgaris) підрозділяються на два підвиди — європейський і азіатський і п’ять груп різновидностей.

B. vulgaris легко схрещується з B. maritima (2n=18), B. patula (2n=18) і B. cicla (2n=18).