Управление ростом и развитием во время ухода за овощными культурами:
Взрыхление междурядий

автор:
источник: Уход за овощными культурами // Барабаш О.Ю, Сыч З.Д., Носко В.Л

За оптимальних погодних умов і дотримування рекомендованої глибини сівби насіння рядки овочевих культур з’являються через 5—20 діб від початку появи сходів. В цей період дуже важливим технологічним прийомом є розпушування міжрядь з метою знищення фунтової кірки, бур’янів і поліпшення аерації фунту. Розпушування збільшує кількість корисних мікроорганізмів, сприяє росту кореневої системи та продуктових підземних органів. Запізнення з першим його проведенням пригнічує овочеві рослини і призводить до забур’янення посівів.

На посівах з базовою шириною колії трактора 140 см для обробітку міжрядь овочевих культур використовують культиватори-реслинопідживлювачі УКР-4,2, КРН-4,2Г, КОН-4,2, КОН-2,8Б, УКР-2,8. Міжряддя кукурудзи цукрової і баштанних культур розпушують культиваторами КРНВ-5,6, УКР-8,4, КРН-8,4, КМШ-8,4. На просапних овочевих культурах високоефективними в боротьбі з бур’янами і розпушуванні грунту в міжряддях є фрезерні культиватори: ФПУ-4,2 для міжрядь 70 см і КФО-5,4 — відповідно 60 і 90 см. Правильне технологічне регулювання культиваторів на стендах-майданчиках, яке проводять перед виїздом у поле, забезпечує розпушування на задану глибину та знищення сходів бур’янів майже до 100%.

Міжряддя розпушують систематично через кожні 9—12 діб. Кількість розпушувань залежить від біологічних особливостей овочевих культур, забур’яненості поля, гранулометричного складу грунту, частоти і кількості опадів, поливів і ширини міжрядь. Кожне додаткове розпушування доцільно проводити після дощу або поливу для активації газообміну, що сприяє регенерації кореневої системи і зменшує випаровування вологи шляхом мульчування міжрядь тонким шаром розпушеного сухого грунту. В умовах достатнього зволоження на ущільнених важких і забур’янених грунтах проводять 5—6 розпушувань, а на легких і чистих посівах — достатньо 2—3. В сучасних технологіях вирощування овочевих культур з використанням гербіцидів, краплинного зрошування і мульчування синтетичними матеріалами необхідність у розпушуванні міжрядь зменшується.

Глибина розпушування залежить від строків його проведення, вологості грунту, біологічних особливостей овочевих культур, метеорологічних умов вегетаційного періоду. Під час першого і частково другого розпушування, коли овочеві рослини ще маленькі, використовують однобічні плоскорізальні прополювальні лапи (бритви). Щоб не засипати рослини в рядках, їх встановлюють на глибину до 6 см. Лапи бувають праві і ліві. Перші встановлюють із правого боку рядка, а другі — з лівого. Щоки лап розміщують з боку рядків, що запобігає засипанню рослин. Ширина захвату лап — 85, 120, 150, 165 і 250 мм залежно від ширини міжрядь.

З метою прискорення першого міжрядного обробітку перед з’явленням сходів овочевої культури використовують маячні культури, які дуже швидко проростають — редиску, гірчиці листкової або салат-латук.

Насіння таких культур домішують у невеликих кількостях (редиски — 200, гірчиці листкової та салату — 50 г/га) до насіння основної овочевої культури і засипають до всіх посівних секцій та додаткових вставних бункерів над висівними апаратами сівалок, або лише до крайніх секцій, які висівають поряд з правим колесом трактора. Маячна культура дає можливість провести перший завчасний міжрядний обробіток перед сходами, який з успіхом можна проводити у технологіях вирощування овочевих культур з використанням комбінованих агрегатів для нарізування напрямних щілин і грядкоутворювачів. У технологіях без застосування гербіцидів маячні культури можна використати для пучкової продукції.

Досходове міжрядне розпушування ґрунту з успіхом можна проводити у технологіях вирощування овочевих культур з використанням комбінованих агрегатів для нарізування напрямних щілин і грядкоутворювачів. Для цього на кожну сівалку встановлюють два щілинорізи по центру коліс або гусениць трактора. Глибину ходу щілинорізів регулюють в межах 27—30 см. Подібні щілинорізи також встановлюють на культиватори, які копіюють хід сівалки.

Для суцільного обробітку широких міжрядь між бритвами встановлюють стрілчасті шюскорізні, або універсальні лапи. Перші застосовують для розпушування на невелику глибину (до 6 см). Ширина їх захвату 145, 150 і 260 мм. Стрілчасті універсальне лапи добре підрізують бур’яни та інтенсивно розпушують ґрунт до 12 см. Ширина захвату лап 220, 250, 270, 330, 380 і 410 мм. Різні марки лап культиваторів дають можливість розміщувати їх на секціях культиваторів для будь-якої ширини міжрядь.

Наступні міжрядні розпушування (глибина до 10—16 см) проводять з допомогою розпушувальних долотоподібних лап. їх встановлюють на краях міжрядь, а стрілчасті — посередині для кращого вичісування сходів бур’янів і подрібнення грудочок ґрунту. За кожною секцією культиватора доцільно встановлювати мініборінку КЛТ-38.

Щоб запобігти пошкодженню і засипанню рядків овочевих рослин у рядках залишають захисні зони: на дрібнонасінних посівних культурах 8—10 см, а на розсадних — не менше 12 см завширшки. Для мульчування сухим ґрунтом і боротьби з бур’янами в рядках та захисних зонах під час третього та наступних розпушувань використовують лапи-полички, за допомогою яких сходи бур’янів присипаються ґрунтом шаром не більше 3 см і під яким вони гинуть. Лапи-полички встановлюють із лівого та правого боків рядка на відстань 25—27 см від його осі. Глибина обробітку — до 6 см. Цей технологічний прийом дуже ефективний на посівах кукурудзи цукрової, капусти, помідора, квасолі спаржевої, бобу овочевого та інших високорослих рослин, але за умови невеликої висоти бур’янів.

Найважче знищувати бур’яни і розпушувати грунт у захисних смугах та в середині рядків. Незважаючи на це, для сучасних технологій вирощування овочевих культур розроблено багато пристосувань для комплектування просапних культиваторів у вигляді невеликих пружинних зубів, мініборінок і дисків. Рамка з пружинними зубами прикріплюється шарнірами до тримача просапного культиватора і застосовується для розпушування ґрунту в захисних зонах і міжряддях. Різноманітність пружинних зубів є мініборінки. Розпушувальні голчасті диски мають діаметр 350, 450 і 520 мм із зігнутими в один бік загостреними зубами. Піл час руху таких дисків у міжряддях і захисних зонах зуби заглиблюються в грунт до 4—9 см, розпушують його і знищують бур’яни.

Одним з ефективних пристосувань для механічної роботи в зоні рядка є ротор прополювальний, який призначений для розпушування ґрунту і знищення бур’янів у міжряддях з мінімальними (30—50 мм) захисними смугами. На кожному диску прикріплено шість роторів (розпушувачів) з чотирма зубами, Які вільно обертаються на осі. Під час руху культиватора ротор вільно обертається від взаємодії зубів розпушувача з ґрунтом. Зуби розпушують ґрунт, виривають бур’яни, кидають їх на поверхню міжрядь або присипають ґрунтом. Всі вказані вище пристосування до просапних культиваторів застосовуються окремо, або комплектуються на пристрої для прополювання в рядках ППР-5,4—0,2, даючи можливість одержувати дешеві екологічно безпечні овочі без застосування гербіцидів.

Плануючи частоту і глибину міжрядного обробітку, звертають увагу на режим зволоження. На незрошуваних землях і в засушливі роки міжряддя розпушують на меншу глибину. Це запобігає пересиханню верхнього шару грунту і менше пошкоджуються корені. В умовах достатнього зволоження, навпаки, проводять глибокі розпушування, які посилюють аерацію ґрунту, сприяють розвитку кореневої системи. За даними Інституту землеробства і тваринництва західних районів України УААН, в умовах достатнього зволоження Львівщини кожне додаткове розпушування міжрядь підвищує врожайність моркви столової на 2,2—4,6 т/га.

Якість міжрядного обробітку залежить від прямолінійності рядків. Ширина захвату просапних культиваторів повинна співпадати з шириною сівалок і розсадосадильних машин. Аналогічно це стосується і напрямку їх руху. Стикові міжряддя розпушують за два проходи. Робочі органи просапних культиваторів повинні повністю підрізати бур’яни в міжряддях, не виносити вологий шар ґрунту на поверхню, не пошкоджувати рослин понад 1—2%, не відхилятися від заданої глибини більш як на 15%, що становить для неглибокого обробітку ±1 см, а для глибокого ±2 см.

Таврійська державна агротехнічна академія в 2004 році закінчила дослідно-конструкторські роботи з модернізації самохідного шасі Т-16 для комплектування різними пристосуваннями, які забезпечують основні операції в технологіях вирощування овочів на невеликих площах із застосуванням краплинного зрошування. Шасі Т-16 має універсальну навісну раму для с.-г. знарядь та окремих змінних робочих органів. Наприклад, секцій з культиватора КРН-4,2, борони голчастої дискової (типу БИГ), зубової борони для вичісування бур’янів тощо. Ці пристосування дуже корисні для догляду за овочевими культурами.

Поряд з механізованим міжрядним обробітком в овочівництві широко застосовується ручне виполювання бур’янів в рядках і просапування міжрядь. Це зумовлено різними причинами — невеликими площами на яких недоцільно використовувати механізований обробіток, недостатніми фінансовими можливостями господарства тощо. Для ручного просапування використовують різні модифікації сапок і розпушувачів. Глибоке розпушування міжрядь на плантаціях багаторічних овочевих культур можна проводити з допомогою вил. Ефективне поверхневе розпушування грунту і підрізування бур’янів у міжряддях за допомогою ручного плоскоріза Фокіна.

Ці найпростіші пристосування широко використовуються в городництві і в органічному овочівництві.