Ионизирующие излучение – как экологический фактор в сфере аграрного производства:
Поступление радионуклидов в продукцию животноводства

автор:

Серед харчових продуктів, з якими радіонукліди надходять в організм людини, продукти тваринництва — молоко, м’ясо, яйця та ін. — займають одне з перших місць.

Перехід радіонуклідів у м’ясо із раціону тварин визначається фізико-хімічними властивостями радіонуклідів, а також видовими особливостями і віком тварин.

За продовженим оральним введенням радіоактивних речовин в організм у першу добу і тижні введення, радіонукліди нагромаджуються в органах і тканинах найбільш інтенсивно. Потім швидкість нагромадження їх поступово знижується і настає рівноважний стан, при якому інтенсивність відкладання вирівнюється з швидкістю виведення з організму.

Максимальне нагромадження радіонуклідів і строки досягнення цього стану рівноваги в акумуляції їх при забарному введенні для різних сільськогосподарських тварин різні. У курей, наприклад, максимальний вміст радіоактивного марганцю в скелеті становить 5%, а в м’язах — 0,2%; для цинку ці величини становлять — відповідно 82 і 38% від надходження з раціоном.

Після одноразового орального надходження в організм дійних корів радіонуклідів найбільш інтенсивне введення їх з молоком спостерігається протягом перших двох діб.

Перехід радіоактивного стронцію в яйце не перевищує 40% добового надходження радіонуклідів, а у низькопродуктивних курей воно може досягти 60%. Вміст його у шкаралупі 96%, у жовтку 3,5, а в білку — 0,2%.