Охрана почвенного покрова:
Переуплотнение почвы и мероприятия по его уменьшению

автор:

В умовах інтенсивного ведення сільськогосподарського виробництва значно посилюється вплив на ґрунт ходових систем сільськогосподарських агрегатів.

Незмінним супутником росту енергонасиченості машин є значне збільшення їх маси. Так, експлуатаційна маса трактора К-701 становить 13,5 т, а посівного агрегату з ним і новою широкозахватною сівалкою СЗС-12, завантаженої насінням понад 25 т. Маса комбайну «Дон-1500» із заповненими бункерами становить понад 18 т.

За даними Естонського НДІ землеробства і меліорації, за період підготовки ґрунту до збирання врожаю різноманітні машини проходять по полю 5—15 разів. Сумарна площа слідів ходових систем нерідко вдвоє перевищує площу поля, а на поворотних смугах — в 6—20 разів. Внаслідок цього різко погіршуються такі важливі для росту і розвитку рослин властивості ґрунту, як щільність, твердість, повітро- і водопроникність.

При разових проходах тракторів по полю щільність ґрунту (чорнозем типовий глибокий) може перевищити 1,3—1,35 г/см3 (верхня межа оптимального ущільнення для більшості сільськогосподарських культур), твердість — досягти допустимої межі (20 кг/ см²), вміст повітря в орному шарі — знизитися нижче критичного рівня (15%), а водопроникність ґрунту — зменшитися до 40—30 мм/г і нижче.

Внаслідок пластичної деформації ґрунту після проходу коліс тракторів на поверхні поля утворюється колія, яка погіршує мікрорельєф, робить його більш ерозійнонебезпечним, збільшує поверхню випаровування тощо. Вже після декількох проходів різних тракторів, особливо Т-150К, ущільнення чорнозему типового проявляється на глибині 0,5—0,6 м. Отже, при багаторазових проходах тракторів ґрунт переущільнюється і в орному шарі.

Наслідком цього є зниження врожайності зернових і просапних культур на 15—30% (контроль — ділянки з оптимальним ущільненням). Однак переущільнення ґрунту не можна вважати неминучим, для його запобігання необхідно:

  • при ранньовесняному боронуванні застосовувати тільки гусеничні трактори, що мають невеликий тиск на ґрунт;
  • застосовувати мінімалізацію обробітку ґрунту, поєднання операцій, зменшення глибини розпушення, збільшення ширини захвату агрегатів;
  • всі роботи по вирощуванню сільськогосподарських культур проводити при фізичній спілості ґрунту і його вологості 20—22%;
  • переважно використовувати гусеничні трактори, обмежувати застосування колісних тракторів типу К-700;
  • виключати проходи сільськогосподарських агрегатів та інших машин по полю без потреби;
  • заправляти агрегати насінням, добривами, паливом тільки на краю поля без заїзду на нього транспортних засобів;
  • широко застосовувати маршрутизацію руху машинно-тракторних агрегатів при вирощуванні сільськогосподарських культур, тобто більшість технологічних операцій виконувати при рухові агрегатів по одних і тим же коліях;
  • розпушувати і зарівнювати сліди від коліс тракторів і сільськогосподарських машин;
  • на ущільнених ґрунтах бажано проводити глибокий безполицевий або чизельний обробіток, який забезпечує добре розущільнення, руйнує плужну підошву і дає можливість нагромаджувати і зберігати вологу в ґрунті;
  • для підвищення стійкості ґрунтів проти ущільнення слід ширше застосовувати звичайні прийоми окультурення (внесення органічних добрив, кальційвмісних меліорантів тощо), мульчування поверхні ґрунту.