Главные принципы биологического земледелия в Украине:
Охрана сельскохозяйственной продукции от техногенного загрязнения

автор:

Насиченість території України промисловими підприємствами, автотрасами, тепловими електростанціями створює високу забрудненість навколишнього середовища різними хімічними речовинами, у тому числі і такими токсичними, як. свинець, ртуть, кадмій, нікель, цинк та ін.

При визначенні рівня їх нагромадження в ґрунті створюються умови для акумуляції токсикантів у рослинницькій продукції, що робить її непридатною для споживання людиною і використання на корм тваринам.

Нині затверджено гранично допустимі концентрації (ГДК) в ґрунті найбільш токсичних елементів. Так, ГДК для свинцю — 20 мг/кг ґрунту, кадмію — 3, миш’яку — 2, нікелю — 36, цинку — 85, хрому — 100, ртуті — 2,1, марганцю — 1500, ванадію — 150 мг/кг.

Для контролю за рівнем забруднення фтором використовують показник вмісту в ґрунті його водорозчинної форми. ГДК фтору в чорноземних ґрунтах становить 12,5, підзолистих — 9 мг/кг ґрунту. Найбільш сильно фтором забруднені території, що межують з підприємствами кольорової металургії, тепловими електростанціями, суперфосфатними і керамічними заводами. Контроль за вмістом фтору необхідний також на довгочасно удобрюваних і меліорованих територіях.

Суворий контроль за ґрунтом і рослинами необхідний на територіях, що межують з автомагістралями. Тепер в Україні за рахунок цього джерела забруднення в навколишнє середовище надходить 250 тис. т свинцю.

У зв’язку з цим, на ділянках полів, розміщених від автотрас на відстані менше 150 м, забороняється вирощувати овочеві й кормові культури, які найбільше нагромаджують свинцю.