Тема 4. Посівні якості насіння овочевих культур

автор:

Мета:

вивчити сортові і посівні показники насіння; засвоїти методику визначення посівних якостей насіння овочевих і баштанних рослин.

Матеріальне забезпечення:

таблиці, довідковий матеріал, зразки насіння, розбірні дошки, шпателі, препарувальні голки, чашки Петрі, фільтрувальний папір, підготовлений кварцовий пісок, термостат, електронні терези.

Завдання 1.

Вивчити законодавчу базу визначення сортових і посівних якостей насіння овочевих культур.

Завдання овочівника полягають в одержанні таких сходів, які в кінцевому забезпечать оптимальну густоту. Це підвищить врожайність, але водночас зменшить витрати на насіння. Цьому сприяє використання якісного насіння. Якість насіння – є основною умовою вирощування високих урожаїв овочів. Насіння повинно відповідати певним сортовим і посівним якостям. До сортових відносять – висока сортова чистота, вирівняність за біологічними і господарськими ознаками. До посівних – енергія проростання і схожість.

За роки Незалежності вийшло два Закони України, які регламентують використання насіння і садивного матеріалу овочевих культур – “Про насіння” (№ 3772-XII від 23.12.1993 р.) і “Про насіння і садивний матеріал” (№411-IV від 26.12. 2002 р.), який редагувався і приймався з уточненнями згідно із Законами №2505-IV від 25.03.2005 р., №1759-VI від 15.12.2009 р., №5397-VI від 02.10.2012 р., №5462-VI від 16.10.2012, №864-VIII від 08.12.2015 р. Ці Закони визначають основні засади виробництва та обігу насіння і садивного матеріалу, а також порядок здійснення державного контролю за ними.

Перш ніж розпочати підготовку насіння перед сівбою необхідно уточнити попередні способи його підготовки, які залежать від технологій його вирощування і реалізації. Якщо це насіння власного урожаю, яке виробник має право використовувати лише у своєму господарстві без права реалізації (ст. 23 Закону України “Про насіння і садивний матеріал”), то необхідно провести весь цикл підготовки – очищення, калібрування, обробку пестицидами і агрохімікатами, які дозволені до використання в Україні.

Законом України “Про насіння і садивний матеріал” встановлено такі категорії насіння і садивного матеріалу: добазове насіння (ДН), яке отримують з первинних ланок насінництва і використовують для подальшого його розмноження; базове насіння (БН) – наступна генерація, яка отримана від розмноження добазового насіння; сертифіковане насіння (СН) – наступні генерації насіння, які отримані від кількаразового розмноження базового насіння (рис. 4.1.).


Рис. 4.1. Забарвлення етикетки для маркування насіння:
1 – добазове (оригінальне) (ДН); 2 – базове (елітне) (БН); 3 – сертифіковане (репродукційне) 1 генерація (репродукція) (СН); 4 – сертифіковані (репродукційні) наступні генерації

Здебільшого сучасні овочівники купують насіння у суб`єктів насінництва та розсадництва, до яких належать фізичні та юридичні особи, яким надано право займатися виробництвом та реалізацією насіння і садивного матеріалу. В даному випадку необхідно звернути увагу на особливості їхнього маркетингу. Реалізатори зобов`язані гарантувати відповідність, проданої партії насіння і садивного матеріалу, показникам сортової чистоти і посівних якостей поданими у сертифікаті. Насіння і садивний матеріал повинні відповідати національним стандартам. Гарантії діють впродовж 6 місяців після проведення аналізів сертифікованими лабораторіями з визначення посівних якостей насіння. Реалізація і використання для сівби насіннєвого матеріалу, який не перевірений в сертифікованих лабораторіях, або не відповідає стандартам, забороняється (ст. 22 вище згаданого Закону).

Сортові і посівні якості насіння овочевих і баштанних культур повинно відповідати Національному стандарту України «Насіння овочевих, баштанних, кормових і пряно-ароматичних культур. Сортові і посівні якості. Технічні умови», який прийнятий у першій редакції в 2017 р. на заміну ДСТУ 7160:2010. Сортові якості контролюються в процесі вирощування насіння певного виду овочевих культур і сорту методами доборів, сортоочисток і апробації. За сортовими категоріями насіння поділяють на добазове, базове з сортовою чистотою не менш як 98-99 %, а сертифіковане – не менш як 95-98 %. Вийнятком є насіння гарбуза із сортовою чистотою відповідно 95-97 та 93 % (табл. 4.1.).

Таблиця 4.1. Показники норм якості насіння для основних овочевих і баштанних культур
КультураКатегорії насінняСортова чистота %, мінімумВміст інших сортів і різних гібридів у загальній масі домішок, %, максимумВміст насінняСхожість, %, мінімумВологість, %, максимум
фізична чистота, %, мінімумінших рослин, %, максимум
культурнихбур’янів
БаклажанДН990990,10,07511
БН980980,20,07511
СН970970,20,17011
Буряк столовий одно-ростковийДН990980,20,17014
БН980970,30,27014
СН950970,30,36514
Буряк столовий багато-ростковийДН990980,20,18014
БН980970,30,28014
СН950970,50,37014
ГарбузДН970990,10,09010
БН950990,20,09010
СН930930,20,17510
Горох овочевийДН990990,10,19014
БН990980,10,19014
СН981970,20,28514
ДиняДН990990,00,0909
БН990990,10,0909
СН971980,10,1809
Кабачок і патисонДН980990,10,0909
БН970980,10,0909
СН970960,10,1759
Кавун столовийДН990990,10,09010
БН990990,10,0909
СН980980,10,17510
Капуста білоголова і червоноголоваДН990990,20,1809
БН980980,30,2809
СН970980,30,3759
Капуста цвітнаДН990990,20,1759
БН980980,30,2759
СН951980,40,3709
Квасоля звичайнаДН990990,10,19014
БН990990,10,29014
СН981980,20,28514
КріпДН990970,20,16012
БН980950,30,26012
СН961900,30,35512
МоркваДН990970,20,17010
БН980950,30,27010
СН960930,40,36010
Огірок посівнийДН990990,00,09010
БН980990,10,09010
СН960980,10,18010
Пастернак посівнийДН980970,10,06510
БН970950,10,16510
СН950920,20,26010
Перець солодкий і гіркийДН990990,10,07511
БН980980,20,07511
СН970980,20,17011
ПетрушкаДН980980,20,16510
БН970960,30,26510
СН951960,40,36010
ПомідорДН990990,10,08511
БН990980,20,08511
СН981980,20,17511
РедискаДН990980,10,0859
БН980960,10,1859
СН951940,20,2809
СалатДН990950,20,1809
БН990930,20,1759
СН982900,50,3659
СелераДН980990,20,17010
БН970980,30,27010
СН951960,50,36010
Цибуля ріпчастаДН990990,10,08011
БН980980,10,18011
СН950980,20,27011
ШпинатДН980980,10,17013
БН970970,10,17013
СН950970,20,16513
ЩавельДН980970,10,08013
БН970950,10,18013
СН950900,20,17513

Партії насіння овочевих і баштанних культур, у яких виявлено насіння, або плоди карантинних та отруйних бур’янів, поширення яких заборонено в Україні, не допускається до сівби і вважається некондиційним.

Завдання 2.

Вивчити показники посівних якостей насіння овочевих культур.

Посівні якості насіння -
це сукупність показників, що характеризують його придатність до сівби. Посівні якості – це фізична чистота, маса, вологість, життєздатність, енергія проростання, схожість, зараженість шкідниками і збудниками хвороб.

Посівні якості насіння визначають у сертифікованих лабораторіях із середнього зразка. Середній зразок – це необхідна кількість насіння для аналізу, яка повністю характеризує якість партії насіння, з якої його відібрали. Розмір партії насіння залежить від особливостей культури. Так, партія насіння кукурудзи становить 20, капусти – 1, селери – 0,5 т. Маса середнього зразка насіння дрібнонасінних культур становить 5-10 г, а великонасінних 25-100 г.

Сортові якості насіння овочевих і баштанних культур визначають за допомогою польових обстежень посівів (апробації) та польового, комірного і лабораторного інспектування згідно з ДСТУ 8439, ДСТУ 8557 та інших нормативних документів. Розміри партії і середнього зразка насіння кожного виду і сорту для визначення їхніх посівних якостей визначають згідно з ДСТУ 4138 (табл. 4.2.).

Чистота насіння
це маса повноцінного насіння основної культури у насінному матеріалі, визначена в процентах від загальної кількості, взятої для аналізу.
Схожість насіння
це кількість пророслого насіння, визначена у відсотках від його кількості, закладеного для аналізу.
Енергія проростання
характеризує дружність проростання насіння і визначається відсотковим відношенням кількості пророслих за певний період насінин до загальної їх кількості. Енергію проростання і схожість насіння визначають в одному аналізі. Висока енергія проростання забезпечує дружне з’явлення сходів та інтенсивний ріст рослин на початку вегетації у польових умовах.

Вона впливає на польову схожість насіння, залежить від умов проростання, глибини загортання тощо.

Таблиця 4.2. Технічні умови визначення посівної якості насіння овочевих культур
КультураМасаСубстрат для проро-щуванняТемпература пророщування, °СОсвітленняСтроки визначення, діб
партії, тсереднього зразка, гнаважки для аналізу, гпостійназміннаенергії проро-станнясхожості
Баклажан0,5505П+Ф-20-30Т510
Біб201000200П20-Т410
Буряк, мангольд8,050025П-20-30Т58
Горох201000200П208-12Т36
Диня2,010025П-20-30Т38
Кабачок, патисон, гарбуз2,025050П-20-30Т310
Кавун2,0500100П-20-30Т512
Капуста, редиска, редька1,0505Ф2020-30Т37
Квасоля201000200П20-Т47
Кріп1,0304Ф-8-12714
Кукурудза201000200П-20-30Т47
Морква2,0504Ф-20-30Т,С510
Огірок2,010025П+Ф-20-30Т37
Перець1,5505П+Ф-20-30Т715
Петрушка, пастернак1,0504П+Ф-20-30Т,С714
Помідор1,0505Ф-20-30Т610
Ревінь0,55010Ф-20-30Т,С514
Салат1,0504Ф-10-20Т,С410
Селера0,5302Ф-20-30С714
Спаржа0,55010Ф-20-30Т1021
Цибуля2,0505Ф15-20-Т512
Шпинат1,010020П+Ф, Ф15-Т514
Щавель1,0302П+Ф, Ф20-Т,С38
Примітки: П – пісок, Ф – фільтрувальний папір, П+Ф – пісок, зверху накритий фільтрувальним папером, Т – темнота, С - світло
Маса 1000 насінин
є ознакою його ваговитості та виповненості. Ваговите насіння з високим вмістом поживних речовин краще проростає, забезпечує інтенсивний ріст рослин після з’явлення сходів та підвищує їхню продуктивність. Маса 1000 насінин залежить від особливостей овочевої культури. У крупнонасінних рослин таких, як горох, квасоля, кукурудза цукрова вона набагато більша, ніж у середньо - і дрібнонасінних (капустяних, селерових).
Життєздатність насіння
це маса живого насіння в насінному матеріалі, виражена у відсотках. Свіжо зібране насіння деяких овочевих культур може мати знижену схожість (огірок), яка значно підвищується у процесі зберігання (післязбиральне дозрівання). Таке насіння оцінюють визначенням життєздатності. Для цього насіння намочують у воді до набубнявіння, відокремлюють від нього шкірку і забарвлюють 0,1 % розчином індигокарміну або кислого фуксину. Життєздатне насіння не забарвлюється.
Сила росту насіння
визначається кількістю проростків (%), які пробилися крізь шар піску 2-3 см, а також надземною масою 100 рослин (г) через 10 днів після масового з’явлення сходів.
Вологість насіння
це вміст води в ньому, виражений у відсотках. Визначають вологість висушуванням насіння в сушильних шафах.

Посівна придатність насіння залежить від його якості і визначають за формулою:

П = ч×с/100,
де П – посівна придатність, %; ч – чистота, %; с – схожість, %.

Посівну придатність насіння беруть до уваги для визначення норми висіву. За зниження посівної придатності норму висіву збільшують.

Завдання для самостійного опрацювання.

Визначити посівні якості насіння за індивідуальними завданнями.

  Порядок визначення:
 1. Ознайомитися з методикою визначення посівних якостей насіння овочевих і баштанних рослин, відбору середнього зразка з партії насіння.
 2. Відібрати наважку для аналізу насіння на чистоту і визначити чистоту запропонованого зразка.
 3. Відібрати проби насіння із середнього зразка і визначити його енергію проростання та схожість.
 4. Розрахувати посівну придатність насіння.
 5. Визначити масу 1000 насінин і його вологість.
 6. Визначити життєздатність насіння культур з родини Гарбузові методом Д.Н. Нелюбова.
 7. Визначити зараженість шкідниками насіння з родини Бобові.
 8. Визначити зараженість насіння овочевих культур збудниками хвороб.

Методичні вказівки.

Із зразка насіння відібрати дві наважки згідно з табл. 4.2. Наважки насіння висипати на окремі розбірні дошки і за допомогою шпателя розділити їх на фракції (насіння основної культури і відходи). До відходів належать щупле недорозвинене насіння, механічно пошкоджене, насіння інших культур і бур’янів, залишки від рослин. Кожну фракцію зважити на точних технічних терезах і визначити їхню масу у відсотках від загальної маси наважки. За двома наважками насіння розрахувати середній відсоток чистоти насіння.

Чисте насіння з двох наважок використовують для аналізу на визначення енергії проростання та схожості. Для цього відбирають підряд 100 насінин в овочевих культур, які мають дрібне і середнє насіння і 50 – з великим і дуже великим насінням у чотирьох повтореннях. Кожну пробу розкладають пінцетом на підготовлене ложе. Середнє і велике насіння розкладають на піщаному ложі на відстані 0,5-1,5 см одне від одного і притискають щільно до піску.

Для пророщування дрібного і середнього насіння (салат, селера, морква, помідор, цибуля, редиска, ревінь) ложе роблять з фільтрувального паперу, зволоженого водою. Тоді як, для насіння баклажана, огірка, пастернаку, перцю, петрушки, щавлю використовують піщане ложе і накривають фільтрувальним папером. На кювету наклеюють етикетку з позначенням фактичної дати розкладання насіння і з плановими датами проведення підрахунку енергії проростання та схожості насіння. Після цього кювету з насінням ставлять в термостат.

У позааудиторний час спостерігають за температурою, періодично зволожують ложе водою, своєчасно підраховують енергію проростання і схожість насіння. Показники записують у робочий зошит, визначаючи, до якої категорії за посівними якостіми належить насіння, надане для індивідуального завдання.

Масу 1000 насінин визначають зважуванням проб по 500 насінин в чотири разовій повторності на електронних терезах. Потім обчислюють середній показник за повторностями.

Вологість насіння визначають термостатно-ваговим методом або електровологоміром до повного висушування.

Для визначення життєздатності насіння бобових і гарбузових овочевих культур користуються методом Д.Н. Нелюбова. Для цього з намоченого на 10-18 год насіння у воді кімнатної температури знімають оболону, занурюють в розчин індигокарміну в чашці Петрі і вміщують на 3-4 год в термостат за температури 30 0С (0,2% розчин індигокарміну готують не пізніше як за 15-20 год). Потім підраховують кількість незабарвленого насіння. Відношення кількості незабарвленого насіння до загальної кількості насіння, взятих для аналізу, становитиме процент життєздатності насіння.

Приховану пошкодженість насіння гороху і квасолі зерноїдом (брухосом) встановлюють, опускаючи 500 насінин у розчин кухонної солі (30-50 г на 1 л води). Насіння, що спливає в розчині, вважають пошкодженим. Результати аналізу насіння на пошкодженість шкідниками виражають у відсотках.

З метою визначення ураження посівного матеріалу грибними і бактеріальними збудниками хвороб проводять окремий аналіз. Для цього дві проби по 100 насінин вміщують у чашку Петрі на вологий фільтрувальний папір і закривають кришкою. У вологому середовищі на зараженому насінні утворюються колонії грибів у вигляді плям плісняви, а у випадку бактеріальних хвороб воно ослизнюється і загниває. Чашки Петрі з насінням витримують протягом 7-10 діб за температури 20 0С для насіння холодостійких культур і 20-30 0С для тепловимогливих культур. Результати аналізу насіння на зараженість збудниками хвороб виражають у відсотках.

Контрольні завдання.

 1. Державна контрольно-насіннєва лабораторія встановила якісні показники насіння капусти білоголової: чистота – 98 %, схожість – 80 %. Яка посівна придатність насіння ?
 2. Посівна придатність насіння огірка першої репродукції становить 82 %, схожість 87 %. Яка чистота насіння, і чи відповідає вона показникам норм якості?

Контрольні запитання для самоперевірки знань до теми 4:

 1. Якими законодавчими документами визначають порядок здійснення державного контролю за насінням овочевих і баштанних культур?
 2. Що таке сортова чистота насіння?
 3. За якими показниками визначають придатність насіння до сівби?
 4. Що таке енергія проростання та схожість насіння?
 5. Назвати тривалість визначення показників енергії проростання та схожості насіння для цибулі ріпчастої, кропу, моркви?
 6. Що таке некондиційне насіння?
 7. Як визначити масу 1000 насінин?
 8. Що таке життєздатність насіння і як його визначають?
Поделиться: