Тема 6. Сходи овочевих культур

автор:

Мета:

навчитись розпізнавати види овочевих культур за ознаками сім’ядольних листочків, забарвленням підсім’ядольного коліна і першим справжнім листком.

Матеріальне забезпечення:

наглядний матеріал, посібники, слайди, довідковий матеріал.

Завдання 1.

Вивчити морфологічні ознаки сім’ядольних листочків і перших справжніх листків овочевих культур.

Морфологічні ознаки розвинених овочевих культур чітко відрізняються між собою не лише у межах виду і різновидності, але й сорту. Важко розпізнати овочеві рослини у фазі сім’ядолей, коли у межах однієї ботанічної родини вони мають багато спільних ознак. Однак, у фазі розвиненого першого справжнього листка практично всі види можна уже безпомилково визначити.

Основними ознаками сходів рослин є розмір, форма і забарвлення сім’ядольних листочків, забарвлення підсім’ядольного коліна, наявність чи відсутність опушення, його характерні ознаки. Для розпізнавання рослин у фазі сходів враховують морфологічні ознаки не лише сім’ядольних листочків, а й першого справжнього листка.

Родина Капустяні

Різні види капусти у фазі розвинених сім’ядоль важко розрізнити (крім червоноголової, яка має інтенсивне фіолетове забарвлення). Проте у фазі розвиненого першого справжнього листка всі види капусти можна безпомилково визначити.

Капуста білоголова – сім’ядолі великі, м’ясисті, темно-зелені, ниркоподібні, гладенькі зі слабкою виїмкою на вершині. Перший справжній листок гладенький, блискучий, без опушення, округло-овальної форми, зеленого забарвлення з мілкими зубчиками на краях.

Капуста червоноголова – сім’ядолі різняться від сім’ядоль білоголової капусти темно-вишневим забарвленням. Перший справжній листок округлої форми, гладенький, матовий, фіолетового забарвлення з рожевими прожилками.

Капуста брюссельська – підсім’ядольне коліно коротке, зеленого забарвлення. Сім’ядольні листочки з довгими черешками, округло-серцеподібної форми, маленькі, злегка витягнуті, товсті, світло-зелені. Перший справжній листок блискучий з гладенькими краями, округлої форми, ложкоподібно-витягнутий, світло-зеленого забарвлення.

Капуста савойська – у фазі сім’ядолі важно відрізнити від інших видів. Забарвлення підсім’ядольного коліна і сім’ядолей зеленувате, перший справжній листок гладенький, блискучий, з мілкою пухирчатістю, світло-зеленого забарвлення.

Капуста цвітна – сім’ядолі зелені, видовжено серцеподібні, з глибоковиїмчатою вершиною. Підсім’ядольне коліно червоно-фіолетового забарвлення. Перший справжній лимсток видовжено-овальний, краї виїмчасто-зубчасті.

Капуста кольрабі – сімядолі широкосерцеподібної форми з виїмкою на вершині, сизо-зелені. Підсім’ядольне коліно червоно-фіолетового забарвлення. Сорти з фіолетовими стеблоплодами, мають таке ж саме фіолетове забарвлення сім’ядолей.

Редиска – сім’ядольні листочки серцеподібної форми з виїмкою на вершині, опушені, зелені. Перший справжній листок непарноперисторозсічений, видовженої форми із зубчастими краями, сильноопушений.

Редька – сім’ядолі опушені, опушення середнє, форма серцеподібні, вершина виїмчаста. Перший справжній листок опушений, але опушення середнє, край зазубрений, непарноперисторозсічений.

Родина Гарбузові

У культур родини Гарбузові сходи відрізняються формою і розміром сім’ядольних листочків, їх опушенням, формою поперечного перерізу підсім’ядольного коліна та його опушенням.

Огірок – сім’ядолі товсті, широкоеліптичної форми до 1-5 см, зі слабопомітним опушенням. Перший справжній листок опушений, серцеподібний, трилопатевий, черешковий.

Гарбуз – сім’ядолі великі, товсті, широкоеліптичної форми, темно-зеленого забарвлення. Перший справжній листок округлий, ниркоподібний, п’ятикутний.

Диня – підсім’ядольне коліно зелене, опушене в поперечному розрізі еліпсовидне. Сімядолі видовжено-еліпсоподібні, зі слабим заглибленням зверху, світло-зелені, опушені. Перший справжній листок зелений із зубчастою периферією і слабо вираженими елементами.

Кавун – підсім’ядольне коліно інтенсивно зелене, в перерізі округле. Сім’ядолі округло-овальні, інтенсивно зелені. Перший справжній листок нерозсічений, інтенсивно зелений.

Родина Пасльонові

У родини Пасльонові сходи різняться між собою за формою та опушенням сім’ядольних листочків, формою поперечного перерізу підсім’ядольного коліна та його опушенням.

Помідор – сімядолі ланцетоподібні, світло-зеленого забарвлення, опушені, часто мають антоціанову пігментацію. Перший справжній листок світло-зелений, розсічений, опушений. У сходів помідора підсім’ядольне коліно має рідке опушення у вигляді довгих волосків.

Перець – підсім’ядольне коліно зелене зі слабоантоціановим забарвленням, без опушення, глянцеве. Сім’ядолі мечоподібнозагострені, зелені без опушення, глянцеві. Перший справжній листок широкояйцеподібний, з гладкою поверхнею, зелений. У сходів перцю підсім’ядольне коліно гладеньке, без опушення.

Баклажан – підсім’ядольне коліно зелене з антоціановим забарвленням, опушене. Сім’ядолі яйцеподібно-видовжені, зелені, опушені. Перший справжній листок нерозсічений, видовжено яйцеподібний, гладенький, зелений з антоціановим забарвленням або без нього. У сходів баклажана підсім’ядольне коліно має густе опушення у вигляді коротких волосків.

Родина Селерові

Сім’ядолі сходів овочевих культур родини Селерові істотно різняться між собою за розмірами і формою, відношенням довжини до ширини.

Морква – сім’ядолі вузенькі, довгі, світло-зелені, зі слабким опушенням. Перший справжній листок трикутної форми, перисторозсічений на сегментики ланцетної форми, опушений.

Селера – підсім’ядольне коліно дуже коротке, ніжне. Сім’ядолі дрібні, овальні, блискучі. Перший справжній листок тридольний, дрібно дольчастий, інтенсивно-зелений з гладенькою поверхнею зі специфічним ароматом.

Петрушка – підсім’ядольне коліно дуже коротке, ніжне. Сім’ядолі дрібні, овально-загострені, зелені, слабко блискучі. Перший справжній листок дрібнорозсічений на три сегменти, зелений з гладенькою блискучою поверхнею і специфічним ароматом.

Пастернак – підсім’ядольне коліно дуже коротке, ніжне. Сім’ядолі лінійно-видовжені, світло-зелені. Перший справжній листок овальний з нерівномірно дрібно зазубреною периферією, світло-зелений, опушений.

Кріп – підсім’ядольне коліно ніжне, світло-зелене, з восковим нальотом. Сім’ядолі ниткоподібні, довгі, інтенсивно зелені з восковим нальотом. Перший справжній листок глибокорозсічений, з ниткоподібними сегментами, сіро-зеленими з восковим нальотом і специфічним ароматом.

Родина Лободові

Буряк столовий – сім’ядолі вузенькі, еліптичної форми, від темно-зеленого зі слабкою антоціановою пігментацією до темно-червоного забарвлення з блідою основою. Перший справжній листок ясно-зелений, лопатоподібний, з гладенькою або гофрованою поверхнею. Черешок темно-вишневий або темно-червоний.

Родина Амарилісові

Нелегко розрізнити сходи рослини родини Амарилісові. Сходи всіх видів цибулі мають одну сім’ядолю, яка спочатку вигнута колінцем, а потім вирівнюється і набуває вертикального положення. Сім’ядолі трубчасті, і ранні фази розвитку визначити окремі види неможливо. З появою першого справжнього листка види цибулі вже можна розрізнити за формою листка, який буває плескати, або трубчастим.

Цибуля ріпчаста – сім’ядоля трубчаста, складена удвоє у вигляді петельки. Перший справжній листок трубчастий. Вузький, утворюється на денці всередині сім’ядолі.

Родина Бобові

Сходи родини Бобові різняться тим, що у квасолі звичайної сім’ядолі виносяться на поверхню, а в гороху, бобів, квасолі багатоквіткової – залишаються у ґрунті.

Квасоля звичайна – сім’ядолі від округлої до вузько-видовженої форми. Перші два листки – прості, серцеподібні, наступні – складні трійчасті.

Горох – не виносить сім’ядолей назовні. Перший справжній листок парноперистий. Частки листка з цілими краями, блискучі, гладенькі.

Контрольні завдання.

Описати морфологічні ознаки сходів і першого справжнього листка овочевих культури за формою:

Овочева рослинаСім’ядоліПерший справжній листок
довжина і ширина сім’ядоліформазабарвленняопушеністьформазабарвленняопушеністьхарактер краю пластинки
123456789

Контрольні запитання для самоперевірки знань до теми 6:

  1. За якими ознаками можна розпізнати сходи овочевих культур?
  2. Які овочеві культури не виносять сім’ядолі на поверхню грунту?
  3. Які види капуст можна розпізнати за сім’ядольними листками?
  4. Які ознаки сходів характерні для овочевих культур з родини Гарбузові?
  5. В яких овочевих культур з родини Селерові сходи мають опушення?
  6. У якому вигляді з’являються сходи в овочевих культур з родини Амарилісові?
  7. За якими ознаками відрізняються сходи овочевих культур з родини Пасльонові?
  8. Якого забарвлення підсім’ядольне коліно у баклажана?
  9. Який характер краю пластинки першого справжнього листка у капусти білоголової?
Поделиться: