Важные компоненты технологии борьбы с сорняками в посевах озимой пшеницы

автор:

Боротьба із бур’янами є одним з найбільш складних та затратних елементів технології захисту посівів озимої пшениці. Для отримання високого рівня урожайності необхідно створити комфортні умови для розвитку культури. В той же час, конкуренція із бур’янами є фактором зниження врожайності пшениці на протязі всієї вегетації, починаючи від фази сходів і, практично, до жнив.

До основних видів бур’янів, які необхідно контролювати у посівах озимої пшениці, слід віднести, насамперед, пирій повзучий, численні зимуючі види (підмаренник та інші) і теплолюбиві однорічні злакові види.

Від пирію поля під посів зернових колосових повинні бути звільнені шляхом застосування грамініцидів на дводольних попередниках або препаратами на основі гліфосату (фосфонометилгліцину) у період підготовки ґрунту до посіву, найкраще по напівпарових попередниках. Вітчизняних виробничників попереджаю про небезпеку застосування препаратів на основі гліфосату маловідомих компаній. Нерегламентовані домішки у препаративних формах є факторами численних сторонніх ефектів при застосуванні даних гербіцидів, де поряд з низькою ефективністю часто спостерігається віддалена гербіцидна дія на наступну культуру, особливо у фази формування генеративних органів.

Наступними за шкодочинністю слід відзначити зимуючі види бур’янів, кількість яких суттєво зросла за останні два роки відносно теплих зимових періодів. Ускладнює боротьбу із зимуючими видами бур’янів те, що при застосуванні ряду груп гербіцидів (похідні арилоксифеноксикарбонових, бензойних кислот) необхідні високі температури — +15°С та вище. За цих умов дані види бур’янів проходять чутливі фази розвитку рано навесні, коли застосування багатьох гербіцидів неефективне за пониженої температури, та набувають відносної стійкості до дії гербіцидів на пізніх фазах розвитку.

Наступними двома проблемними групами є теплолюбиві види дводольних та, особливо, злакові види бур’янів. Як правило, дані види сходять у другій-третій хвилі бур’янів, у фазу перед формуванням генеративних органів культури.

В останні роки на ринку України зареєстровано препарати, які дозволяють ефективно контролювати бур’яни та запобігати ушкодженню посівів озимої пшениці.

Гербіциди — інгібітори ацетолактатсинтази Триасульфурон (Логран) та Просульфурон (Пік) відомі досить давно. Ці гербіциди знищують численні дводольні однорічні і багаторічні бур’яни, в тому числі види осотів, берізку польову, гірчаки та інші. В той же час, їх застосування в осінній період в Україні є мало уживаним, на відміну від рекомендацій для Західної Європи та Росії.

Внесення суміші Логран + Пік (10 г + 10 г) у фазу 2—3 сформованих листків пшениці на забур’янених полях є ефективним методом боротьби із зимуючими видами та дозволяє сконцентрувати ресурси господарства у весняний період на посіві ярих культур.

Рекомендується розпочинати внесення при температурі +5°С та вище. Оптимальна температура для дії композиції 10—25°С. Гербіциди швидко проникають крізь листки та корені вегетуючих рослин — рухаються по ксилемі та флоемі, накопичуючись в меристематичних тканинах бур’яну. Візуальні симптоми проявляються через 7—10 діб.

Логран та Пік мають також виражену ґрунтову дію. У лізіметричних дослідженнях практично не мігрують. Розклад у ґрунті залежить від типу ґрунту, pH та, в основному, від температури та вологості. Польові дослідження з різними типами ґрунтів показують, що Логран в середньому має ДT50 — 19 діб, в залежності від ґрунтової відміни. Період високої грунтової фітотоксичності Піку суттєво більшій (2—3 місяці). Пік та Логран не слід застосовувати при очікуванні протягом найближчого після обробки тижня морозів.

Для боротьби із бур’янами у посівах пшениці навесні слід відзначити селективний гербіцид для захисту зернових колосових культур від однорічних та деяких багаторічних дводольних бур’янів Дербі® 175, с.к. (суспензійний концентрат містить 100 г/л флуметсуламу та 75 г/л флорасуламу), який застосовують у дозах 0,050—0,070 л/га. За механізмом дії складові гербіциду відносяться до інгібіторів ацетолактатсинтази.

Дербі 175 SC, с.к. — системний післясходовий гербіцид із суттєвими перевагами:

- Має широкий інтервал застосування на культурі — від початку кущіння до появи прапорцевого листка включно і здатний контролювати дводольні бур’яни на пізніх фазах розвитку;

- Ефективно контролює широкий спектр однорічних та деяких багаторічних (осоти) дводольних бур’янів, у тому числі ті, що є стійкими до інших препаратів;

- Високофітотоксичний до підмаренника чіпкого (в тому числі на більш пізніх фазах його розвитку — 6—8 кілець), волошки синьої (фаза 2—4 листки), сокирок польових;

- Високу чутливість до дії препарату проявляють, насамперед: адоніс літній, амброзія полинолиста, амі велика, вика польова, волошки сині, гірчак березковидний, горобейник польовий, грицики звичайні, зірочник середній (мокрець), кислиця польова, куколиця біла, кучерявець Софії, мак-самосів, міагрум пронизанолистий, нагідки звичайні, паслін чорний, підмаренник чіпкий, редька дика, види ромашки, самосіви соняшнику, горець звичайний, талабан польовий, види щириці;

- Середню чутливість проявляють гібіскус трійчастий, гречка татарська, жабрій звичайний, кропива глуха стеблообгортаюча та пурпурна, осот жовтий, осот рожевий, рутка лікарська, фіалка польова;

- Низьку чутливість проявляють види вероніки, види жовтецю та інші;

- До переваг препарату слід додати відмінну сумісність із грамініцидом Піноксаденом.

Боротьба із злаковими видами бур’янів у посівах озимої пшениці є надзвичайно актуальною у зв’язку із домінуванням зернових колосових у сівозмінах в усіх ґрунтово-кліматичних зонах України та більшості інших зерновиробників світу. Тому, знаходження фітотоксичності у сполуки класу фенілпіразолів та реєстрація у провідних країнах світу Аксіалу 045 ЕС (к.е., Піноксаден, 45 г/л, та антидот Клоквінтоцет-мексил) — була наслідком цілеспрямованих багаторічних досліджень по підвищенню активності та селективності грамініцидів для пшениці.

Аксіал 045 ЕС — системний гербіцид, що проникає у рослину крізь листки та транспортується базипетально і акропетально. Інгібітор ацетил-КоА-карбоксилази. Застосовують проти однорічних злакових бур’янів після сходів на посівах озимої пшениці у фази від початку кущіння культури до фази трубкування включно. Норма витрати препарату 1,0 л/га. Застосовувати гербіцид слід по активно вегетуючих бур’янах в інтервалі температур від +10°С до +28°С. Препарат найкраще діє на бур’яни на ранніх стадіях розвитку, але може контролювати і зрілі бур’яни. Ріст бур’янів зупиняється через 48 годин після обробки. Рослини стають хлоротичними, повна загибель спостерігається протягом 1—3 тижнів, в залежності від фази розвитку знищуваних рослин та погодних умов. Дія препарату візуально проявляється через 7—15 діб після застосування, в залежності від погодних умов та виду бур’янів. Піноксаден розкладається у ґрунті та рослинах швидко, на протязі кількох діб. Піноксаден та його метаболіти не персистентні та не акумулюються у ґрунті.

Суттєвим недоліком грамініцидів — інгібіторів ацетил-КоА-карбоксилази є складність досягнення високої фітотоксичності та селективності у робочих сумішах з іншими пестицидами, наприклад, препаратами класів антиауксинів (похідні 2,4-Д, бензойної кислоти та інші), інгібіторів монооксигеназ (фосфорорганічні інсектициди), тощо. Тому ще раз відзначимо сумісність та високу селективність робочих розчинів Дербі з Аксіалом, що дозволяє застосовувати композицію у широкому часовому інтервалі — від фази кущіння до фази прапорцевого листка культури та додавати у робочий розчин фунгіциди, інсектициди, необхідні елементи живлення, у тому числі двовалентні катіони та неметали без зниження фітотоксичності гербіцидів.

На сьогодні Аксіал є найбільш ефективним грамініцидом для пшениці — інгібітором ацетил-КоА-карбоксилази, а застосування його суміші із Дербі є доцільним та економічним заходом боротьби з бур’янами.

Таким чином, при розробці технологій боротьби із бур’янами у посівах озимої пшениці варто звернути увагу на можливість осіннього внесення відомих гербіцидів Логран + Пік та високу активність і селективність внесення навесні композиції Дербі + Аксіал. Відзначимо економічну доцільність та екологічну безпеку застосування данних гербіцидів, а також їх сумісність із більшістю інших пестицидів та добрив для позакореневого внесення.

Поделиться: