Рост и развитие овощных культур:
Регенерация корневой системы

автор:
источник: Биологические основы овощеводства // Барабаш О.Ю., Тараненко Л.К., Сыч З.Д.

Основним критерієм росту рослин є новоутворення кореневої системи й асиміляційного апарату. Після з’явлення сім’ядолей на поверхні ґрунту та їх позеленіння рослини використовують сонячну енергію і вуглекислий газ з повітря, поживні речовини і воду з ґрунту. У більшості овочевих культур коренева система стрижнева. Глибина проникнення її в ґрунт залежить від його типу, механічного складу, вологості та біології культури. На високоокультурених ґрунтах вона проникає на глибину від 40 до 200 см і більше, залежно від культури, а на слабоокультурених -мілкіше. Також вона неглибоко розташовується на перезволожених ґрунтах.

У таких культур, як цибуля, часник, спаржа, кукурудза цукрова формується мичкувата коренева система, яка в основному проникає на 50—70 см і розміщується переважно в орному шарі ґрунту. При вирощуванні розсадних культур внаслідок обриву центрального корінця також формується мичкувата коренева система, яка розміщується переважно на глибині 70—150 см і більше. Інтенсивність розвитку рослин тісно пов’язана з кореневою системою. Тому, чим більший об’єм ґрунту пронизує коренева система, тим інтенсивніше ростуть і плодоносять рослини. Продуктивність рослин також залежить від густоти розміщення їх на площі, що тісно пов’язано з поживним режимом ґрунту та його вологістю.

Найбільшу роль у кореневій системі відіграють дрібні всисні корінчики, які пронизують протягом усього вегетаційного періоду відповідний об’єм ґрунту, залежно від культури. Для інтенсивного розвитку кореневої системи, поряд із ґрунтовим живленням, до неї повинен бути доступ повітря. При його нестачі корінці задихаються від надмірної кількості вуглекислого газу, ослизнюються і відмирають. Щоб цього не допустити, потрібно забезпечити постійний доступ повітря до кореневої системи, особливо в першій половині вегетації. Це досягається систематичним розпушуванням міжрядь при широкорядній та стрічковій сівбі. Цим агрозаходом руйнується ґрунтова кірка і розпушується верхній шар ґрунту, що сприяє обміну повітря з навколишнім середовищем і запобігає випаровуванню вологи та створює сприятливі умови для інтенсивного росту як кореневої системи, так і рослин. Розпушування рослин проводиться на глибину від 5 до 16 см і більше, залежно від культури, віку рослин та ширини міжрядь. При цьому обривається значна частина кореневої системи.

Коренева система овочевих культур має велику здатність до регенерації. Особливо вона швидко відновлюється у достатньо вологому та розпушеному ґрунті. Так, за нашими даними, при обриванні кореневої системи робочими органами культиваторів вона в масі відновлюється у вологому ґрунті протягом 2—3 днів, потім швидко збільшується в об’ємі за рахунок новоутворених дрібних сисних корінчиків. У місцях обривання горизонтальні корінці швидко заглиблюються у вологий ґрунт, що посилює ріст і розвиток рослин.

У дослідженнях із розпушуванням міжрядь на посівах моркви столової кожне з них сприяло підвищенню врожайності коренеплодів на 22—46 ц/га, залежно від погодних умов. Це пов’язано з тим, що при розпушуванні міжрядь значно покращуються фізичні властивості ґрунту, підвищується у приземному повітрі вміст СO2, зменшується розтріскування, розгалужування та загнивання коренеплодів у період вегетації.

Більш швидкій регенерації кореневої системи рослин овочевих культур після розпушування міжрядь сприяє також внесення оптимальної кількості мінеральних добрив, покращання вологості ґрунту та доступу повітря до горизонтально розміщених корінців. Зазначене сприяє й більш швидкому відновленню кореневої системи в масі, інтенсивнішому росту рослин та їх продуктивності.