Комплексное агрохимическое исследование почвы

В основу нової методики агрохімічного обстеження покладений принцип сумісного використання досягнень сучасних технологій та архівних матеріалів ґрунтового обстеження. Зокрема, використовуються космічні знімки надвисокої роздільної здатності, на які наносяться контури кожного поля господарства та накладається цифрова карта ґрунтів.

Основні показники родючості ґрунтів, які визначаються при обстеженні, включають: реакцію ґрунтового розчину (рН), вміст гумусу, азоту, рухомих форм фосфору, калію, сірки, марганцю, цинку, міді, бору. За потреби визначаються також вміст залишків пестицидів, важких металів, радіонуклідів. Перелік може змінюватися від побажань замовника.

Аналізи ґрунту проводяться в акредитованій лабораторії по ISO 17025.

За результатами агрохімічного обстеження створюється електронна інтерактивна карта полів і ґрунтів, яка поєднує в собі можливості просторової візуалізації об’єктів (поле, ґрунтова відміна, точка відбору проби ґрунту, пай тощо) та атрибутивної інформації (площа, показники родючості ґрунту, урожайність, дози добрив, назва ґрунту тощо).

Кожен об’єкт на такій карті має географічні координати. Зокрема, фіксуються місця відбору проб ґрунту, що дозволяє при наступному агрохімічному обстеженні відібрати проби в тих же точках. Це є запорукою реального і об’єктивного моніторингу родючості ґрунту.

До кожного об’єкту електронної карти прив’язана база даних з інформацією про нього. В обов`язковому порядку інтерактивна карта містить адміністративно-територіальну інформацію, площу та номер полів, культури, назви ґрунтів, точки відору проб ґрунту, показники родючості ґрунтів, урожайність. За бажанням замовника ця інформація може бути розширена.

Електронна карта полів з показниками родючості ґрунту також є основою для впровадження точного землеробства, зокрема диференційованого внесення добрив.

Разове створення електронної карти полів забезпечить господарству якісно новий рівень управління виробництвом на довгі роки.

За результатами агрохімічного обстеження також розробляються рекомендації по внесенню мінеральних добрив під запланований урожай культур по кожному полю. Це убезпечить Вас від зайвих витрат на добрива та неефективного їх застосування.

За результатами агрохімічного обстеження ґрунтів замовник отримує:

В електронному вигляді:

  • електронну інтерактивну карту полів з базою даних, яка містить територіально-адміністративну інформацію, результати агрохімічного обстеження, назви ґрунтів, площу культуру тощо;
  • електронну карту ґрунтів господарства;
  • космічний знімок надвисокої роздільної здатності до 1 м;
  • результати лабораторних аналізів ґрунтів;
  • розрахунки норм мінеральних добрив по кожному полю під запланований урожай.

У друкованому вигляді:

  • схему полів господарства на космічному знімку високої роздільної здатності (формат А-0);
  • офіційну відомість результатів аналізів всіх проб ґрунтів;
  • розрахунки норм мінеральних добрив по кожному полю під запланований урожай.

Програмний продукт надається безкоштовно!

МІНІМАЛЬНИЙ ОБСЯГ ЗАМОВЛЕННЯ – 1000 гектарів.

Поделиться: