Ефективність застосування фунгіцидів проти хвороб помідора

автор:
источник: Вісник Центру наукового забезпечення агропромислового виробництва Харківської області 2014 г. №16
Наведено результати досліджень застосування фунгіцидів на посівах помідора, встановлена ефективність препаратів у зниженні розвитку хвороб та підвищенні урожайності культури, покращенні якості продукції.


Ключові слова: помідор, фунгіциди, технічна ефективність, урожайність, біохімічні показники.

Постановка проблеми. Загострилась проблема резистентності збудників хвороб до певних класів фунгіцидів. Швидко змінюється вид патогенів під впливом метеорологічних умов, сортового різноманіття, певних груп фунгіцидів. Це потребує систематичного контролю при застосуванні фунгіцидів, коригування норм їх витрати, чергування препаратів.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Майже щорічно овочеві культури зазнають значної шкоди від хвороб. Селекція на стійкість проти патогенів значною мірою ускладнюється інтенсивним расотворчим процесом, особливо при епіфітотійному розвитку хвороб. А тому з метою пригнічення паразитизму збудників хвороб для стабілізації овочевих культур доводиться застосовувати фунгіциди [7].

За даними Т. М. Райчук [4] при досліджені чергування фунгіцидів системно-контактної і контактної дії на помідорі, високоефективними виявились препарати Танос 50% в.г., Дітан М-45, 80% з.п.

За даними В. Г. Сергієнко [5] оцінка ефективності хімічних засобів захисту показала, що найвищу ефективність забезпечили препарати системно-контактної дії проти альтернаріозу, в початковий період розвитку хвороби за профілактичної обробки фунгіцидами Інфініто 61 SC, 687,5, 68,75% к.с. (1,5 л/га) та Ридоміл Голд МЦ 68, WG 68% в.г. (2,5 кг/га). В цей період технічна ефективність становила 90,8 та 89,6% відповідно. Препарати Дітан М-45, 80% (1,6 кг/га), Курзат Р 44, 39,95% з.п. (2,5 кг/га) в початковий період розвитку хвороби забезпечили ефективність дії на рівні 64,7–70,6%. За даними Г. І. Ярового, К. П. Ковбасенко [7] високу технічну ефективність на основних овочевих культурах проявили фунгіциди Танос 50, 50% в.г. Ридоміл Голд МЦ 68 WG, 68% в.г., Квадріс 250 SC, 25% к.с. та їх бакова суміш, які деякою мірою індукували активність оксидоредуктазного ензиму, підвищували титровану кислотність клітинного соку та змінювали метаболізм азоту і калію, підвищуючи при цьому резистентність рослин до патогенів.

Без застосування засобів захисту неможливо отримати добрий урожай високоякісної продукції. Тому сучасна технологія хімічного захисту помідора від хвороб передбачає використання фунгіцидів з урахуванням ефективності препаратів, регламентів їх застосування і сприйнятливості сорту. Одним із важливих елементів технологій є строки і кратність обприскувань.

На сьогоднішній день в Україні є можливість застосовувати новітні розробки та препарати, які забезпечують максимальний захист і водночас є безпечними для навколишнього середовища.

Обробки фунгіцидами повинні здійснюватись з урахуванням біології збудників хвороб та механізму дії препаратів. Збудники багатьох хвороб знаходяться в активній фазі протягом всього періоду вегетації, проходячи кілька генеративних циклів, відрізняються високим коефіцієнтом спороутворення, що обумовлює способи боротьби з ними [6].

В останні роки з’явились препарати, які містять у своєму складі два активних інгредієнти системної дії. Це – Інфініто 61 SC, 687,5, 68, 75% к.с., він має високу ефективність та тривалий період захисної дії. Заслуговує на увагу і препарат Квадріс 250 SC, 25% к.с. він має короткий період очікування, що дуже важливо для овочевих культур, продукція яких часто збирається і споживається у свіжому вигляді.

Отже, удосконалення існуючих технологій захисту помідора проти шкідливих організмів в першу чергу дасть змогу забезпечити збереження довкілля, одержання високоякісного насіння, зменшення пестицидного навантаження на навколишнє середовище.

Мета досліджень. Дослідити ефективність застосування фунгіцидів в обмеженні шкідливості хвороб помідора та розробити науково обґрунтовану ефективну систему захисту культури. Для реалізації мети вирішували наступні завдання:
1. Встановити фітосанітарний стан в посадках помідора;
2. Визначити ефективність застосування фунгіцидів;
3. Вивчити вплив фунгіцидів на урожайність культури та якість продукції помідора.

Вихідний матеріал, методика та умови проведення досліджень. Дослідження проводили у 2011–2012 рр. на дослідних полях Інституту овочівництва і баштанництва НААН України. Польові дослідження закладали згідно з «Методикою дослідної справи в овочівництві і баштанництві» [3], на посівах помідора сортів Кременчуцький, Карась. Агротехніка — загальноприйнята для зони. Площа облікової ділянки 20 м², повторність досліду — чотириразова, схема посадки 70×35 см.. Фітопатологічні обліки ураженості рослин проводили згідно із загальноприйнятою методикою [3]. За результатами обліків визначали поширеність та розвиток хвороб помідора. При обробці експериментальних даних використовували методи математичної статистики [1].

Використовували фунгіциди: Ридоміл Голд М Ц 68 W G, 68% в. г. (2,5 кг/га) (еталон), Інфініто 61 S C, 687, 5,68, 75% к. с. (1,2 л/га), Квадріс 250 S С 25% к. с (0,6 л/га), Квадріс 250 S С 25% к. с (0,3 л /га) + Татту, 55% к. с. (0,3 л/га). Контроль – рослини без обробки. Випробовування хімічних засобів захисту проти хвороб проводили згідно «Методики випробування та застосування пестицидів» [2]. Обприскування проводили протягом вегетаційного періоду ранцевим обприскувачем: перше - з появою ознак ураження їх хворобами, друге - через два тижні після першого. Технічну ефективність дії препаратів розраховували за загальноприйнятою формулою [3].

Результати досліджень. На посівах помідора на дослідних полях Інституту овочівництва і баштанництва НААН у 2011 – 2012 рр. було відмічено такі хвороби: рання суха плямистість, антракноз, бактеріальна гниль, бактеріальна плямистість. Серед хвороб фізіологічного походження – верхівкова гниль. Найбільшого розвитку набули рання суха плямистість та антракноз. У контролі в середньому за два роки їх розвиток становив на сорті Кременчуцький 22,7–16,0% та на сорті Карась 19,8–16,5%. В результаті проведених досліджень було визначено, що всі випробовувані препарати стримували розвиток хвороб. У середньому розвиток ранньої сухої плямистості по варіантам зменшувався на сортах Кременчуцький і Карась у 2,5 раза (Ридоміл Голд М Ц 68 WG, 68% в. г.) 3,0 (Інфініто 61 S C, 687, 568, 75% к. с.). На сорті Кременчуцький у варіанті (Квадріс 250 S С 25% к. с.) у 0,2 рази, а сорті Карась у 1,8 раза. У варіанті (Квадріс 250 SС 25% к. с.+Татту, 55% к. с.) у 1,9 та 2,1 раза порівняно з контролем. Розвиток антракнозу на сортах Кременчуцький і Карась зменшувався у 2,7 – 3,4 раза (Ридоміл Голд М Ц 68 W G, 68% в. г.), 3,0 – 3,8 раза (Інфініто 61 S C, 687, 5, 68, 75% к. с.), 1,7 – 2,3 раза (Квадріс 250 S С 25% к. с) 2,0 – 2,6 раза (Квадріс 250 S С 25% к. с.+Татту, 55% к. с.) порівняно з контролем (табл. 1). Таким чином, досліджувані препарати у досліді на сортах Кременчуцький, Карась показали ефективність у стримані розвитку хвороб: ранньої сухої плямистості, антракнозу, бактеріальної гнилі та бактеріальної плямисті, що становила в межах 28,1–75,0%.

В цілому за період спостережень показник ефективності дії препаратів Інфініто 61 S C, 687, 5,68,75% к. с. була вищою, ніж у інших препаратів на сортах Кременчуцький, Карась ранньої сухої плямистості 67,5 – 67,7%, антракнозу 69,7 – 75,0%, бактеріальної гнилі 39,7 - 55,0% та бактеріальної плямистості 47,6 – 50,9%.

Таблиця 1. Технічна ефективність застосування фунгіцидів проти хвороб помідора (середнє за 2011-2012 рр.),%.
ВаріантРання суха плямистістьАнтракнозБактеріальна гнильБактеріальна плямистість
R*ТЕ*RТЕRТЕRТЕ
Сорт Кременчуцький
Контроль(без обробки)22,7-16,0 7,3 4,6-
Ридоміл Голд МЦ 68 W G, 68% в.г. (еталон)9,161,25,966,23,748,82,546,8
Інфініто 61 SC, 687, 5, 68,75% к.с.7,667,55,469,73,355,02,547,6
Квадріс 250 S C, 25% к.с12,049,79,347,35,228,13,329,9
Квадріс 250 S C, 25% к.с + Татту 55% к.с10,655,18,054,74,932,93,035,5
НІР051,0-0,3-0,8-0,5-
Сорт Карась
Контроль (без обробки)19,8-16,5-5,4-4,1-
Ридоміл Голд МЦ 68 W G, 68% в.г. (еталон)8,061,44,872,03,237,82,245,8
Інфініто 61 SC, 687,5, 68,75% к.с.6,767,74,375,03,139,72,050,9
Квадріс 250 S C, 25% к.с10,848,37,157,83,828,33,027,0
Квадріс 250 S C, 25% к.с. + Татту 55% к.с.10,449,86,363,03,337,22,733,3
НІР051,8-1,2-1,2-0,6-
Примітка: R* – розвиток хвороб,%; ТЕ** – технічна ефективність,%.

За роки досліджень (2011–2012 рр.) урожайність помідора по всіх варіантах суттєво коливалася (табл. 2). Середня урожайність на контролі сортах Кременчуцький і Карась за роки досліджень становила 41,2 - 43,5 т/га.

Найбільш збережений урожай у варіантах при застосуванні фунгіцида Інфініто 61 SC, 687,5, 68,75% к.с. на сортах Кременчуцький і Карась становив 11,4–12,0 т/га або 27,6–27,7% у порівнянні з еталоном Ридоміл Голд МЦ 68 WG, 68% в.г. 10,3–10,7 т/га або 24,6–25,0%. Використання фунгіцидів при вирощуванні рослин помідора забезпечувало покращення якості продукції за рахунок підвищення біохімічних показників. Вміст сухої речовини в плодах помідора на сортах Карась і Кременчуцький становив в варіанті Інфініто 61 SC, 687,5, 68,75% к.с. 5,06–5,13% проти контролю – 3,66–3,68%. Вміст цукру в плодах помідора збільшився на 3,46–3,51%, аскорбінової кислоти – 22,08–25,48%, кислотність плодів становила 0,40–0,55%. Вміст сухої речовини в плодах помідора на сортах Кременчуцький, Карась в еталоному варіанті Ридоміл Голд МЦ 68 WG, 68% в.г. становив 4,70–5,22%, аскорбінової кислоти 22,75–28,05%, кислотність плодів становила 0,55–0,47% відповідно на контролі сорту Кременчуцький: 3,68; 2,84; 18,48; 0,32% та соту Карась: 3,66; 3,05; 17,72; 0,36%.

Таблиця 2. Вплив фунгіцидів на урожайність та якість продукції помідора (середнє за 2011-2012 рр.)
ВаріантУрожайність, т/гаЗбережений урожайБіохімічні показники
т/га%суха роз. речовина,%загальний цукор,%аскорбінова к-та,%кислотність,%
Сорт Кременчуцький
Контроль43,53,682,8418,480,32
Ридоміл Голд МЦ 68 WG, 68% в.г54,210,724,65,223,7128,050,47
Інфініто 61 SC, 687,5, 68,75% к.с55,512,027,65,133,5125,480,55
Квадріс 250 SC, 25% к.с517,517,23,962,7921,200,36
Квадріс 250 SC, 25% к.с + Татту 55% к.с.53,19,622,14,232,8121,800,44
НІР054,4------
Сорт Карась
Контроль41,23,663,0517,720,36
Ридоміл Голд МЦ 68 WG, 68% в.г51,510,325,04,703,2922,750,55
Інфініто 61 SC, 687,5, 68,75% к.с52,611,427,75,063,4622,080,40
Квадріс 250 SC, 25% к.с49,17,919,24,182,6822,110,60
Квадріс 250 SC, 25% к.с + Татту 55% к.с.50,59,322,64,363,5122,070,42
НІР055,8------

Висновки. Результати досліджень свідчать, що переважна більшість випробуваних фунгіцидів при використанні їх на посівах помідора на сортах Кременчуцький і Карась проти хвороб показали ефективність в межах 19,0–75,0% та збереження урожайності помідора в межах 7,5-12,0 т/га або 17,2–27,6%. Використання фунгіцидів забезпечило покращення біохімічних показників. Серед хімічних засобів захисту найвищу ефективність забезпечили препарати Інфініто 61 SC, 687,5, 68,75% к.с та Ридоміл Голд МЦ 68 WG, 68% в.г. в межах 37,0-75,0%.

      Список використаних джерел
  • Доспехов Б А. Методика полевого опыта: с основами статистической обработки результатов исследований / Б. А. Доспехов. – М.: Агропромиздат, 1985. – 351 с.
  • Методики випробування і застосування пестицидів / С. О. Трибель, Д. Д. Сігарьова, М. П. Секун та ін. / За ред. проф. С. О. Трибеля. – К.: Світ, 2001. – 448 с.
  • Методика дослідної справи в овочівництві і баштанництві / За ред. Г. Л. Бондаренка, К. І. Яковенка. – Харків: Основа, 2001. – 369 с.
  • Райчук Т. М. Основні хвороби томатів та оптимізація заходів захисту в Північному Лісостепу.:автореф. на здобуття наук. ступеня канд. с.- г. наук:спец. 06.01.11 – «Фітопатологія» / Т. М. Райчук. —К.,2005. – 19 с.
  • Сергієнко В. Г. Суха плямистість картоплі та заходи щодо її обмеження / В. Г. Сергієнко // Зб. наук. пр. Селекційно-генетичного інституту НЦНС. – 2009. – Вип. 13. – С. 84 – 93.
  • Трибель С. О. Застосування засобів захисту рослин у біологічному землеробстві // Захист рослин. — 2002. — № 1. — С. 1–2.
  • Яровий Г. І. Бакова суміш фунгіцидів в овочівництві / Г. І. Яровий, К. П. Ковбасенко, М. В. Клокун // Захист і карантин рослин. – 2006. – № 7 – С. 23 – 26.
Поделиться: