Тема 3. Насіння овочевих культур

автор:


© https://www.agroboca.com/en/blog/reproduccio-llavors-hortalisses

Мета:

вивчити будову насіння та плодів овочевих культур за розміром, масою, формою, зовнішніми ознаками.

Матеріальне забезпечення:

насіння овочевих культур, пробірки із зразками насіння, клей, пінцети, лупи, підноси.

Завдання 1.

Вивчити будову насіння і плодів овочевих культур.

Овочеві культури розмножуються статевим (насінням) і вегетативним (частинками рослин, кореневищ з бруньками і цибулинами) способами. За статевого розмноження висівають насіння безпосередньо в ґрунт і застосовують метод розсади. За розмноження насінням менше витрачається коштів і праці, оскільки немає потреби в таких процесах, як вирощування, зберігання, перевезення і висаджування розсади.

Насінина – відтворююча структура вищих рослин (покритонасінних і голонасінних). Вона формується із заплідненої яйцеклітини і складається із зародка і запасу поживних речовин. Запас поживних речовин міститься або в спеціальній живильній тканині – ендоспермі, або, як у дводольних – у самому зародку.

Насіння овочевих культур родин Пасльонові, Селерові, Амарилісові, Спаржеві, Гречкові, Тонконогові та Глухокропивні складається з оболонки, зародка та ендосперму. Тому його називають насінням з ендоспермом (рис. 3.1). Зародок складається з первинного зародкового корінчика, верхівкової бруньки і однієї (клас однодольні) чи двох сім’ядоль (клас дводольні).

Зародок насіння овочевих культур родин Бобові, Гарбузові, Капустяні й Айстрові акумулює запасні поживні речовини і тому формується без ендосперму (рис. 3.2). Запас поживних речовини в такому насінні міститься в сім’ядолях. Насінина без ендосперму складається з насінневої шкірки і зародка з усіма його складовими частинами.

Рис. 3.1.Будова насінини з ендоспермом у зернівки кукурудзи цукрової:

1 – оплодень; 2 – алейроновий шар; 3 – крохмаловмісні клітини ендосперму; 4 – всисний шар; 5 – щиток (перша сім’ядоля); 6 – зародковий корінець; 7 – колеориза; 8 – зародкове стебельце; 9 – брунечка; 10 – зародкові листочки; 11 – колеоптиле

Основною складовою насінини є зародок, який має зародковий корінчик, верхівкову бруньку і сім’ядолі. Первинний зародковий корінчик під час проростання насінини починає рости першим, прориваючи насінневу оболонку і виходить назовні. В однодольних рослин (цибуля, кукурудза, спаржа) первинний корінчик після проростання в грунті розгалужується, проникає в глибину та після утворення першого справжнього листка, відмирає. В цей час утворюються бокові корінчики (мичкувата коренева система), які й живлять рослину до кінця вегетації. В інших рослин зародковий корінчик функціонує і живить рослину все життя, утворюючи стрижневу кореневу систему.

Рис. 3.2.Будова насінини квасолі овочевої без ендосперму:

а – зовнішній вигляд; б – внутрішня будова:

1 – брунечка; 2 – зародкові листочки; 3 – зародкове стебельце; 4 – зародковий корінець; 5 – сім’ядолі; 6 – сім’явхід; 7 – рубчик

Насінина формується у зав’язі квіток із заплідненої бруньки. Воно розвивається і дозріває у плодах. У плодах утворюється стільки насінин, скільки насіннєвих бруньок міститься у зав’язі квіток. Овочеві культури можуть мати однонасінні плоди або супліддя – зрослі однонасінні плоди, або багатонасінні плоди, які мають кілька зародкових бруньок (рис. 3.3). Під час дозрівання плодів насіння звільняється від сухого оплодня.

Рис. 3.3.Будова і типи плодів:

а – горіх; б – сім’янка; в – багатогорішок суниці; г – біб; д – стручок; е – стручечок; є – листянка; ж – однокрилатка; з – двокрилатка; и – кістянка; і – кістянка в розрізі; ї – складна кістянка; й – коробочка, що відкривається стулками; к – коробочка, що розкривається дірочками; л – коробочка, що розкривається зубчиками; м – горіх-жолудь; н – зернівка; о – ягода; п – ягода помідора в розрізі;

1 – стулки; 2 – насінина; 3 – екзокарпій; 4 – мезокарпій; 5 – ендокардій; 6 – насінина; 7 – серединна перетинка; 8 – плюска; 9 – плід; 10 – оплодень; 11 – насінна шкірка; 12 – ендосперм; 13 – зародок; 14 – гніздо плоду; 15 – насінина; 16 – центральний насіннєносець

Завдання 2. Вивчити морфологічні ознаки насіння та плодів овочевих культур.

Родина Капустяні (Brassicaceae)

Родина Капустяних об’єднує велику кількість видів овочевих культур: різні види капуст, редька і редиска, хрін, катран, гірчиця салатна, крес-салат, рукола. У виробництві висівають плоди (наприклад, стручечки в катрану) і насіння – в усіх інших культур.

Капуста (Brassica sp.). Плід – видовжений стручок, який майже чотиригранний. Стручок утворюється з двох зрослих між собою плодолистиків. Посередині проходить несправжня перетинка, до якої прикріплюються 10-12 насінин. Довжина – до 8 см, діаметр – до 3 мм. Зі стеблом стручки з’єднані плодоніжкою, довжина якої 2,0-2,5 см. Після достигання стручок, починаючи знизу, розкривається .

У всіх видів капусти плоди та насіння дуже подібні між собою, що не дає можливості їх розрізнити за морфологічними ознаками. Насіння округле, інколи яйцеподібної форми. Поверхня насінини покрита сіткою крапчастих поглиблень, які добре видно під лупою. Діаметр 1,0-2,0 мм. Забарвлення червонувато-коричневе. Якщо насіння збирають із перестиглих насінників, тоді воно може набувати чорно-синюватого відтінку, а в передчасно зібраних – світло-коричневе. Аналізуючи партію насіння, звертають увагу на співвідношення фракцій різного забарвлення, і чим більше темнішого, тим краще. Зародок має дві сім’ядолі, які складені разом за довжиною. В борозенці між сім’ядолями розміщений різко зігнутий зародковий корінець. За цією ознакою насіння роду Brassica добре відрізняється від насіння інших видів родини Капустяних.

Насіння різних видів капусти практично не відрізняється між собою. Лише серед насіння капусти цвітної, зазвичай, попадається багато коричневого і дрібного. Насіння капусти листової також дрібне. В клітинах оболонок насінини капусти міститься незначна кількість слизу, що легко видно після їх змочування водою. За цією властивістю капуста відрізняється від брукви.

Схожість зберігається впродовж 4-5 років. Починає проростати на 3-4 добу. Маса 1000 насінин – від 2,0 до 4,0 г. Маса 1 л – 700 г. В 1 кг – від 250 до 500 тис. насінин.

Бруква (Brassica napus var. rapifera Metzg.). Відрізнити насіння брукви від капусти важко. Розмір – від 1,5 до 2,5 мм у діаметрі. Забарвлення коричневе або фіолетово-чорне. За формою – майже округле. Поверхня гладенька. Розміщення сім’ядолей та зародкового корінця також подібне до капусти. Водночас під час аналізу насіння під мікроскопом можна виявити відмінності. Так, епідерміс насінини капусти на місці надрізу дає сильне клейке виділення, якого немає у брукви, ріпи та ріпаку.

Схожість зберігається впродовж 4-5 років. Починає проростати на 3-4 добу. Маса 1000 насінин – від 2,5 до 3,8 г. Маса 1 л – від 650 до 750 г. В 1 кг – від 270 до 410 тис. насінин.

Редька та редиска (Raphanus sativus (L.) var. sativus). Довжина стручка до 6 см та діаметр – до 15 мм. За формою веретеноподібний, або циліндричний, з повздовжніми смужками. Плодоніжка – до 2,5 см.

Насінини розміщені в губчастому м’якуші. За формою – округле або яйцеподібне. Інколи форма неправильна. Забарвлення світло-коричневе з незначним червонуватим відтінком. Розмір: довжина 2,5-4,0 мм, ширина 2-3 мм, товщина 1,5-2,5 мм. Редиску та редьку можна відрізнити за опушенням сім’ядолей: у редьки волосками покриті лише жилки, а в редиски – вся нижня сторона. Окрім цього, в редиски сім’ядолі менше розділені на частки, порівняно з редькою.

Схожість зберігається впродовж 4-5 років. Починає проростати на 4-10 добу. Маса 1000 насінин – від 6,5 до 10,0 г. Маса 1 л – від 660 до 720 г. В 1кг – від 100 до 160 тис. насінин.

Гірчиця салатна або листкова (Brassica juncea Czern.). Плід – стручок з шилоподібним носиком. Довжина 2,5 – 5,0 см. Після достигання швидко розтріскується. Поверхня стручка змінюється від гладенької до горбкуватої.

Насіння округле, гладеньке, жовте або коричневе. Діаметр приблизно 2,5 мм. Маса 1000 насінин 1,6-4,0 г. Усі сорти за величиною насіння поділяються на дрібнонасінні – до 2,5 г, середньо – 2,5-3,5 г та великонасінні – понад 3,5 г.

Хрін (Armoracia lapathifolia Gilib.). Плід – стручечок невеликого розміру, яйцеподібний, еліптичний із сітчастою поверхнею. На стулках жилки відсутні. В природних умовах насіння утворюється дуже рідко. Якщо і утворюються стручечки, то вони пусті. Для ініціації утворення насіння необхідно провести кільцювання кореня, або за допомогою дроту зробити перетяжку в нижній частині стебла. Інколи насіння утворюється після затоплення плантації хрону водою впродовж тривалого часу.

Довжина насінини 1,6-2,0 мм, ширина і товщина – 1,0 мм. Забарвлення червоно-коричневе. Насіння використовується лише в селекції для створення нових сортів, а в промислових технологіях – для розмноження використовують корені та кореневища, на яких є бруньки.

Крес-салат (Lepidium sativum L.). Плід – стручечок. За формою округлояйцеподібний із крильцями. Стручечок розтріскується в повздовжньому напрямі. Перегородка, яка розділяє стручечок на дві частини, значно вужча, ніж його поперечний розріз. У кожній з двох частин плоду формується одна, рідше – дві насінини.

Насіння світло-червонувато-коричневе. Довжина 2 мм, ширина 1 мм, товщина 0,6-1,0 мм. Дві сім’ядолі глибоко потрійно лопатеві, що дає можливість їх легко відрізнити від інших видів овочевих культур. Насіння після намочування покривається слизом, що не дає можливості його намочувати перед сівбою.

Схожість зберігається впродовж 3-4 років. Швидко починає проростати вже на 2-3 добу. Маса 1000 насінин – від 1,6 до 2,0 г. Маса 1 л – від 750 до 760 г. В 1кг – від 500 до 600 тис. насінин.

Катран (Crambe maritime L.). Плід – стручечок, який складається з 2-4 частин. Нижня частина стручечка без насінин, а верхня розростається, набуваючи округлої форми з однією насіниною. Стінки стручечка товсті. В якості насіння для сівби використовують ці плодики-стручечки. Багато плодиків пусті. Це одна з овочевих культур, яка для одержання сходів вимагає стратифікації або підзимової сівби. Стимулювати проростання можна і високими температурами: в теплицях чи парниках за температури 25 – 30 0С проростає через 30 діб.

Плодики сіро-жовті, округлі, діаметр яких 5-10 мм. З двох сторін стручечок звужується в ледь помітні носики. Маса 1000 плодиків 32-87 г. Маса 1 л – від 120 до 200 г. В 1 кг – від 12 до 30 тис. плодиків. У середині плодиків розміщена сіро-зелена насінина, яка подібна до редьки чи редиски. Розмір насінини: довжина 3-5 мм, ширина 2-4 мм, товщина 1,5-2,5 мм.

Родина Бобові (Fabaceae)

В овочівництві вирощують в основному три види з цієї родини – квасолю, біб і горох. Плід у цих культур називається бобом.

Горох (Pisum sativum L.). Біб гороху продовгуватої форми, більш-менш плескатий з боків. На стулках добре видно сітку. У гороху цукрового, на відміну від овочевого, відсутній пергаментний шар, і після достигання він стає зморшкуватим, що утруднює обмолот насіння. У бобі формується до 10 - 12 насінин (до речі, в народних повір’ях біб з 9 насінинами вважається щасливим). Біб розкривається вздовж жилок на дві стулки.

Схожість зберігається впродовж 3-5 років. У сортів із зморшкуватим насінням цей термін зберігання коротший. Проростає на 5-10 добу. Забарвлення різне – жовте і зелене, поверхня – гладенька і зморшкувата. Маса 1000 насінин – від 200 до 300 г.

Квасоля звичайна спаржевої різновидності (Phaseolus vulgaris L.). Плід – біб. У поперечному розрізі овальний або майже округлий, зігнутий або прямий, довжина якого до 30 см. У спаржевих сортів пергаментний шар та волокна відсутні повністю або недорозвинуті. Після достигання такий плід стає сильно зморшкуватим, що утруднює вимолочування насіння.

Квасоля належить до овочевих культур із надзвичайно широким діапазоном забарвлення насіння – від білого до чорного, з різним рисунком. За формою насіння, всі сорти поділяються на ниркоподібні, еліптичні та округлі. Насіння спаржевих сортів після обмолочування має біле мікропіле і залишки стулок бобу, так звані «вусики», за якими їх можна відрізити від зернових сортів. За масою 1000 насінин, квасоля поділяється на три групи: з дрібним – до 200 г, середнім – від 200 до 300 г та великим насінням – понад 300 г.

Біб овочевий (Vicia faba L.). Плід – біб, який у молодому віці зелений та м’ясистий, а після достигання – чорніє і стає твердим. Внутрішня поверхня стулок бобу губчаста, зовнішня – бархатиста через волоски. Довжина бобу – до 14 см, у деяких овочевих сортів – до 25 см. У бобі розміщено до 5 насінин.

Насіння має неправильну форму, яйцеподібне, приплюснуте та зморшкувате. Розміри насіння: довжина – 15-30 мм, ширина – 18-28 мм, товщина 12-24 мм. За розміром насіння, сорти поділяються на три групи: дрібнонасінні (var. minor Boch.) – з масою 1000 насінин менше 650 г, середньонасінні (var. equina Pers.) – з масою від 650 до 1000 г та великонасінні (var. major Horz.) – з масою понад 1000 г. Забарвлення різноманітне: коричнево-жовте, сіро-жовте, зелено-жовте, буре, червонувате, лілово-чорне. Під час зберігання світле насіння з часом темніє, хоча продовжує зберігати схожість впродовж 5 років.

Родина Гарбузові (Cucurbitaceae)

Характерною ознакою насіння є його плескатість та велике різноманіття за забарвленням від білого до чорного. Плодом у всіх гарбузових є несправжній ягодоподібний утвір (гарбузина).

Огірок (Cucumis sativus L.). Форма плоду видовжена, майже циліндрична з округлими кінцями. Нестиглі плоди огірка є найпоширенішим цінним продуктом харчування, які споживають як у свіжому, так і в консервованому вигляді, а також широко використовують їх і для соління. Всередині плоду насіння, як правило, прикріплюється до трьох плацент.

Насіння жовтувато-біле, плескате, продовгасте, яйцеподібне з гострими краями. Середня довжина 8-11 мм, ширина 3-4 мм і товщина до 2 мм. Схожість зберігається впродовж 6-8 років. Маса 1000 насінин – від 16 до 25 г. Маса 1 л – від 500 до 550 г. В 1 кг – від 30 до 60 тис. насінин.

Диня (Cucumis melo L.). Плід характеризується великою різноманітністю форм, забарвлення, аромату та характеру сітки. Ягодоподібний, багатонасінний, кулястий, овальний або видовжений, з гладенькою чи бородавчастою шкіркою, 8-50 см завдовжки (у змієподібної різновидності навіть до 150 см), з білим, жовтим, червонуватим або зеленуватим м’якушем.

Насіння розміщене у сухій або водянистій плаценті, подібне до огіркового, але майже вдвічі більше та має два основних відтінки – біле та жовтувате. Середня довжина 12-20 мм, ширина 4-6 мм і товщина до 2 мм. Схожість зберігається впродовж 5 - 8 років. Маса 1000 насінин – до 35 г. Маса 1 л – від 400 до 500 г. В 1 кг – до 35 тис. насінин.

Кавун столовий (Citrulus lanatus (Thunb.) Mansf.). Плід великий, округлий, або видовжений, зеленого, або білуватого відтінку та різним рисунком, зі соковитим червоним, рожевим чи лимонним м’якушем. Кормові сорти мають білий або кремовий щільний м’якуш.

Кавун належить до баштанних культур із великим різноманіттям насіння, що дає можливість розрізняти сорти. Насіння приплюснуте, чорне, коричневе, жовтувате, червоне або біле, з рисунком або без нього. Поверхня гладенька або шорстка. Діапазон розміру насіння дуже великий, а в кормових сортів – більший порівняно зі столовими. Середня довжина 5-20 мм, ширина 6-10 мм і товщина до 2 мм. Схожість зберігається впродовж 4-6 років. Маса 1000 насінин – від 25 до 150 г. Маса 1 л – до 640 г. В 1кг – від 5 до 35 тис. насінин.

Гарбуз (Cucurbita sp.). В Україні поширені три види гарбуза: Гарбуз волоський (син. Гарбуз великоплідний) – Cucurbita maxima Duch.; Гарбуз мускатний (син. Гарбуз мускусний) – Cucurbita moschata Duch. еx Poir.; Гарбуз звичайний (син. Гарбуз твердокорий) – Cucurbita pepo L. На городах та для одержання підщеп у закритому ґрунті вирощують Гарбуз фіголистковий – Cucurbita ficifolia Bouche, який має велике чорне насіння і кремовий м’якуш.

У всіх видів плід ягодоподібний, різного розміру та різного забарвлення. Різні види гарбуза легко розрізняються за ознаками листків, плодів, квіток, плодоніжок та насіння.

Найкрупніше насіння в гарбуза великоплідного, в якого маса 1000 насінин до 500 г. В 1 л – 420 г. В 1 кг – до 2000 шт. Найбільший діапазон за крупністю є в гарбуза звичайного. В декоративних дрібноплідних різновидностей насіння дуже дрібне, з масою 1000 насінин до 50 г. У кабачка та патисона, які також належать до виду Гарбуз звичайний, насіння дрібне. У всіх видів схожість зберігається до 5-8 років.

Види гарбуза добре розрізняються за морфологічними ознаками насіння. У гарбуза великоплідного насіння біле або темно-жовтувате, краї майже округлі, опукле з малопомітним рубчиком по краю. Шкірка насінини важко відділяється від сім’ядолей.

У гарбуза звичайного насіння сплюснуте, білувате, з добре вираженим рубчиком по краю. Шкірка легко відділяється від сім’ядолей. В цього виду є сорти з насінням без насіннєвої шкірки, так звані, “голонасінні”. Таке насіння буро-зелене.

У гарбуза мускатного насіння округле, кремове, з хвилястим рубчиком. Шкірка важко відділяється від сім’ядолей.

У гарбуза фіголисткового насіння сплюснуте і чорне.

Лагенарія (синонім - Тиква звичайна, В’єтнамський кабачок, Калебаса, Пляшковий гарбуз) – Lagenaria siceraria (Molina) Standl. Плід ягодоподібний. Сорти різноманітні за формою та розміром плодів. У молодому віці використовуються подібно до кабачка. Після достигання м’якуш висихає, а оболонка стає твердою, що дає можливість використовувати їх в якості посуду. З дрібноплідних сортів виготовляють відомий посуд калебасу для заварювання парагвайського чаю мате.

Насіння сіре, білувате, коричнювате, гладеньке або шорстке, інколи з борозенками, довжина до 2 см, сплюснуте з характерними двома виростами на носику. Маса 1000 насінин до 250 г.

Люфа гострогранна (Luffa acutangula (L.) Roxb.). Плоди видовжено-булавоподібні, з незначним звуженням до плодоніжки, ягодоподібні з 10 повздовжніми ребрами. Довжина плодів до 60 см, у діаметрі до 12 см. У молодому віці плоди їстівні. Після достигання використовують для виготовлення мачул.

Насіння плескате, овальне або яйцеподібне, загострене по краях, білувате або чорне. Розмір насіння 1,0 0,7 см. Ядро насіння гірке. Маса 1000 насінин до 200 г.

Родина Пасльонові (Solanaceae)

Одна з найбільш важливих родин в овочівництві. Широко вирощуються помідор, баклажан, картопля, фізаліс, перець солодкий та гіркий. Плід – ягода, різноманітного забарвлення та форми.

Помідор (Lycopersicon esculentum Mill.). Плід – ягода, розміром від 10 г до 2,0 кг, дуже м’ясиста, багатогніздна, гола, здебільшого сплюснено-округла, рідше видовжена, сливоподібна, грушоподібна; червона, рожева, жовта, оранжева і коричнево-фіолетова. Насіння формується в двох або більше камерах. Насінина навкруги оточена слизисто-драглистою масою, для позбавлення якої виділене насіння проквашують у власному соку впродовж 1-3 діб.

Насіння плескато-сплюснене, ниркоподібне, жовтувато-сірувате, коротко-густо опушене волосками. Для сівби використовують, як правило, шліфоване, без опушення. Середня довжина 2-4 мм, ширина 2-4 мм і товщина до 1 мм. Схожість зберігається впродовж 4-6 років (інколи навіть і більше). Маса 1000 насінин 2,7-3,3 г. Маса 1 л – до 350 г. В 1 кг – від 300 до 600 тис. насінин.

Перець овочевий (синонім П. стручковий однорічний) - Capsicum annuum L. Плід – ягода різної форми, розміру та забарвлення, пустий усередині і розділений перегородками на камери біля основи. У центрі знаходиться округла плацента, на якій прикріплене насіння. В плаценті гірких сортів, а також у насінні міститься гірка речовина капсаїцин, що дає можливість за смаком відрізнити його від солодких. Окрім цього, в гіркого перцю насіння дещо легше.

Насіння жовтувато-біле, ниркоподібне, плескате. Середня довжина 3-4 мм, ширина 2-3 мм і товщина – до 1 мм. Схожість зберігається впродовж 1 - 3 роки (найкращі посівні якості насіння в однорічного). Маса 1000 насінин 6-7 г. Маса 1 л – від 480 до 500 г. В 1кг – від 150 до 180 тис. насінин.

Баклажан їстівний (Solanum melongena L.). Плід – порівняно соковита ягода, яйцеподібної, грушоподібної та циліндричної форми, від білого до чорно-фіолетового забарвлення. У середині плоду в м’якуші на дугоподібних плацентах розміщене насіння, яке набуває стиглості лише після зміни зовнішнього забарвлення плоду на коричневе, або жовте.

Насіння жовтувате, округле, дископодібне. Діаметр і ширина – 2-4 мм, товщина – до 1 мм. Схожість насіння безпосередньо після збирання невисока і набуває максимуму через рік (інколи – через два), зберігається впродовж 3 - 5 років. Маса 1000 насінин 3,8-4,4 г. Маса 1 л – від 550 до 560 г. В 1 кг – від 240 до 280 тис. насінин.

Фізаліс (Physalis sp.). Вирощують декілька видів, серед яких найбільше поширення мають два: Фізаліс овочевий (синоніми – Ф. мексиканський, Ф. клейкоплідний, Мексиканський помідор) – Physalis ixocarpа Brot.; Фізаліс суничний (синонім Ф. опушений) – Physalis pubescens L. З декоративною метою вирощують Фізаліс звичайний (синоніми «Китайські фонарики», Мохунка, Пузируха) – Physalis alkekengi L.

Плід у всіх видів – ягода, але різного розміру, забарвлення та аромату. Найбільші плоди до 50 г формує фізаліс овочевий. Характерною ознакою фізалісів є наявність розрослої чашечки «фонарика».

Найбільше за розміром насіння формує фізаліс овочевий. Насіння жовтувате, ниркопобідне. Маса 1000 насінин – 1,5 г. Довжина і ширина – до 2 мм. Схожість зберігається впродовж 5-ти років. У фізалісу суничного маса 1000 насінин до 0,8 г. Схожість зберігається 3 роки. У фізалісу звичайного насіння найдрібніше, ниркоподібне, на верхній поверхні сітчасте, жовтувато-білувате, до 1,5 мм завдовжки і близько 0,5 мм завширшки. Маса 1000 насінин до 0,6 г.

Картопля (Solanum tuberosum L.). Плід – зеленувато-біла ягода, яка формується в деяких сортів після цвітіння, має дві камери. Багато сортів ягоди не утворюють. У виробництві уже є гетерозисні гібриди картоплі, які пропонуються розмножувати через насіння і розсаду. Такі технології поки що не одержали широкого поширення, і тому у виробництві використовують садивний матеріал – бульби. Насіння дуже маленьке, світло-коричневе, плескате. Маса 1000 насінин від 0,5 до 0,7г.

Родина Селерові (Apiaceae)

Велика ботанічна родина, яка має важливе значення в овочівництві. З двогніздної нижньої зав’язі утворюється плід, що розділяється після достигання та обмолоту на дві частини (у коріандру більшість плодиків не розпадається), які використовуються в якості насіння. В оболонці плодиків накопичуються різні, специфічні для кожного виду, ефірні олії, за ароматом яких легко розрізнити різні види.

Ганус (Pimpinella anisum L.). Плід – широкий, яйцеподібний, стиснутий зі сторін. Довжина 2,0-3,0 мм, ширина 1,0-1,5 мм та товщина в 1,0 мм. Забарвлення буро-зелене. Покритий дрібними волосками. Плоди розпадаються на дві половинки після обмолоту. Кожна половинка, яка у виробництві називається насінням, має п’ять тоненьких, ниткоподібних ребер, між якими є 6-8 мікроходів, через які виділяється ефірна олія. Аромат сильний і характерний для гануса.

Маса 1000 насінин 2,1-3,5 г. Маса 1 л – від 330 до 400 г. В 1 кг – від 130 до 370 тис. насінин. Швидко втрачає схожість упродовж 1-2 років.

Кервель (Anthriscus cerefolium (L.) Hoffm.). Плоди швидко розпадаються на дві чорних половинки. Довжина 5-8 мм, ширина та товщина – до 1мм. До основи вони сильно звужуються, переходячи в загострення сірого кольору. Внутрішня сторона кожної половинки плоду має глибоку борозенку, яку видно під мікроскопом.

Маса 1000 насінин 1,7-3,0 г. Маса 1 л – від 510 до 570 г. В 1кг – від 570 до 650 тис. насінин. Схожість зберігається впродовж 3-4 роки.

Кмин (Carum carvi L.). Плід – яйцеподібний і збоку сильно стиснутий. Після достигання він легко розпадається на дві половинки. Аромат кминовий. Забарвлення сіро-коричневе.

Довжина 4,0-6,5 мм, ширина 0,7-1,0 мм та товщина 0,7-1,0 мм. Схожість насіння зберігається впродовж 2 років. Маса 1000 насінин 2,3-2,8 г. Маса 1 л – від 360 до 500 г. В 1кг – від 270 до 500 тис. насінин.

Коріандр посівний (Coriandrum sativum L.). Плоди округлі, діаметром до 3 мм, світло-коричневого забарвлення, погано розпадаються на дві половинки. Містять до 1,4 % ефірної олії з характерний ароматом. Діаметр плодика – до 3-4 мм. Маса 1000 насінин – 8,5 г.

Кріп запашний (Anethum graveolens L.). Плодики плескаті, легко розпадаються після обмолоту на півплодики (насіння). Від сірого до коричневого забарвлення. Ребристі, причому бічні ребра розвинуті краще. Довжина півплодика 2,5-5,0 мм, ширина 1,0-2,5 мм і товщина 0,5-1,0 мм.

Схожість насіння зберігається впродовж 2 - 4 роки, причому вона найвища на другий рік після збирання. Маса 1000 насінин 1,7 – 2,0 г. Маса 1 л – від 380 до 400 г. В 1 кг – від 665 до 950 тис. насінин (півплодиків).

Морква посівна (Daucus carota subsp. sativus (Hoffm.) Arc.). Плід відрізняється від інших видів Селерових тим, що на кожній частині плодика п’ять головних реберець розвинуті слабо. Між головними реберцями розвинуті ще чотири другорядних, на яких видно волоски (після шліфування вони опадають). Форма плодика плескатояйцеподібна. Аромат морквяний. Довжина 2-4 мм, ширина з волосками 1,0-1,5 мм (розмір після шліфування менший) та товщина 0,4-1,0 мм. Схожість насіння зберігається впродовж 3-4 років. Маса 1000 насінин 2,0-2,4 г (шліфованих 1,2-1,4 г). Маса 1 л – від 110 до 120 г (шліфованих 350-370 г). В 1кг – від 500 до 520 тис. насінин (шліфованих 890-900 тис. насінин).

Пастернак посівний (Pastinaca sativa L.). Після достигання та обмолоту плоди легко розпадаються на півплодики, які сильно сплющені, завдяки сильнорозвинутим бічним реберцям. Забарвлення коричневе. Сильний запах появляється після розтирання між пальцями.

Довжина 5-8 мм, ширина 4-6 мм, товщина 0,5-0,6 мм. Маса 1000 насінин – до 4,7 г. Маса 1 л – від 200 до 250 г. В 1кг – від 220 до 250 тис. насінин (півплодиків). Схожість насіння зберігається впродовж 3-4 років.

Петрушка (Petroselinum sativum Hoffm.). Плід дуже подібний до селери, але дещо твердіший і більший за розміром. Колір зелено-сірий, але якщо під час достигання часто випадали дощі, тоді він змінюється на сірий. Насіння петрушки легко розпізнати за запахом після розтирання його між пальцями.

Довжина насіння 2-3 мм, ширина і товщина – до 1 мм. Схожість насіння зберігається впродовж 2-3 років. Маса 1000 насінин 0,8-1,1 г. Маса 1 л – від 510 до 600 г. В 1 кг – від 740 до 880 тис. насінин (півплодиків).

Селера (Apium graveolens L.). Плід сухий, розпадається на два півплодика (мерикарпії); дуже дрібний, до 1,5 мм завдовжки і завширшки; округло-двійчастий. Півплодики у поперечному розрізі округло-п’ятикутні, з п’ятьма однаковими, трохи випнутими головними реберцями; між ними є борозенки, які називають жолобками. Канальці з ефірною олією під жолобками поодинокі, великі, на спайці їх два. Аромат селеровий. Після достигання плід легко розпадається на півплодики (насіння). Забарвлення сіро-зелене, або буро-коричневе.

Довжина 1,0-1,5 мм, ширина 0,5-0,75 мм та товщина 0,5-0,75 мм. Схожість насіння зберігається впродовж 3-4 років. Маса 1000 насінин 0,35-0,50 г. Маса 1 л – від 450 до 530 г. В 1 кг – від 2,1 до 2,95 млн. насінин.

Фенхель овочевий (Foeniculum vulgare Mill.). Плід овально-валкоподібний, майже округлої форми, сірого, майже коричневого кольору. Легко розпадається на два півплодики. Довжина 3,5 – 6,0 мм, ширина 1,5 – 2,0 мм і товщина 1 мм. Кожна половинка в поперечному розрізі має вигляд напівмісяця з 5 добре помітними реберцями. Крайні реберця ширші й утворюють вузькі крильця. В поглибленнях між ними є ходи з ефірною олією.

Схожість насіння завжди погана і зберігається впродовж 2-3 років. Маса 1000 насінин 3,0-4,0 г. Маса 1 л – від 400 до 500 г. В 1 кг – від 150 до 250 тис. насінин.

Родина Айстрові (Asteraceae)

Родина Айстрових є однією з найчисленніших родин покритонасінних. Плід – сім’янка, часто з летючкою або плівчастою коронкою. Плоди зібрані в суцвіття – кошики.

Артишок (Cynara scolymus L.). Сім’янки дуже подібні до дрібнонасінних сортів соняшника, але менші та світліші. Маса 1000 насінин – до 20 г.

Вівсяний корінь (Tragopogon porrifolius L.). Сім’янки світло-коричневі, з невеликим дзьобиком. Довжина 12-14 мм, ширина і товщина 1-2 мм. Помітні реберця. Насіння має низькі посівні якості, але схожість втрачає порівняно повільно на 3-й рік. Маса 1000 насінин – до 10 г. Маса 1 л – від 200 до 240 г. В 1 кг – від 85 до 120 тис. сім’янок.

Ендивій, ескаріол (Cichorium endivia var. crispum Lam.; Cichorium endivia var. latifolium Lam.). Різні цикорні салати мають подібні між собою сім’янки, довжина яких до 5 мм. Забарвлення світло-коричневе, або коричневе. Маса 1000 насінин 0,88-1,97 г. Маса 1 л – від 440 до 518 г. В 1кг 600-746 тис. сім’янок. Схожість зберігається впродовж 4-5 років.

Латук посівний (Lactuca sativa L.). Сім’янка продовгувата, плеската, витягнута в дзьобик. Під мікроскопом видно 5-7 повздовжніх реберець. Забарвлення срібно-сіре, коричневе, жовте або чорне. Довжина 3 –4 мм, ширина біля основи 0,8-1,0 мм і товщина 0,3-0,5 мм. На кінці дзьобика знаходяться багаточисельні, зібрані в пучок, волоски. Після обмолоту та очищення дзьобик та волоски обломлюються. Схожість насіння зберігається впродовж 4-5 років. Маса 1000 насінин 0,8-1,2г. Маса 1 л – від 440 до 480 г. В 1 кг – від 0,8 до 1,2 млн. сім’янок.

Скорцонера (Scorconera hispanica L.). Сім’янка досить велика, довга, вузька, циліндрична, з невеликими реберцями, біло-жовтого забарвлення. Довжина 12-17 мм, ширина і товщина 1,0-1,5 мм. Насіння швидко втрачає схожість упродовж 1-2 років. Маса 1000 насінин 12-14 г. Маса 1 л – від 260 до 270 г. В 1кг 76 – 1,5 тис. сім’янок.

Родина Лободові (Chenopodiaceae)

Завдяки буряку столовому добре відома овочівникам родина Лободові. За ознаками плодів, які у виробництві називаються насінням, легко можна визначити вид.

Буряк столовий та мангольд (Beta vulgaris (L.) subsp. vulgaris var. conditiva Alef.; Beta vulgaris var. cicla L.). Плоди буряка – однонасінні коробочки, які зростаються між собою у супліддя (клубочки). Останні можуть мати різну кількість коробочок – від 1 (одноросткові сорти) до декількох (багаторосткові). У середині коробочки розміщений зародок, який має форму грецької букви «?», через що цю культуру назвали латинською Beta sp. Діаметр багаторосткових суплідь – до 7 мм, забарвлення – сіро-коричневе. Маса 1000 плодів 13-22 г. В 1 кг 40-90 тис. клубочків, які після проростання можуть дати до 135 тис. проростків. Маса 1 л 230-270 г. Насіння мангольда здебільшого багаторосткове. Розрізнити насіння столового буряка від цукрового і кормового досить складно. Схожість зберігається до 4-5 років.

Шпинат (Spinacia oleracea L.). Плоди мають дві основні форми – округлу та колючкову. Забарвлення – сіро-жовтувате. Плід одно-зародковий. Діаметр до 3,5 мм. Маса 1000 плодиків – 9,5 г; у колючкових сортів – до 11 г. Маса 1 л: округлих 520-580 г; колючкових 375-500 г. В 1 кг: округлих 94-120 тис. плодиків; колючкових 70-104 тисяч.

Родина Глухокропивні (Lamiaceae)

Важлива родина, яку вирощують в овочівництві заради ароматичних овочевих рослин. В якості насіння використовуються плоди горішки. Визначити вид за морфологічними ознаками насіння досить важко.

Васильки справжні (Ocimum basilicum L.). Горішки матові, коричнево-чорні або зовсім чорні. Довжина 1,5-2,0 мм, ширина 1,0-1,5 мм, товщина 1,0 мм. Після намочування покривається слизом, через подібну властивість це одна з овочевих культур, насіння якої не можна готовити до сівби мокрим способом. Насіння має приємний аромат. Схожість зберігається впродовж 4-5 років. Маса 1000 насінин 0,8-1,5 г. Маса 1 л – від 580 до 600 г. В 1 кг – від 600 до 800 тис. насінин.

Майоран садовий (Majorana hortensis Moench.). Плід – горішок світло-коричневий. Насіння округле, довжина 0,75-1,00 мм, ширина 0,75 мм, товщина 0,5 мм, має аромат. Схожість зберігається впродовж 2-3 років. Маса 1000 насінин 0,14-0,30 г. Маса 1 л – від 560 до 610 г. В 1 кг – від 4,5 до 5,0 млн. насінин.

Меліса лікарська (Melissa officinalis L.). Плід – коричневий горішок, або майже чорний. Довжина 1,5 мм, ширина і товщина 0,75-1,0 мм. Схожість насіння зберігається впродовж 2-3 років. Маса 1000 насінин 0,50-0,65 г. Маса 1 л – від 650 до 700 г. В 1 кг – від 1,5 до 2,0 млн. насінин.

М’ята перцева (Mentha piperita L.). Плід – горішок дуже маленький, коричневий, округлий, у діаметрі – до 0,5 мм. Схожість насіння зберігається впродовж 2-3 років. Маса 1000 насінин 0,05-0,12 г. Маса 1 л – до 700 г. В 1 кг – від 12 до 20 млн. насінин.

Чабер садовий (Satureja hortensis L.). Плід – горішок маленький, округлий, яйцеподібний, який має невелику облямівку, забарвлення зеленувато-сіре з чорними крапинками. Діаметр 1,0-1,5 мм. Схожість насіння зберігається впродовж 1-2 років. Маса 1000 насінин 0,6-0,8 г. Маса 1 л – від 530 до 630 г. В 1 кг – від 1,5 до 1,98 млн. насінин.

Родина Шорстколисті (Boraginaceae)

Огіркова трава (синонім - бораго) (Borago officinalis L.). Плід – чотиригорішок, темно-коричневого кольору, який використовують в якості насіння. Довжина горішка 5-8 мм, ширина 4-5 мм, товщина 3,0-3,5 мм. Маса 1000 насінин 12-18 г. Маса 1 л 260-465 г. В 1 кг 21-60 тисяч насінин. Схожість зберігається впродовж 2-3 років.

Родина Гречкові (Polygonaceae)

Плід називається тригранний горішок різного розміру. Містить ендосперм. Важлива група багаторічних овочевих культур.

Ревінь чорноморський (Rheum rhaponticum L.). Плід – овальний червонувато-коричневий горішок, зверху і біля основи з виїмками та розрослими крильцями. Довжина горішка з крильцями до 7 мм. Маса 1000 насінин 7,0-11,0 г. В 1кг міститься від 90 до 140 тис. горішків. Схожість зберігається впродовж 3-4 років.

Щавель кислий (Rumex acetosa L.). Плід гладенький, глянцевий, темно-коричневий горішок. На гранях дещо світліший. Довжина такого горішка 1-2 мм, ширина біля основи до 1,5 мм. Маса 1000 плодиків 0,7-1,2 г. Маса з насінням 1 л 600-700 г. В 1кг міститься від 1,0 до 1,5 млн. горішків. Схожість зберігається впродовж 4 років.

Дуже подібний до щавлю кислого щавель шпинатний (R. patientia L.), у якого горішки більші – до 5 мм. Вони світло-бурого забарвлення. Маса 1000 горішків до 3,0 г.

Родина Тонконогові (Poaceae)

З тонконогових в овочівництві вирощують важливу овочеву культуру – Кукурудзу цукрову (Zea saccharata Sturt). Суцвіття –початок, на якому формуються зернівки, які використовуються в якості насіння. Характерною ознакою зернівок у цукрових сортів є їхня зморшкуватість. Забарвлення здебільшого золотисто-жовте або біле з різними відтінками. За величиною зернівки дуже різноманітні, їхній діаметр – до 10 мм. Маса 1000 зернівок від 40 до 380 г. Маса 1л – 730 л. В 1кг – від 3 до 20 тис. зернівок.

Родина Спаржеві (Asparagaceae)

Спаржа лікарська (Asparagus officinalis L.). Плід – червона ягода з 3 камерами, в кожній з яких розвивається 1-2 насінини. Насіння чорне. Довжина і ширина 3-4 мм, товщина 2 мм. Інколи насіння повністю округле. Маса 1000 насінин 18,0-35,0 г. Маса 1 л – 530-790 г. В 1кг – від 35 до 60 тис. насінин. Схожість зберігається до 7 років.

Родина Амарилісові (Amaryllidaceae)

Цибуля ріпчаста та інші види цибуль (Allium cepa L.). Плід – три-гнізда коробочка, у кожному гнізді якої розвивається по 2 насінини. Вона тригранна, чорна, поверхня хвиляста. Довжина 3-4 мм, ширина 1-2 мм, товщина 0,5-1 мм. Маса 1000 насінин 2,7-3,5 г. Маса 1 л 350-540 г. В 1 кг 200-275 тис. насінин. Схожість зберігається 2-3 роки. Насіння цибуль дуже подібне до нігели (чорнушки), але після розтирання між пальцями має характерний цибулевий аромат, тоді як у нігели – приємний з різними фруктовими відтінками.

Рід цибулі (Allium) нараховує понад 400 диких та 12 культурних видів, у яких насіння дуже подібне між собою. Деякі види мають кілька відмінностей. Так, цибуля-шніт (A. schoenoprasum L.) має дрібніше насіння в 3-4 рази. Маса 1000 насінин – від 0,65 до 0,8 г.

У цибулі порей (A. porrum L.) насіння за розміром дуже подібне, але поверхня більш морщиниста. Цибуля шалот (A. ascalonicum L.) рідко дає насіння, яке дещо дрібніше. Здебільшого вона розмножується природним поділом маточної цибулини. Вегетативно розмножується також цибуля багатоярусна (A. fistulosum var. viviparum Makino).

Часник (Allium sativum L.). Надзвичайно рідко дає насіння, яке набагато дрібніше цибулевого, хоча зараз уже створені клони з насіннєвим розмноженням (Ізраїль, Науковий центр “Volcani”. У виробництві використовують тільки розмноження зубками та повітряними цибулинками (стрілкуючі сорти). Широко практикується мікроклональне розмноження безвірусних клонів. У стрілкуючих сортів утворюється від 50 до 200 повітряних цибулинок. Стрілкуючі сорти дають мало зубків (4-11 штук), які прикріплюються в один ряд до денця. У нестрілкуючих сортів зубки розміщуються на денці спірально і вони зменшуються за розміром до центру головки. Їх в цибулині може бути від 15 до до 30 штук. Середня маса 1000 зубків у стрілкуючих сортів становить приблизно 4-7 кг, у нестрілкуючих – до 1-2 кг.

Завдання 3. Вивчити насіння овочевих культур за зовнішніми ознаками, формою, забарвленням та їхні біологічні особливості.

Насіння овочевих культур досить різноманітне за зовнішніми ознаками, формою, забарвленням, вмістом поживних речовин і масою 1000 шт. Маса насіння залежить від біологічних особливостей овочевої культури і умов вирощування. За розміром насіння овочевих культур (кількість в 1 г) поділяють на п’ять груп (табл. 3.1).

Таблиця 3.1. Групування насіння овочевих культур за розміром
ГрупаКількість насінин в одному грамі, шт.Овочева культура
Дуже велике10 і меншеБіб овочевий, горох, квасоля звичайна, кукурудза цукрова, гарбуз, кабачок, патисон, великонасінні сорти кавуна
Велике11-100Диня, огірок посівний, дрібнонасінні сорти кавуна, буряк столовий, катран, ревінь, спаржа
Середнє101-500Капуста, редиска, редька, помідор, перець, баклажан, цибуля, пастернак, кмин, коріандр, кріп, фенхель, шпинат
Дрібне501-1000Салат, морква, петрушка, гірчиця салатна, крес-салат, фізаліс
Дуже дрібнепонад 1000Селера, щавель, естрагон, меліса, м’ята, гісоп

Важливими показниками якості насіння є маса 1000 шт., яка є ознакою його ваговитості та виповненості. Ваговите насіння з високим вмістом поживних речовин краще проростає та забезпечує інтенсивний ріст рослин після з’явлення сходів.

Схожість насіння залежить від його розміру, вмісту ефірної олії в ньому та умов зберігання, під час якого воно повністю дозріває і з часом старіє. Оптимальні умови для зберігання насіння холодостійких культур 0-5 0С, а тепловимогливих 15-18 0С і відносної вологості повітря 40-50 %.

Біологічні особливості насіння основних овочевих рослин подані в таблиці 3.2.

Таблиця 3.2. Біологічні особливості насіння у різних господарських груп овочевих культур
Ботанічна родинаОвочева культураМаса 1000 насінин, гКількість насінин в 1 г, шт.Термін зберігання без зниження стандартної схожості, років
Капустяні
КапустяніКапуста2,3-4,8250-4004-5
Плодові
ПасльоновіПомідор2,8-3,3300-3804-6
Перець4,6-6,0150-2504-5
Баклажан2,8-4,4250-4004-5
Фізаліс1,0-1,5500-10004-5
ГарбузовіОгірок16,0-25,030-704-5
Гарбуз волоський160-3503-64-5
Гарбуз мускатний
Гарбуз звичайний
Кабачок140-2005-74-5
Патисон120-1308-94-5
Кавун40-1507-256-8
Диня30-5020-357-9
ЗлаковіКукурудза цукрова120-3503-83-4
БобовіГорох150-3503-75-7
Квасоля200-7002-53-4
Біб овочевий1000-25001-27-8
Коренеплідні
СелеровіМорква1,3-1,5550-10003-4
Петрушка1,0-1,3700-12002-3
Селера0,4-0,81200-28001-2
Пастернак2,2-4,7210-4601-2
ЛободовіБуряк столовий10,0-16,045-1004-5
КапустяніРедиска8,0-10,0100-1254-5
Редька7,0-13,075-1404-5
Цибулинні
АмарилісовіЦибуля2,2-3,7270-4802-3
Зеленні
АйстровіСалат посівний0,8-1,21000-13003-4
ЛободовіШпинат8,0-11,0100-1504-5
КапустяніКрес-салат1,6-2,0500-6253-4
СелеровіКріп1,2-2,4400-8002-3
Фенхель2,5-3,5300-5002-3
Коріандр10,0-12,0125-1502-3
Кмин3,5-4,0400-5002-3
Багаторічні
ГречковіЩавель0,6-1,21000-17003-4
Ревінь7,0-11,090-1403-4
КапустяніКатран15,0-20,050-1004-5
СпаржевіСпаржа18,0-35,030-604-6

Завдання 4. Визначити овочеві культури за морфологічними ознаками плодів і насіння.

Для оволодіння методикою визначення виду овочевої культури за морфологічними ознаками насіння, студенту необхідно самостійно провести аналіз суміші насіння та визначити види.

Короткий визначник овочевих культур за морфологічними ознаками насіння

Визначник побудований за принципом порівняння тези і антитези. Головною ознакою, за якою проведено перший поділ видів, є середня величина насіння, яке поділяють на п’ять груп: дуже маленьке, маленьке, середнє, велике та дуже велике. Після встановлення груп за величиною переходять до визначення за формою, забарвленням, ароматом та іншими характерними ознаками, які притаманні для конкретного виду.

 • (6.) Насіння дуже маленьке (середня довжина або діаметр до 1мм)
 • (3.) Форма дископодібна або ниркоподібна, забарвлення золотисто-жовте – Фізаліс суничний.
 • (4.) Форма дископодібна, плеската, забарвлення світло-жовте – Картопля.
 • (5.) Округлий світло-коричневий горішок, має приємний аромат – Майоран.
 • Дуже маленький коричневий горішок діаметром до 0,5 мм – М’ята.
 • (29.) Насіння маленьке (середня довжина або діаметр від 1 до 3 мм).
 • (14.) Форма округла.
 • (9.) Середній діаметр 1,5 мм, забарвлення червонувато-коричневе, після надрізування видно слиз – Капуста (різні види).
 • (10.) Середній діаметр 2,0 мм, забарвлення фіолетово-чорне або коричневе, після надрізування слизу не видно – Бруква, ріпак.
 • (11.) Середній діаметр 2,5 мм, забарвлення жовте, світло-коричневе – Гірчиця салатна.
 • (12.) Середній діаметр до 3 мм, забарвлення світло-коричневе, плід розпадається на дві половинки, на поверхні видно ребра, аромат добре виражений – Коріандр.
 • (13.) Середній діаметр плоду – коробочки до 3 мм, забарвлення сіро-коричневе, поверхня горбкувата – Буряк (одноростковий сорт).
 • Середній діаметр до 1,2 мм, плід-горішок зеленувато-сірого забарвлення з облямівкою, на поверхні під мікроскопом видно чорні крапинки, має виражений аромат чабрецю – Чабер.
 • (18.) Форма дископодібна, ниркоподібна, плеската.
 • (16.) Середній діаметр 3 мм, товщина до 1 мм, забарвлення жовто-коричневе – Баклажан.
 • (17.) Середній діаметр 2 мм, за формою близьке до ниркоподібного, жовтувате, непокрите волосками – Фізаліс овочевий.
 • Насіння плескате, ниркоподібне, жовтувато-сіре, поверхня опушена – Помідор.
 • (7.) Форма видовжена (овальна, яйцеподібна, циліндрична, тригранна).
 • (20.) Форма циліндрична, довжина 2 мм, ширина і товщина до 1 мм, забарвлення червонувато-коричневе, після намочування покривається слизом – Крес-салат.
 • (21.) Сухий плід довжиною до 3 мм, шириною до 1,5 мм, товщиною до 1 мм, буро-зеленого забарвлення, аромат виражений ганусовий – Ганус.
 • (22.) Сухий плід плескато-яйцеподібний, середня довжина до 3 мм, ширина до 1,5 мм, товщина до 1 мм, сіро-коричневого забарвлення, по краях нешліфованих плодиків видно гачечкоподібне опушення, аромат морквяний – Морква.
 • (23.) Сухий плід яйцеподібний, зелено-сірий, середня довжина і ширина цілого плоду до 2,5 мм, товщина до 1,0 мм, гачечки відсутні, аромат виражений – Петрушка.
 • (24.) Сухий плід яйцеподібний довжиною до 1,5 мм, сіро-зеленого забарвлення, аромат селеровий – Селера.
 • (25.) Плід горішок, матовий, коричневий або зовсім чорний, довжиною 1,5-2,0 мм, шириною 1,0-1,5 мм, товщиною 1,0 мм. Після намочування покривається білуватим слизом – Васильки.
 • (26.) Плід горішок, коричневий, або майже чорний, довжиною 1,5 мм, шириною і товщиною 0,75-1,0 мм, аромат лимонний – Меліса.
 • (27.) Плід тригранний горішок, коричневий, блискучий, довжиною до 2 мм, з гострими гранями – Щавель.
 • (28.) Насіння чорне, кутасте, шорстке, довжиною 1,5-2,0 мм, шириною і товщиною 0,8-1,0 мм – Рута.
 • Насіння чорне, дуже подібне до цибулевого, але меншого розміру та шорсткою поверхнею, після розтирання між пальцями приємно пахне – Чорнушка.
 • (41.) Насіння середнє (середня довжина або діаметр від 3 до 5 мм).
 • (34.) Форма округла, інколи яйцеподібна.
 • (32.) Середній діаметр 3,0 мм, світло-коричневе з червонуватим відтінком, має гірчичний присмак – Редька, редиска.
 • (33.) Середній діаметр до 3,5 мм, забарвлення сіро-жовтувате, в деяких сортів насіння з колючками – Шпинат.
 • Середній діаметр до 3,5 мм, але насіння чорне, блискуче – Спаржа.
 • (37.) Форма плеската, ниркоподібна.
 • (36.) Ниркоподібне, діаметр 3-4 мм, забарвлення жовтувато-біле, в деяких сортів гірке на смак – Перець солодкий та гіркий.
 • Плескате, діаметр 2,5-5,0 мм, ширина до 2,5 мм, товщина до 1мм, забарвлення сіро-коричневе, аромат кроповий – Кріп.
 • (40) Плід сім’янка, нагадує маленьку копію насіння соняшника
 • (39.) Довжина до 5 мм, забарвлення світло-коричневе, або коричневе - Цикорій.
 • Довжина 3-4 мм, забарвлення срібно-сіре, коричневе, жовте або чорне – Салат-латук.
 • Гранчасте, чорне, після розтирання між пальцями виділяється цибулевий аромат – Цибуля (різні види).
 • (60.) Насіння велике (середня довжина або діаметр від 5 до 10 мм).
 • (46.) Форма округла, інколи з нерівною зморшкуватою поверхнею
 • (44.) Забарвлення зеленкувате, поверхня гладенька або зморшкувата (мозкова) – Горох овочевий та цукровий.
 • (45.) Забарвлення золотисто-жовте, поверхня дуже зморшкувата, в поперечному розрізі насіння має трикутну форму – Кукурудза цукрова.
 • (46.) Насінням є супліддя зі зрослих коробочок, забарвлення сіро-коричневе, поверхня нерівна – Буряк (багаторосткові сорти).
 • Насінина світло-коричнева, має гірчичний присмак, вільно розміщена в середині округлого сірого плодика – Катран.
 • (54.) Форма плеската, овальна, яйцеподібна.
 • (49.) Насінням є плід сильно сплющений по боках, діаметром 5-8 мм, на поверхні видно реберця, аромат виражений – Пастернак.
 • (50.) Середня довжина до 10 мм, плескате, з гострими краями, із загостреною верхівкою (інколи колючою, коли насіння не шліфували), забарвлення жовтувато-біле – Огірок.
 • (51.) Насіння плескате, форма яйцеподібна, але має виражений рубчик по краях, забарвлення білувате – Кабачок та патисон (деякі дрібнонасінні сорти).
 • (52.). Насіння плескате, поверхня гладенька або шорстка, забарвлення від білого до чорного – Кавун (дрібнонасінні сорти).
 • Насіння загострене по краях, біле або чорне, гірке на смак – Люфа.
 • (57.) Форма видовжена, циліндрична, верхівка колюча, має аромат.
 • (55.) Середня довжина до 5-8 мм, товщина 1 мм, забарвлення чорне, має загострені кінчики – Кервель.
 • (56.) Середня довжина до 6,5 мм, товщина 1 мм, забарвлення сіро-зелене, має приємний кминовий аромат – Кмин.
 • Середня довжина до 6 мм, товщина до 2 мм, забарвлення сіро-коричневе, аромат виражений – Фенхель.
 • Насінням є горішок з різною кількістю граней.
 • (59.) Горішок тригранний, коричневий, з крильцями – Ревінь.
 • Горішок чотиригранний, довжиною до 8 мм, забарвлення буре, основа горішка білувата – Бораго (огіркова трава).
 • Насіння дуже велике (середня довжина від 10 до 20 мм, інколи навіть більше).
 • (64.) Форма округла, ниркоподібна, інколи плеската, але тоді товщина перевищує 3-5 мм.
 • (63.) Забарвлення сіро-коричневе, коричневе, зелено-коричневе, довжина насіння від 15 до 30 мм – Біб.
 • Забарвлення від білого до чорного, часто має різний рисунок, спаржеві сорти біля мікропіле часто з «вусиками» – Квасоля.
 • (70.) Форма плеската, яйцеподібна, але товщина не перевищує 3 мм.
 • (66.) Забарвлення кремове, в деяких сортів жовте, поверхня гладенька – Диня.
 • (67.) Поверхня гладенька або шорстка, забарвлення від білого до чорного – Кавун (сорти з великим насінням).
 • (68.) Забарвлення білувато-коричневе, біля основи має два характерних вирости – Лагенарія.
 • (69.) Забарвлення біле, інколи жовто-коричневе, облямівка (рубчик) навколо насінини з різним ступенем вираження: непомітна – Гарбуз волоський; добре виражена – Гарбуз звичайний та його різновидності, кабачок і патисон; виражена із хвилястим рубчиком – Гарбуз мускатний. Інколи насінина без оболонки у Гарбуза звичайного.
 • Подібне до насіння гарбуза, але чорне – Гарбуз фіголистковий.
 • Плід сім’янка і нагадує дрібне насіння соняшника.
 • (72.) Довжина до 12 мм, сіре – Артишок.
 • (73.) Довжина 12 – 14 мм, світло-коричневе, форма майже циліндрична, на верхівці переходить у дзьобик, має виражені реберця – Вівсяний корінь.
 • Довжина 12-17 мм, форма майже циліндрична, довга, вузька, з невеликими ребрами, біло-жовтого забарвлення – Скорцонера.

Завдання для самостійного опрацювання.

Розділити суміш насіння на родини та види. Визначити види овочевих культур за морфологічними ознаками насіння. Наклеїти насіння на окремий аркуш паперу.

Порядок визначення:

 1. Розділіть суміш насіння за розміром на три фракції: до 2 мм; від 2 до 5 мм та понад 5 мм.
 2. У межах кожної фракції розділіть насіння за кольором, формою, покриття волосками, колючками, причіпками тощо.
 3. Розділіть насіння на насінини та плоди (стручечки, горішки, сім’янки).
 4. Виділіть ознаки, за якими можна визначити овочеву культуру.

Контрольні завдання.

Описати морфологічні особливості і біологічні властивості насіння і плодів овочевих культур за такою формою:

Назва рослиниМорфологічні особливості насінняНазва характерного плодуТермін зберігання стандартної схожості, років?
кількість насінин в одному грамі, шт.маса 1000 шт., гформазабар-влення
* Примітка. Біологічна тривалість життєздатності може бути значно більшою.

Контрольні запитання для самоперевірки знань до теми 3:

 1. З якої частини зав’язі утворюється насінина?
 2. Назвіть овочеві культури, в яких плодом є стручок.
 3. В яких овочевих культур плід ягода?
 4. Чи можна розрізнити за ознаками насіння різні види капусти?
 5. Чи можна відрізнити насіння огірка від дині?
 6. Який із видів гарбуза має найбільше насіння?
 7. За якими ознаками можна розрізнити насіння різних видів гарбуза?
 8. Яка овочева культура з родини Пасльонові найшвидше втрачає схожість?
 9. На скільки частин розпадаються плоди у всіх овочевих культур родини Селерові?
 10. Скільки насінин селери міститься в 1 кг?
 11. Чому насіння овочевих рослин з родини Селерові довго проростає і швидко втрачає схожість?
Поделиться: