Значення сорту в технологіях вирощування картоплі

Правильний вибір сортів для певних ґрунтово–кліматичних умов і напрямів використання – головна передумова отримання високих урожаїв відповідної якості. Сорти відрізняються за багатьма ознаками і властивостями. Тому кількість зареєстрованих сортів, повинна бути достатньовеликою, щоб сортимент їх задовольняв всі ґрунтово-кліматичні регіони і мав різні агрономічні і споживчі властивості, і в той же час він повинен залишатися доступним для покупця насіннєвого матеріалу [112, 115,116, 117].

Як видно з таблиці , країни ЄС мають великі відмінності за об`ємом вирощування і кількістю сортів картоплі.

Таблиця 10. Кількість зареєстрованих сортів і площі розмноження картоплі в країнах ЄС [127]
КраїнаКількість зареєстрованих сортівПлоща вирощування картоплі, тис. гаВирощування насіннєвої картоплі
площа, тис.гавідносно до площі промислових насаджень картоплі, %площа розмно– ження на сорт, га
123456
Німеччина177298203706,8115
Франція163169147618,790,6
Голландія2021833814920,8188,9
Бельгія196922223,2116,9
Великобританія1151781800010,1156,5
Ірландія6017250014,741,7
Данія1850522110,4290,1
Іспанія7214040002,955,6
Австрія862315206,617,7
Швеція373421296,357,5

В країнах ЄС бальна оцінка властивостей сортів картоплі проводиться за наступною схемою (табл. 11).

В Україні офіційно зареєстровано понад 140 сортів, серед яких 75 сортів української селекції та 29 німецьких, 26 голандських, 1 шотландський, 1 польский, 1 російський.

Сорти картоплі відрізняються не тільки за смаком, кольором, формою бульб та групою стиглості, але і за стійкістю до різних стресових факторів [116].

Сорти різняться між собою щодо оптимальних умов росту стосовно температури та вологості. Тому вибір оптимального сорту є дуже важливим

Таблиця 11. Прийнята в ЄС система бального оцінювання сортів картоплі
БалСприйнятливість до хвороб, схильність до виродження бульб, недоліки у формі бульбВрожайність, вміст крохмалю (%), схильність до проростання, число бульб
1Дуже незначніДуже низькі
2Дуже незначні до незначнихДуже низькі до низьких
3НезначніНизькі
4Незначні до середніхНизькі до середніх
5СередніСередні
6Середні до сильнихСередні до високих
7СильніВисокі
8Сильні до дуже сильнихВисокі до дуже високих
9Дуже сильніДуже високі

Роботи з селекції картоплі в Україні координує Інститут картоплярства УААН [3, 6]. Крім створення сортів з високою врожайністю і необхідною споживчою якістю в останній час багато уваги приділяють підвищенню стійкості сортів проти хвороб і шкідників, особливо, проти фітофтороза, фузаріоза, вірусних і бактеріальних хвороб, картопляної і стеблової нематод, колорадського жука [45, 47, 50, 51, 64, 86, 90, 92, 93, 94, 113,]. В Інституті створена значна кількість сортів картоплі. Найбільш популярними і поширеними в Україні слід виділити наступні: ранні сорти – Загадка, Повінь, Серпанок, Божедар, Тирас, Скарбниця, Карлик 04; середньоранні – Світанок київський, Фантазія, Доброчин, Левада, Оберіг, Завія; середньостиглі – Лілея, Слов`янка, Явір, Довіра, Звіздаль; середньопізні – Червона рута, Тетерів, Поліське джерело, Дорогинь, Поліська ювілейна. Сорт Загадка з вмістом крохмалю 13,3-14 % стійкий проти раку і картопляної нематоди, на півдні України може бути двох врожайною культурою. Такі ж властивості у сортів Повінь, Серпанок, вони стійкі до раку і картопляної нематоди. Польовою стійкістю проти фітофтори характеризуються сорти Луговська, Явір, Червона рута, Ольвія, Тетерів, Дубравка, Водограй, Поліське джерело, Дорогинь.

Впродовж півстоліття В. Г. Влох та О. М. Фаворов [15, 16, 17, 20, 21] експериментально опрацьовують питання, пов’язані з теорією вивчення біологічних основ рослин у Західному регіоні України. Вони спрямовані на виявлення і збереження генетичних ресурсів кращих форм картоплі Українських Карпат з метою використання їх як "донорів" у селекції за можливості створення нових конкурентоспроможних сортів різного призначення. Оригінальність їх досліджень ґрунтується на тому, що вперше були вивчені, збережені і широко використані в селекційному процесі ендемічні форми картоплі, стійкі проти фітофторозу з високим вмістом крохмалю, виявлені ними у природних умовах високогір`я Українських Карпат. За допомогою інцухту від однієї із зазначених форм створено сорт Карпатський, який став відомим "донором" комплексу господарсько-цінних ознак і є родоначальником численної кількості сортів. Він збагатив скарбницю національного генофонду картоплі вихідним матеріалом для селекції в Україні й поза її межами. Теоретичну й практичну цінність для селекції та виробництва мають сорти, створені за участі сорту Карпатський – Верховина, Мавка, Полонина, Слава, Ворина, Пишна, Дужа, Луговська, Малич, Світанок київський, Кобза, Нижньоворотська, Придеснянська, Оксамит 99, Віра, Веста, Купава, а також численні форми, які в генеалогічній сукупності домінантно успадковують у нащадків господарсько-цінні ознаки родоначальника [6-10, 41, 42].

За останні роки науковим колективом кафедри генетики, селекції та захисту рослин Львівського національного аграрного університету створено низку сортів, які суттєво відрізняються від поширених в західному регіоні України [36, 40]. Це такі як Галичанка, Студент, Західна, Воля, Ліщина, Дублянська ювілейна. Основною особливістю їх є комплексна стійкість проти поширених в регіоні хвороб і шкідників – раку, фітофторозу, вірусних хвороб, картопляної нематоди, високі смакові і кулінарні якості, а також добра лежкість бульб в зимовий період. Колективом кафедри отримані авторські свідоцтва: № 531 на сорт картоплі Західна, № 05206 на сорт Воля. Перехід селекції картоплі на міжвидову основу дозволив не лише вирішити ряд проблем, які поставили під сумнів можливість вирощування картоплі взагалі (після епіфітотії, фітофторозу, раку картоплі), але й створити гетерозисні сорти не тільки за окремими ознаками, а навіть їх комплексом. Таким сортом є Дублянська ювілейна, який переданий на державне сортовипробування у 2006 році і районований з 2010 року.

Передача в сортовипробування перспективних сортів картоплі створених на базі Гірсько–Карпатської сільськогосподарської дослідної станції протягом десятиріччя завершилась виведенням першого сорту, який назвали «Нижньоворітська». Сорт був занесений до Державного реєстру сортів рослин України в 1988 році і набув широкого використання в господарствах Воловецького, Міжгірського, Свалявського, Перечинського районів Закарпатської області. Пізніше були виведені і передані в державне сортовипробування ще 10 сортів картоплі, серед яких успішно пройшли випробування три сорти. На них видані авторські свідоцтва. Це середньоранній сорт Свалявська, середньостиглий – Гірська та середньопізній – Ужгородська. Картопля сортів Свалявська й Ужгородська характеризується високим вмістом крохмалю (18-20 %) та пристосованістю до ґрунтово-кліматичних умов і стійкістю до захворювань. Впровадження нових сортів та технологій вирощування сприяло підвищенню врожайності культури на 50-70 % – 200-300 центнерів картоплі з одного га стали нормою в передових господарствах області.

Картоплярство знає чимало прикладів, коли новостворені сорти не були поширенні лише внаслідок незадовільної роботи з ними. Сорти власної селекції: середньоранній Гірська, середньопізній Ужгородська та Мукачівська, середньоранній Свалявська є найбільш придатними до умов вирощування в гірському регіоні Карпат та Закарпатті.

Поделиться:

Дополнительные материалы по теме: