Продуктивність картоплі залежно від якості садивного матеріалу

Садивний матеріал картоплі є важливим фактором вирощування. Тільки через нього реалізується селекційний прогрес, втілений в нових сортах. Достатнє, якісне і швидке розмноження садивного матеріалу і його пропозиція на ринку дозволяє фермерам і сільськогосподарським підприємствам регулярно використовувати такі переваги нових сортів, як: підвищену потенційну врожайність; високу стійкість врожайності; стійкість до стресових чинників, перш за все до хвороб і шкідників; добрі споживацькі властивості; агрономічні властивості [37].

На підвищення врожайності впливають різні чинники: добрива, засоби захисту рослин, техніка, селекційний прогрес [38]. Аналізи показують, що частка останнього в підвищенні врожайності складає 30-50%. Вражаюче представлення цього прогресу показує зростання врожайності картоплі в останні двісті років в Німеччині. Останніми роками, в умовах загального зниження витрат на добрива і засоби захисту рослин в Німеччині, зростання врожайності продовжується не тільки в середньому по Німеччині, але і у Федеральних землях Мекленбург-Форпоммерн і Бранденбург, грунтовокліматичні умови яких набагато гірші, ніж в інших регіонах Німеччини [127].

Частка селекційного прогресу в прирості врожайності із економічних і екологічних причин в майбутньому зростатиме і за прогнозами може досягти 70%. Окрім цього, на основі широкого використання нових методів молекулярної біології, біотехнології і генної інженерії він швидшатиме, причому не тільки за рахунок створення трансгенних форм рослин, так званих генетично модифікованих організмів, але і за рахунок використання молекулярних маркерів для діагностики генів і картування їх.

Урожайність картоплі суттєво залежить від категорії садивного матеріалу. Проте у виробництві й приватних господарствах досить часто спостерігається тривале використання садивного матеріалу картоплі власного виробництва, що в подальшому веде не лише до зниження рівня урожайності, а й до виродження сорту [42,46].

Інтенсивність росту та розвитку рослин обумовлюється комплексом факторів. Під час вегетаційного періоду нами були проведені фенологічні спостереження за ростом і розвитком картоплі.

Проведені дослідження дозволили ідентифікувати сорти за рівнем урожайності залежно від їх морфологічних особливостей та якості садивного матеріалу.

Валовий урожай бульб залежить від продуктивності кожного головного стебла, від числа таких стебел на окремій рослині та від кількості рослин на одиницю площі. Велика кількість головних стебел небажана, оскільки вони через взаємне затінювання не дають високого урожаю бульб. Кількість очікуваних головних стебел на бульбі залежить від кількості вічок і від частки пророслих. На це впливає маса і фізіологічний стан бульб, а також сорт культури. Окрім залежності між масою садивних бульб і кількістю головних стебел, під час вегетації спостерігається залежність між утвореними столонами і закладеними бульбами [165]. Отже, густота стояння рослин впливає на розмір бульб, а в насінництві – на коефіцієнт розмноження.

Використовуючи фізіологічний стан садивного матеріалу у бульб, навіть однакової маси, можна істотно змінювати число пророслих вічок, головних стебел, у результаті і кількість нових бульб.

Кращими сортами в умовах 2009 року за інтегральними показниками росту і розвитку виявилися: середньостиглий сорт Мукачівська (еліта) – висота куща 83,1 см, кількість стебел 4,9; середньоранній сорт Свалявська (еліта) – висота 81,9 см, кількість стебел – 5,1 – що в подальшому проявилося і в рівні урожайності (таб. 23).

Відмічено різницю в висоті куща в 3-4 см між елітою та І репродукцією.

В 2009 році всі сорти картоплі мали меншу висоту та інтенсивність утворення стебел, що є проявом негативних умов вегетаційного періоду.

Таблиця 23. Розвиток рослин сортів картоплі (дослід 2)
СортКатегорія садивного матеріалуВисота куща, смКількість стебел, шт./кущ
Рік
2009201020112009–20112009201020112009–2011
Свалявська
Еліта81,986,887,485,45,15,24,95,1
І репродукція79,284,485,483,05,14,94,74,9
ІІ репродукція77,079,081,379,14,84,74,34,6
Мукачівська
Еліта83,186,293,987,74,95,25,95,3
І репродукція79,585,485,983,64,64,95,45,0
ІІ репродукція78,783,282,381,24,34,64,84,6
Ужгородська
Еліта80,887,494,487,54,95,36,25,5
І репродукція77,985,287,383,54,74,95,55,0
ІІ репродукція76,983,185,181,74,34,44,94,5
Гірська
Еліта59,662,268,463,43,84,14,94,3
І репродукція58,263,363,261,63,84,04,14,0
ІІ репродукція57,162,162,460,53,23,43,73,4

Рослини сорту Гірська мали найменшу висоту в усі роки проведення досліджень від 7,1 до 68,4 см, залежно від погодних умов року та категорії садивного матеріалу, найменшу кількість стебел і найнижчу врожайність.

Тривалі температури > 20°С в період росту і порушення забезпеченості вологою знижують врожайність і прискорюють фізіологічне старіння дочірніх бульб, викликають аномалії проростків, що знижує придатність бульб до використання їх в якості садивного матеріалу. Урожайність сортів картоплі суттєво залежить від категорії садивного матеріалу, погодних умов вегетації та тривалості вегетаційного періоду. Приріст урожайності за використання елітного садивного матеріалу значно вищий у більш пізніх сортів ніж у ранніх (табл. 24).

Врожайність сортів картоплі характеризується строкатістю і за роками. Так, у 2010 році за надмірної кількості опадів практично впродовж всього вегетаційного періоду, порівняно вищий урожай формувався у середньораннього сорту – Свалявська – 36,8 т/га, що було пов’язано з більшою інтенсивністю ураження середньостиглого та середньопізнього сортів хворобами на пізніх етапах росту та розвитку рослин картоплі. В 2009 та 2011 роках спостерігалася зворотна залежність, яка обумовлена температурним режимом та забезпеченням вологою – в квітні, травні та червні кількість опадів була нижчою від середніх багаторічних показників при відносно високих температурах, що викликало затримку розвитку рослин картоплі. В 2011 році, опади, які випали в липні та в першій декаді серпня забезпечили формування найвищого рівня урожайності за три досліджувані роки. В 2009 році кількість опадів була нижчою і в подальший період розвитку рослин – урожайність в цьому році була найнижчою порівняно з іншими роками. Зміна урожайності, щодо погодних умов в розрізі років обумовила однакову урожайність сортів Свалявська та Мукачівська в середньому за три роки за вирощування елітного садивного матеріалу – 35,5 т/ га та несуттєву різницю по іншим категоріям.

За висаджування елітного садивного матеріалу середньостиглого сорту Мукачівська формувалась, в середньому за три роки, урожайність на рівні 35,5 т/га; I – ої репродукції – 29,8 та II – ої репродукції – 27,3. За використання репродуктивного садивного матеріалу урожайність відповідно знижувалась на 5,7 та 8,2 т/га порівняно з елітним садивним матеріалом.

Найвищий рівень урожайності серед сортів формувала Ужгородська – 37,2 т/га за вирощування еліти, 31,2 – I – ої репродукції; 27,3 – II – ої репродукції.

Таблиця 24. Урожайність сортів картоплі, т/га ( дослід 2)
СортКатегорія садивного матеріалуРік+/– до еліти
2009201020112009–2011
Свалявська
Еліта32,436,837,335,5
І репродукція27,330,932,130,1–5,4
ІІ репродукція25,127,228,526,9–8,6
Мукачівська
Еліта31,135,240,335,5
І репродукція28,927,233,229,8–5,7
ІІ репродукція27,026,128,927,3– 8,2
Ужгородська
Еліта33,236,242,237,2
І репродукція29,928,934,831,2–6,0
ІІ репродукція26,526,329,127,3–9,9
Гірська
Еліта19,723,629,424,2
І репродукція17,917,220,118,4–5,8
ІІ репродукція17,416,220,418,0–6,2
НіР0,5 ,ц/га1,321,241,231,411,41

Середньостиглий сорт Гірська формував стабільно низьку урожайність – 24,2 т/га за вирощування еліти, 18,4 – I – ої репродукції; 18,0 – II – ої репродукції.

Аналіз структури врожаю картоплі за сортами та категоріями садивного матеріалу свідчить, що за вирощування еліти переважали бульби масою понад 80 г: у середньопізнього сорту Мукачівська частка таких бульб становила 71,7%, у середньопізнього сорту Ужгородська – 56,3%, у сорту Гірська лише 41,1%.

Урожай, отриманий від вирощування садивного матеріалу І репродукції, характеризувався меншою кількістю бульб масою понад 80 г на 4-14%, за винятком сорту Мукачівська, у якого фракції 25-80 г більше на 5-12%. За використання ІІ репродукції бульб у всіх сортів спостерігається збільшення фракцій 25-50 і 51-80 г на 30% і зменшення на 5-10% фракцій до 25 г та понад 80 г. За вирощування еліти переважали бульби масою понад 80 г: у середньопізнього сорту Мукачівська частка таких бульб становила 71,7%, у середньопізнього сорту Ужгородська – 56,3%, у сорту Гірська лише 40,5% (рис. 7)

Рис. 7. Структура урожаю картоплі за фракціями,%, 2009-2011 рр.

Таблиця 25. Структура урожаю картоплі за фракціями,%, 2009-2011 рр. (дослід 2 )
СортКатегорія садивного матеріалуФракція бульб, гр
до 2525–5051–80більше 80
Свалявська
Еліта17,211,42348,4
І репродукція13,317,83236,8
ІІ репродукція9,313,631,945,2
Мукачівська
Еліта8,68,618,564,3
І репродукція8,39,928,153,7
ІІ репродукція6,96,928,457,8
Ужгородська
Еліта13,78,921,156,3
І репродукція8,414,137,739,8
ІІ репродукція6,211,93942,9
Гірська
Еліта9,912,237,440,5
І репродукція8,117,236,238,5
ІІ репродукція6,112,742,438,8

У ході досліджень нами була встановлена висока кореляційна залежність між категорією садивного матеріалу картоплі та товарністю. Отже, кореляційна залежність між наведеними вище параметрами для картоплі сорту Свалявська була описана таким рівнянням регресії: у = –1,0846х + 124,86 з коефіцієнтом кореляції r = 0,986. Тобто, у цьому випадку простежується тісна кореляційна залежність між категорією садивного матеріалу та виходом товарної картоплі. У сорту Мукачівська рівняння регресії набуло вигляду у = –3,8765х + 387,76 з r = 0,837; у сортів Ужгородська та Гірська відповідно у = –2854х + 148,31 з r = 0,994 та у = –1,6052х + 167,82 з r = 0,879.

За результатами дисперсійного аналізу дія основних досліджуваних чинників була істотною на 5%-му рівні значущості. Частка впливу на урожайність від використання різних сортів становила 51,5%, репродукцій садивного матеріалу – 26,5%, погодних умов – 9,8% (Рис. 8).

Рис. 8. Частка впливу факторів на формування врожайності бульб картоплі,%

Зниження якості насіннєвого матеріалу пов’язане, головним чином, з ураженням рослин вірусними хворобами й посиленням екологічного виродження. Для одержання високих урожаїв картоплі насіннєві бульби мають бути здоровими, бо більшість хвороб передається від материнських бульб. В зв’язку з тим, що в період вегетації висаджені бульби не утворюють щорічно новий організм, як наприклад зернові, – насіння при заплідненні зародка, а продовжують життя рослини з того часу, коли вона була отримана внаслідок створення нового сорту з часом у бульбах і на їх поверхні акумулюється значна кількість збудників хвороб, що ускладнює отримання здорового насіннєвого матеріалу і призводить до різкого зниження продуктивності картоплі.

Швидкість і ступінь погіршення продуктивних якостей бульб залежать від екологічного та вірусного виродження, а також умов мінерального живлення.

За шкодочинністю вірусні хвороби в багатьох районах вирощування картоплі посідають перше місце серед інших хвороб цієї культури і лише в умовах достатнього зволоження поступаються фітофторозу. Втрати врожаю від них в Україні становлять від 50% до 70%.

Кліматичні умови сильно впливають на ступінь зараження картоплі вірусами. Тому вибір місця для вирощування здорового садивного матеріалу має велике значення в насінництві. Для вирощування здорової насіннєвої картоплі слід використовувати регіони з більш суворим кліматом, пізньою затяжною весною, частими рясними опадами, постійними сильними вітрами і більш прохолодними ґрунтами, що пригнічує розмноження і літ попелиць – переносників.

Від сили росту садивних бульб залежать швидка поява дружних сходів, ріст кущів на ранньому етапі розвитку і створення зімкнутих і вирівняних насаджень. Крім терміну висаджування, сила росту впливає на можливість проведення першого фітопрочищення ще до першого льоту попелиць – переносників, а також на раннє досягнення рослинами картоплі вікової стійкості.

Добре розвинуті кущі картоплі менше заселяються попелицями, ніж насадження з пропусками або слаборозвинені. висаджування слід проводити по можливості раніше, щоб чутлива до вірусної інфекції рання фаза розвитку картоплі і перше прочищення закінчилися до масового льоту переносників.

Незалежно від сортів вікову стійкість рослин картоплі можна підсилити пророщуванням або яровизацією садивного матеріалу.

Дози добрив сильно впливають на ураженість картоплі вірусами. Наприклад, азот загальмовує появу вікової стійкості і прискорює перехід вірусів з бадилля в бульби. Крім того, азот пригнічує прояв симптомів хвороби і маскує їх, що ускладнює прочищення насаджень від уражених рослин. Як відомо, фосфорні добрива сприяють ранньому дозріванню і настанню вікової стійкості. Оптимально удобрені фосфором насадження картоплі рідше відвідуються попелицями-переносниками і на них менше частота вірусних інфекцій. Так само діє і калійне добриво. Тому за вирощування насіннєвої картоплі необхідне внесення добре збалансованого добрива: помірної дози азоту та достатньої забезпеченості фосфором і калієм.

Досвід показує, що самі поширені помилки при боротьбі з вірусними хворобами, які частіше за все слугують причиною для відмови сертифікації насіннєвого матеріалу полягають в:

  • пізньому початку відборів (вибраковування) насаджень від хворих рослин або в недостатньому об`ємі цих робіт;
  • пізньому початку обприскування проти попелиць - переносників;
  • дуже довгому періоді між обприскуваннями;
  • неоптимальному виборі інсектицидів;
  • дуже низькій формі витрати інсектициду;
  • пізньому видаленні бадилля;
  • новому відростанні рослин картоплі після видалення бадилля;
  • відсутності обліку ступеню стійкості сортів при вирощуванні;
  • неправильному взятті зразків для грунт-контролю і для лабораторного аналізу.

Результати досліджень з виявлення ураженості рослин сортів картоплі, адаптованих до умов Закарпаття, вірусними хворобами наведені в таблиці 26.

Отримані результати показали, що використання елітного садивного матеріалу дозволяє отримати найбільш стійкі проти вірусного ураження насадження картоплі. Із застосуванням 1 та 2 репродукції садивного матеріалу заражність вірусними захворюваннями у всіх досліджуваних сортів зростала, що є цілком закономірне. Варто відмітити і те, що найбільш стійкою проти ураження вірусними хворобами виявилась картопля сорту Свалявська, показники ураження у якої за вирощування елітним садивним матеріалом варіювали під впливом погодних умов років досліджень від 0,55 до 0,7%. Тоді як у за вирощування першої та другої репродукції відповідно від 0,79 до 1,05 та від 0,85 до 1,05%. Найвища ураженість вірусними хворобами за проведення досліджень нами була виявлена у рослин сорту Гірська незалежно від категорії садивного матеріалу.

Таблиця 26. Ураження рослин картоплі вірусними хворобами, %
СортВаріантРослин уражених вірусними хворобами, %
Рік
200920102011
Свалявська
Еліта0,70,60,55
І репродукція1,050,930,79
ІІ репродукція1,050,910,85
Мукачівська
Еліта1,050,960,82
І репродукція1,411,231,07
ІІ репродукція1,761,521,48
Ужгородська
Еліта1,061,010,93
І репродукція1,771,611,49
ІІ репродукція2,111,711,56
Гірська
Еліта2,111,781,63
І репродукція2,131,891,73
ІІ репродукція2,151,781,71

Слід звернути увагу на те, що погодні умови 2011 року виявилися несприятливими для розвитку та поширення вірусів, що і дозволило отримати вищі врожаї культур. Тоді як найсприятливішими були умови 2009 року.

Дані досліджень свідчать про відповідність садивного матеріалу наведених сортів стандартним вимогам щодо еліти, І і ІІ репродукцій.

Здоровий садивний матеріал і високоврожайні, придатні для даного місця вирощування і напряму використання сорти, є основою ефективного картоплярства. Тому регулярна закупівля сертифікованого насіннєвого матеріалу і вибір правильного сорту мають першорядне значення для сільськогосподарського підприємства. Головне – з кожної бульби зібрати 10-12-кратний урожай. Цього можна досягти тільки за використання здорового, високоякісного сортового садивного матеріалу.

Економічні втрати при висаджуванні неякісних насіннєвих бульб особливо високі, оскільки ніякими агротехнічними заходами не можна усунути їх негативний вплив на врожайність, а витрати залишаються на тому ж рівні, що і при висаджуванні якісного насіннєвого матеріалу.

За ринкових умов через поганий садивний матеріал часто виникає необхідність змінити вибраний напрям використання картоплі, що приводить до додаткових втрат.

Поделиться:

Дополнительные материалы по теме: