Візьміть втрати Азоту під контроль

автор:
источник: Зелені сторінки, Дюпон Україна, 2018 №2
Cучасні технології вирощування сільськогосподарських культур вимагають повного забезпечення рослин поживними елементами впродовж вегетації, особливо в критичні періоди фенологічного розвитку культури.


Ключевые слова: азот, нітрифікація, інгібітор нітрифікації, N-Lock, Nitrosomonas bacteria, Nitrobacter bacteria

Не зважаючи на те, що запаси поживних речовин в ґрунті (за розрахунками науковців) достатньо великі, щоб повністю забезпечити потребу в них культур, більшість поживних речовин знаходиться в недоступній для рослин формі. Тому внесення навіть невеликих доз добрив позитивно впливає на ріст і продуктивність культури. Однак, навіть внесення добрив не гарантує, що потрібні елементи живлення будуть засвоєні в повному обсязі і в потрібний для культури час.

Без сумніву, головна роль у підвищенні врожаю сільськогосподарських культур, покращенні його якості, а також збереженні родючості ґрунту належить саме азотним добривам. Однак при їх використанні постають питання раціональності, економічності й екологічної безпеки. Основними причинами зниження ефективності азотних добрив є непродуктивні втрати внесеного азоту в газоподібній (N2) та нітратній (NO3-) формах.

Внаслідок таких втрат значної шкоди зазнає навколишнє середовище: забруднюються нітратами підґрунтові води та вирощена продукція, руйнується озоновий шар атмосфери, що в загальному згубно діє на здоров’я кожного із нас.

У структурі витрат на технологію вирощування мінеральні добрива становлять найвагомішу частку (біля 50%). З них найбільшу частку займають азотні. Це в той же час непродуктивні втрати нітратного азоту (найрухомішої форми), шляхом вимивання за межі кореневмісного шару ґрунту, що можуть сягати 30-40%, а газоподібні втрати і того більше – до 50%. Тому, розуміння шляхів потенційних втрат та знання способів їх зменшення є дуже актуальним в реаліях сьогодення, як з агрономічної, так і з економічної та екологічної точок зору.

На сьогоднішній день, для уникнення чи зменшення втрат добрив, хімічні компанії пропонують різні способи вирішення проблеми. Серед яких:

  • використання добрив з повільним чи контрольованим вивільненням поживних речовин (як правило, це капсульовані добрива з полімерним покриттям, проникність якого визначає швидкість вивільнення поживних елементів з капсули), що набуло найбільшого поширення
  • застосування добрив зі стабілізаторами азоту, до яких належать інгібітори нітрифікації і уреази.

Застосування інгібіторів уреази разом з карбамідом чи карбамід-вмісними добривами дозволяє призупинити на 1-2 тижні перетворення амідної форми азоту в амонійну. Даний процес відбувається з допомогою фермента бактеріального походження – уреази. Препарати на основі інгібіторів уреази запобігають втратам азоту у вигляді аміаку під час внесення карбаміду поверхнево, без його заробки. При цьому ґрунт має бути вологим.

Рис.1 Перетворення амонію в нітрат – результат діяльності нітрифікуючих бактерій

Наступним способом підвищення ефективності азотних добрив, що містять азот в аміачній, амонійній та амідній формах є застосування інгібіторів нітрифікації. Механізм дії останніх полягає в пригніченні активності бактерій роду Nitrosomonаs, з допомогою яких відбувається процес нітрифікації – перетворення азоту амонійної форми NH4+ в нітратну NO3-.

Інгібітори нітрифікації широкого застосовуються в сільськогосподарському виробництві багатьох розвинутих країн, де вони використовуються під такі культури, як кукурудза, рис, пшениця, бавовник, ріпак, овочеві культури та ін.

Серед існуючих інгібіторів нітрифікації найбільшого поширення набули препарати на основі нітрапірину, які затримують нітрифікацію амонійних іонів як ґрунту, так і внесених добрив.

Компанія «Дау Агросаєнсес», яка вже понад 30 років займає лідируючі позиції на ринку стабілізаторів азоту, пропонує для виробників препарати на основі нітрапірину, за технологією OPTINYITE™. Це препарати: N-Serve™, eNtrench™, Instinct HL™, N-Lock™, N-Lock™, N-Lock™ Max. Останній - N-ЛОК™ Макс, містить в своєму складі 300 г/л нітрапірину, дозволено до використання в Україні вже в цьому році, в нормі 1,7 л на 1 га.

N-Лок™ Mакс - це інгібітор нітрифікації, що використовується з азотвмісними добривами, які вміщують азот в амонійній, амідній та аміачній формах. Застосування препарату N-Лок™ Mакс призводить до інгібування життєдіяльності бактерій роду Nitrosomonas, які відповідають за процес нітрифікації амонійного азоту у ґрунті. Застосування N-Лок™ Mакс дозволяє зберігати азот, внесений з мінеральними добривами, в стабільній амонійній формі більш довгий (4–8 тижнів) період та сповільнити його перехід у нестабільні нітритну та нітратну форми, зменшуючи таким чином втрати азоту, шляхом вимивання та денітрифікації. Внаслідок чого подовжується активний період доступності азоту для рослин.

N-Лок™ Mакс може застосовуватися при вирощуванні кукурудзи, пшениці, ячменю, озимого ріпаку, рису шляхом обприскування ґрунту до або після внесення під вказані культури добрив. N-Лок™ Mакс можна застосовувати з усіма типами азотних мінеральних добрив, гранульованими (карбамід, сульфат амонію), рідкими (КАС, аміачна вода). Можливе також внесення препарату з рідкими органічними добривами.

Препарат слід застосовувати до, одночасно чи після внесення азотних добрив. N-Лок™ Mакс повинен бути зароблений в ґрунт протягом 10 днів після внесення (культивація, полив, опади 12мм). Оптимальний строк внесення – рання весна, пізня осінь.

N-Лок™ Mакс не замінює азотні добрива. Він допомагає зберегти та пролонгувати їх присутність.

Багаторічні дослідження, проведені компанією в більше ніж в 25-ти країнах світу, підтверджують позитивний вплив нітрапірину на перетворення азоту в ґрунті і ефективність використання азотних добрив, зниження втрат шляхом денітрифікації і вимивання нітратів, покращення азотного живлення культур, підвищення їх врожайності і якості продукції. Так, за даними 239 дослідів як позитивних так і від’ємних, проведених в різних регіонах США,середня надбавка врожаю кукурудзи на Середньому заході склала 5,4 ц/га.

Кожен метод боротьби з непродуктивними втратами азоту має свої переваги та недоліки. Однак в загальному рахунку їх використання дозволяє суттєво підвищити ефективність застосування азотних добрив і таким чином підвищити продуктивність вирощуваних культур, покращити якість отримуваної продукції та зменшити шкідливий вплив на екологію.

Безумовно, використання інгібіторів нітрифікації підвищує ефективність застосування азотних добрив і у випадку, коли єдиним лімітуючим фактором для культури є наявність в кореневій зоні доступного азоту, тоді ми можемо очікувати підвищення врожайності с/г культур в середньому на 5-7%, в окремих випадках - до 15%. При цьому рівень доступного азоту в прикореневій зоні зростає в середньому на 28%, а втрати азоту через вимивання зменшуються на 16% відсотків та на 51% знижується виділення парникових газів в атмосферу.

Источник:
Информационный бюллетень
компании "Дюпон"
Зелені сторінки, березень 2018 р.

Поделиться: