Бур’яни – головні конкуренти культури за ресурси

автор:

17. Яким чином шкодять бур’яни зерновим колосовим культурам?

Шкодичинність бур’янів складається з декількох факторів:

А) Конкуренція за ресурси розвитку. Це волога, поживні речовини, світло та інші. Бур’яни поглинають для свого розвитку вологу, якої часто обмаль. Ви вносите програмовану дозу добрив, розраховуючи отримати пристойний врожай. Але їх частина піде на розвиток врожаю бур’янів. Небажана рослинність може знизити інтенсивність фотосинтетичних процесів. Все це значною мірою знижує врожайність пшениці та ячменю. Для прикладу наведемо дані Манько Ю.П., Веселовського І.В., Орела Л.В., Танчик С.П., які показують величину втрат урожаю озимої пшениці та ячменю (в ц/га) при постійній наявності протягом вегетації в їх посівах бур’янів у кількості 1 шт./кв.м.

Б) Алелопатичне пригнічення бур’янами культур. Рослини виділяють у ґрунт та у повітря багато хімічних речовин, які спроможні пригнічувати інші рослини, даючи конкурентні переваги перед іншими рослинами в біоценозі. Це пригнічення може мати незворотний характер, оскільки діє на генетичний код культури.

Види бур’янівВтрати врожаю, ц/гаВиди бур’янівВтрати врожаю, ц/га
Озима пшеницяЯчміньОзима пшеницяЯчмінь
Березка польова0.250.36Осот жовтий польовий0.370.3
Галінсога дрібноквіткова0.160.08Жабрій звичайний0.170.21
Гірчак шорсткий0.170.88Пирій повзучий0.550.19
Гірчиця польова0.140.11Підмаренник чіпкий0.130.11
Дескурайнія Софії0.230.23Плоскуха0.170.09
Жовтушник прямий0.170.17Триреберник непахучий0.170.70
Зірочник середній0.040.02Фіалка польова0.170.10
Лобода біла0.270.21Хвощ польовий0.160.2
Осот рожевий0.680.36Щириця зігнута0.340.29

В) значно затрудняють та здорожують збиральні роботи. Багато видів бур’янів дозрівають разом із культурою, і їх насіння потрапляє в бункер разом із зерном. Потім потрібна дуже ретельна доробка зерна, оскільки Держстандарт не допускає домішок насіння гірчака повзучого, кукелю звичайного, в’язелю різнокольорового, кроталярії, дурманів індійського та звичайного, геліотропу опушеноплідного, пажитниці п’янкої, рицини звичайної, софори лисохвостої, термопсисів гірського та ланцетовидного (мишатник), триходесми сивої, ворсинки, мар’яника польового, донника, сорго, пажитника сінного більше, ніж 0,05%.

Зелена маса бур’янів не тільки призводить до додаткових втрат при збиранні, але ще може підняти вологість зерна, що потім потребує додаткового його підсушування.

18. Які основні види бур’янів можна зустріти на зернових полях?

На зернових культурах можна зустріти понад 200 видів небажаної рослинності, але реально масово розповсюджені декілька десятків. На озимих культурах найбільш розповсюджені такі види:

Дводольні зимуючі, озимі та дворічні: ромашка непахуча (Matricaria perforate), фіалка польова (Viola arvensis.), підмаренник чіпкий (Galium aparine.), сокирки польові (Consolida regalis S.), грицики звичайні (Capsella bursa-pastoris), куколиця біла (Melandrium album), дескурайнія Софії (Descurainia Sophia), талабан польовий (Thlaspi arvense), зірочник середній (Stellaria media), качим постійний (Gypsophila muralis), горобейник польовий (Lithospermum arvense).

Дводольні ярі: лобода біла (Chenopodium album), спориш (Polygonum aviculare), фалопія березковидна (Fallopia convolvulus), чистець однорічний (Stachus annua), паслін чорний (Solanum nigrum), гірчак розлогий (Polygonum lapathifolium), рутка лікарська (Fumaria officinalis), калачики призабуті (Malva neglecta), щириця звичайна (Amaranthus retroflexus).

Дводольні багаторічні: осот жовтий (Sonchus arvensis), березка польова (Convolvulus arvensis), осот рожевий (Cirsium arvense), кульбаба лікарська (Taraxacum officinalis), подорожник великий (Plantago major).

Злакові: бромус покрівельний (Bromus tectorum), пирій повзучий (Agropirum repens), вівсюг (Avena fatua L.).

Що стосується ярих зернових колосових культур, то видовий склад бур’янів на цих полях буде відрізнятися від озимини, особливо серед однорічних бур’янів. На них нечасто зустрічаються зимуючі або озимі види, є відмінності і серед ярих бур’янів.

Наведемо список найбільш розповсюджених видів на ярих культурах.

Дводольні малорічні: лобода біла (Chenopodium album), щириця звичайна (Amaranthus retroflexus), гірчак розлогий (Polygonum lapathifolium), чистець однорічний (Stachus annua), фалопія березковидна (Fallopia convolvulus), осот городній (Sonchus oleracens), фіалка польова (Viola arvensis), грицики звичайні (Capsella bursa-pastoris), талабан польовий (Thlaspi arvense), куколиця біла (Melandrium album), підмаренник чіпкий (Galium aparine), кислиця рогата (Oxalis corniculata).

Злакові однорічні: метлюг (Apera spica-venti), вівсюг (Avena fatua L.), пажитниця (Lolium spp.).

А от склад багаторічних дводольних як на ярих, так і на озимих відрізняється мало.

Безумовно, видовий склад може дещо відрізнятися залежно від регіону, культури землеробства, вибраної системи агротехніки, сівозміни та інших факторів. Так наприклад, на півдні та сході України можна досить часто зустріти на зернових амброзію, а у центральних та західних областях площі можуть бути уражені злаковими бур’янами. Наприклад, камелія звичайна може прорости на Поліссі, але вона рідко зустрічається на півдні, бо ця рослина полюбляє вологу. Хвощ польовий — дуже частий небажаний гість на кислих ґрунтах і т.д.

19. Класифікація основних гербіцидів на зернових колосових культурах

На зернових культурах використовують гербіциди двох типів: проти однорічних злакових та дводольних. Протизлаковий гербіцид — Аксіал відноситься до хімічної групи фенілпірозолінів із діючою речовиною піноксаден. Ця діюча речовина блокує процес утворення біомембран за рахунок пригнічення АСС-ензимів, характерних для злакових культур. Препарат має у своєму складі специфічний антидот, який забезпечує повну безпеку для культури.

Для боротьби з дводольними бур’янами використовують препарати трьох груп:

А) Похідні бензойної кислоти та арилоканкарбонової кислоти. Гербіциди цієї групи порушують процес фотосинтезу та поділу клітин. До цієї групи відносяться такі гербіциди, як Діален Супер. Контролюють широкий спектр дводольних бур’янів, мають значно кращу ефективність проти багаторічних дводольних рослин порівняно з гербіцидами інших груп, які застосовують на зернових. Ними можна обробляти поля до кінця фази кущіння при температурному режимі 10-15°С.

Б) Сульфонілсечовини. Гербіциди цієї групи порушують процеси синтезу ацетолактат-синтетази (ALS) та поділу клітин. Сульфонілсечовини легко проникають через листя та кореневу систему. Для них характерна низька норма витрати, спроможність проникати в рослину при знижених температурах (від 5-10°С) та більш широке вікно застосування — до фази прапорцевого листка включно. Водночас, слід враховувати можливу післядію на деякі культури в сівозміні. Препарати цієї групи більш ефективні проти однорічних дводольних бур’янів, ніж проти багаторічних. У цій групі маємо гербіциди Логран та Пік.

С) Триазолпіримідини. Механізм їх дії подібний до сульфонілсечовин. Цю групу представляє гербіцид Дербі. Він ефективний проти низки однорічних дводольних, у тому числі перерослих бур’янів. Препарат може бути застосований до фази прапорцевого листка включно в широкому діапазоні температур (від 5°С до 25°С). Гербіцид здатен контролювати деякі бур’яни, стійкі до дії інших гербіцидів, він не має післядії.

Також є комбіновані гербіциди, як наприклад Лінтур, в якому поєднано дві діючі речовини з групи сульфонілсечовин та похідних бензойної кислоти. Цей препарат має високу ефективність як проти однорічних, так і проти багаторічних дводольних бур’янів за рахунок синергічної дії двох діючих речовин. Окремо можна виділити такі препарати, як Реглон Супер (похідні біпіридилію) та Ураган Форте (похідні гліцину). Це гербіциди суцільної дії, які використовують для десикації посівів (див. 35. Чи потрібна десикація зернових колосових культур?). Ураган Форте широко використовують для передпосівного знищення бур’янів.

20. Як боротися зі злаковими бур’янами в посівах зернових колосових культур?

Злакові бур’яни у злакових культурах значно небезпечніші, ніж їх дводольні конкуренти. Чому саме? Бо ці рослини відносяться до однієї ботанічної родини. Вони практично однаково конкурують за одні й ті самі поживні ресурси. У цій боротьбі на виживання в хід йдуть жорсткі інструменти: виділення спеціальних речовин для пригнічення конкурентів, менші вимоги до росту та розвитку та інше. Безумовно, арсенал «зброї», яку мають дикі родичі, ширший, ніж у культурних рослин. Бо вони в природі завжди в процесі боротьби за виживання. Тому якщо порівняти дві ділянки з однаковою кількістю злакових та дводольних бур’янів, то на ділянці зі злаками врожайність зернових культур буде значно нижчою. Тому знищувати злакові бур’яни потрібно обов’язково. Також потім важко розділити насіння культури і бур’янів під час очищення на ситах.

Для боротьби із однорічними злаковими бур’янами компанія «Сингента» пропонує унікальний грамініцид — Аксіал (1,0 л/га). Це найбільш популярний у світі гербіцид для знищення однорічних злакових бур’янів у злакових культурах. Його визначальною рисою є висока ефективність (навіть по перерослих рослинах) та відсутність фітотоксичності до пшениці або ячменю. Зазвичай, злакові бур’яни з’являються в період початку трубкування, коли інші грамініциди можуть пригнітити культуру. Аксіалом ж можна обприскувати без проблем у цей період. Безпеку для культури гарантує наявність у складі препарату абсолютно нового антидоту, а ефективність обумовлена новітньою діючою речовиною — піноксаден та сурфактантом — Адігор.

Препарат можна використовувати в суміші з Дербі для поєднання боротьби зі злаковими та дводольними бур’янами.

21. Як боротися з багаторічними дводольними бур’янами?

Головна проблема на зернових культурах серед цієї групи бур’янів — осоти та березка. Вони найбільш дошкуляють посівам як пшениці, так і ячменю.

Боротися із ними можна декількома способами. Найкраще їх знищити ще до посіву зернових культур за допомогою гербіциду суцільної дії — Ураган Форте (2-4 л/га). Для підсилення дії, особливо проти березки польової, можна використати суміш Урагану Форте (2л/га) та Діалену Супер (1,0 л/га). Знищивши кореневу систему цих бур’янів, ви можете бути спокійними, бо у період вегетації зернових культур ці рослини вже не проростуть.

Другий спосіб — це контроль багаторічних дводольних бур’янів вже у період вегетації пшениці або ячменю. Тут найкращим вибором буде використання препаратів на основі дикамби (Діален Супер, Лінтур). Ця діюча речовина здатна проникати в коренепаростки, знищуючи їх на глибину 7-10 см, тим самим не даючи можливості проростати новим паросткам. Таким чином, не тільки знищуються ці види бур’янів на полях зернових, але і значно зменшується загроза їх розвитку у наступних культурах у сівозміні. Всі вищезгадані гербіциди можуть бути використані тільки до кінця фази кущіння. Але що робити, якщо цей строк з якихось причин був пропущений? Тоді слід застосувати гербіцид Пік, яким можна обприскувати до фази прапорцевого листка включно. Цей гербіцид — один із найбільш ефективних у боротьбі з багаторіч- ними дводольними серед групи сульфонілсечовин. Він не знищить коренепаросток, як наприклад, Лінтур або Діален Супер, але зможе знищити надземну частину багаторічних бур’янів, що дає змогу уникнути шкідливого впливу цих бур’янів на злакові культури. При застосуванні цього гербіциду також слід враховувати можливу післядію на наступні культури в сівозміні. (див. 29. Чи можна змішувати гербіциди між собою і як правильно підібрати бакову суміш? 30. Якою може бути післядія гербіцидів?).

22. Як боротися з однорічними озимими бур’янами?

До зимуючих належать малорічні бур’яни, які при ранніх весняних сходах закінчують вегетацію у рік сходів, а при пізніх літньо-осінніх — здатні зимувати у будь-якій фазі розвитку, продовжуючи і закінчуючи життєвий цикл після перезимівлі. До озимих належать малорічні бур’яни, які потребують для свого розвитку понижених температур незалежно від строків проростання. До них відносяться: волошка синя, грицики звичайні, жовтозілля весняне, жовтушник прямий, кучерявець Софії, латук дикий, сокирки польові, талабан польовий, фіалка польова, триреберник непахучий, брому житній, метлюг звичайний. З цими видами можна почати боротися восени (див. 27. Чи можна обробляти гербіцидами озимі культури восени?), а також рано навесні. При весняних обробках слід враховувати температурний режим, який складається в цей період. Оскільки здебільшого він нестійкий, часто спостерігається зниження температур, то краще використати гербіциди, які можуть ефективно пригнічувати бур’яни при низьких температурах (Логран, Дербі, Пік) як самостійно, так і у сумішах, залежно від видового складу.

23. Як боротися з однорічними ранніми ярими бур’янами?

Ранні ярі бур’яни — рослини, які проростають з насіння при температурі +10-15°С. Ці бур’яни плодоносять і відмирають у рік появи їх сходів. Сюди також можна умовно віднести групу ефемерів — бур’янів із коротким періодом вегетації, але здатних давати декілька поколінь. До цієї групи входять такі види: гірчак березковидний, гірчиця польова, гречка татарська, зірочник середній, комеліна звичайна, лобода біла, підмаренник чіпкий, редька дика, рутка лікарська, якірці сланкі, біфора промениста та інші.

Найкраще ранні ярі бур’яни знищити на ранніх стадіях їх розвитку. Для цього підходять такі гербіциди, як Логран або Дербі, дія яких починається з 5°С. При стабілізації середньодобової температури на рівні 10°С найкраще використати Лінтур, який має найширший спектр, контрольованих бур’янів, до того ж забезпечить знищення багаторічних дводольних. При підвищенні температури до 15°С також можна застосувати Діален Супер.

24. Як боротися з однорічними пізніми ярими бур’янами?

До ярих пізніх належать малорічні бур’яни, насіння яких проростає пізно навесні при прогріванні ґрунту до температури +20-25°С. До цієї групи входять: амброзія (види), галінсога дрібноквіткова, гібіск трійчастий, гірчак шорсткий, дурман звичайний, жабрій ладанний, кропива, курай руський, курячі очка польові, нетреба звичайна, осот жовтий городній, паслін (види), спориш звичайний, щириця (види), шпергель звичайний, геліотроп європейський та інші.

В більшості випадків проростання пізніх дводольних ярих бур’янів буде припадати на кінець кущіння-колосіння. До кінця фази кущіння доцільно обприскувати Лінтуром, також може бути застосований Діален Супер. Але вже з початком трубкування слід перейти до використання Дербі, Піку або суміші Піку з Лограном. Все залежить від видового складу бур’янів та їх розвитку. Так, підмаренник чіпкий у пізніх стадіях його розвитку (8 кілець) здатен контролювати тільки Дербі. При появі багаторічних дводольних важко обійтися без Піку як самостійно, так і компонента суміші.

25. Як знищити підмаренник, волошку синю, адоніс, сокирки східні, гірчак березковидний?

Ці види бур’янів є досить стійкими до дії більшості гербіцидів. Тому, обравши для використання високоефективні препарати, ви незавжди одержите результативний захист проти цих бур’янів. Особливо проблема загострюється при переростанні цих небажаних рослин у полі. Подеколи стається так, що погодні умови, організаційні питання не дають змоги вчасно провести обприскування. Безумовно, такі фактори передбачити неможливо. Цю проблему можна вирішити за рахунок нового гербіциду Дербі (0,05-0,07л/га). Він складається з двох діючих речовин — флорасулам та флуметсулам, які за рахунок синергізму ефективно знищують підмаренник, волошку синю, адоніс, сокирки східні, гірчак березковидний, навіть при їх переростанні. Наприклад, підмаренник чіпкий знищується Дербі у фазу розвитку 8 кілець, що не під силу будь-якому іншому гербіциду. Препарат досить гнучкий у строках застосування, і може бути використаний від двох листків до фази прапорцевого листка включно. Також Дербі менш залежить від температурного режиму, і обприскувати посіви можна, починаючи з +5°C. Оптимальна температура застосування +10-25°С.

26. Чим знищити падалицю соняшнику або ріпаку?

Падалиця як соняшнику, так і ріпаку дуже дошкуляє посівам зернових культур. А враховуючи насиченість сівозмін цими культурами, боротьба з падалицею досить актуальна для сучасного землеробства. Вона ускладнюється тим, що падалиця може прорости у будь-який час вегетації зернових. І цих проростань (хвиль) протягом сезону може бути декілька. Практично після кожних опадів ми можемо очікувати появи нових сходів соняшнику або ріпаку. Найкраще знищується падалиця цих культур за допомогою гербіциду Пік (0,005-0,02 кг/га), як самостійно, так і як добавка до інших гербіцидів зі значно зменшеною нормою витрати. Пік досить легко знищує навіть перерослі рослини, а потім за рахунок післядії стримує протягом сезону появу нових хвиль проростаючих рослин. Також добре знищують падалицю Лінтур, Діален Супер, Дербі. Але ці препарати нездатні стримувати наступні хвилі проростання.

27. Чи можна обробляти гербіцидами озимі культури восени?

Цю технологію — осіннього внесення гербіцидів — досить широко застосовують у Західній Європі. Вона має такі переваги.

А) Вдається знищити пізні ярові, озимі бур’яни, давши добрий старт проростанню культури без шкідливого впливу небажаної рослинності, не даючи використати поживні ресурси (NPK, вологу), та запобігти алелопатичному пригніченню.

Б) Підібравши правильно гербіцид для осіннього внесення, ви можете стримати розвиток ранніх ярових бур’янів, заощаджуючи на обприскуванні у весняний період. Також вам не потрібно задіювати техніку та людей в гарячу весняну пору на ці додаткові роботи.

Найбільш доцільно для осіннього внесення під озимі колосові культури використовувати бакову суміш Пік (0, 01 кг,/га) та Логран (0,005 кг/га). Два препарати, доповнюючи один одного, знищують досить широкий спектр однорічних дводольних бур’янів, пригнічують осоти. Маючи добру ґрунтову дію, ця суміш зможе стримати проростання ранніх ярих культур. Таким чином, вам не потрібно буде витрачати кошти на їх знищення навесні — у пік польових робіт. Єдине застереження, якщо озимі з якихось причин потрібно буде пересівати навесні, то це не повинні бути соняшник, ріпак або буряк. Восени або влітку після збору врожаю озимини можна висівати культури без обмежень.

28. Які застереження до строків обприскування?

Сучасний асортимент гербіцидів дає змогу проводити обробки в досить широкому діапазоні часу. Але слід пам’ятати, що «добра ложка до обіду». Іншими словами, гербіцидні обробки повинні проводитися вчасно, щоб не допустити шкідливого впливу бур’янів. Гербакритичний період (або період найбільш шкідливої дії бур’янів) триває від проростання до кінця фази кущіння. Саме у цей час слід знищити небажану рослинність.

За періодами використання гербіциди компанії «Сингента» можна поділити на дві групи.

А) Ті, якими можна обробляти до кінця фази кущіння. Це такі препарати, як Діален Супер, Лінтур.

Б) Ті, якими можна обробляти до прапорцевого листка включно. До цих гербіцидів відносяться Дербі, Пік, Логран.

При застосуванні препаратів у сумішах при визначенні строків обробки слід орієнтуватися на препарат із вузьким вікном використання.

І пам’ятайте, що більше вікно застосування не означає рекомендацію щодо використання у більш пізні строки. Бур’яни повинні бути знищені на ранніх стадіях розвитку — до того, як завдадуть шкоду.

29. Чи можна змішувати гербіциди між собою і як правильно підібрати бакову суміш?

Гербіциди не тільки можна, але й часто потрібно використовувати в сумішах. Чому саме? Бо будь-який гербіцид самостійно дуже часто неспроможний вирішити всіх нагальних проблем у полі. І хоч компанії і декларують широкий спектр дії того чи іншого гербіциду, але бур’яни мають різний рівень чутливості до дії того чи іншого препарату. Тому, щоб досягти цілковитого контролю, ми рекомендуємо все-таки використовувати суміші. Крім того, використання сумішей допомагає уникнути появи резистентності (стійкості) до дії препаратів. Для підбору необхідних сумішей важливо знати рівень ефективності гербіциду проти тих чи інших бур’янів. А потім, знаючи, ботанічний склад небажаної рослинності, вибрати необхідні компоненти для суміші. Якщо декларується однакова ефективність проти якогось виду у обох препаратів, то норму використання кожного препарату можна знизити майже вдвічі. Але якщо в полі зустрічаються види рослин, які мають різний рівень чутливості до компонентів суміші, то якщо й знижувати норму використання, то не більше як на 25%. А у разі, якщо якийсь вид бур’янів стійкий до компонента суміші, слід дотримуватися повної норми.

Зараз на ринку України можна зустріти готові двокомпонентні препарати. Яскравим прикладом такого препарату є гербіцид Лінтур (012-0,18 кг/га), до складу якого входять дикамба (Банвел) та триасульфурон (Логран). Дві діючі речовини посилили захисну дію за рахунок синергізму проти вероніки та березки, і значно розширили спектр контрольованих бур’янів, включаючи осоти, підмаренник чіпкий, гірчаки та інші. Цей препарат ми рекомендуємо тим господарникам, які не визначили точний видовий склад небажаних рослин. Це один із найбільш універсальних препаратів, що може контролювати найширший спектр бур’янів.

Наведемо ще декілька прикладів використання бакових сумішей.

Додавання Пік (від 0,005 до 0,01 кг/га) до будь-якого гербіциду дає змогу подолати падалицю соняшнику або ріпаку. Також додавання Піку підсилює захисну дію проти осотів будь-якого препарату. Комбінація Піку (0,01 кг/га) та Лограну (0,005 кг/га) може бути використана проти комплексу однорічних та багаторічних бур’янів після фази кущіння у зернових. Наприклад, Пік у цій суміші посилює дію проти багаторічних, а Логран проти підмаренника чіпкого. Ще одним прикладом може бути суміш Дербі (0,07 л/га) та Аксіал (1,0 л/га), яка очистить поле не тільки від дводольних, але і від злакових бур’янів. Як приклад, можемо запропонувати суміш Ураган Форте (2л/га) і Банвел (0,3 л/га) для обприскування полів при підготовці під посів. Ураган Форте відмінно знищує багаторічні бур’яни (осоти, пирій) та багато інших рослин. Водночас додавання Банвелу не тільки підсилює знищувальну дію суміші, але допомагає контролювати більш- менш стійкі до дії гліфосатів рослини такі, як наприклад гірчаки, березку та інші.

30. Якою може бути післядія гербіцидів?

Гербіциди відносяться до досить сильних біологічно активних речовин і мають різний період розпаду. Рештки деяких з них можуть зберігатися в ґрунті протягом декількох років, впливаючи на наступні культури в сівозміні. Це явище має назву “післядія гербіцидів”. Післядія особливо характерна для гербіцидів класів імідозолінів та сульфонілсечовин. Останні активно застосовуються саме на зернових культурах. Тому при виборі гербіциду слід враховувати, що ви будете висівати після зернових. Особливо чутливі до дії сульфонілсечовин соняшник, буряк та ріпак.

Практично всі гербіциди класу сульфонілсечовин можуть мати післядію. Виникнення післядії залежить від багатьох факторів, які впливають на швидкість розпаду препаратів: наявність вологи, температура ґрунту, тривалість холодів, обробіток ґрунту, рН ґрунту та багатьох інших.

Стосовно препаратів компанії «Сингента» ми можемо дати такі рекомендації. Після застосування препаратів Лінтур, Дербі, Діален Супер можна висівати будь-яку культуру влітку або восени без обмежень.

Що стосується Лограну, то краще після його використання не висівати ріпак. На наступний рік можна висівати культури без обмежень.

Трохи складніша картина з Піком. Цей гербіцид за певних умов може негативно діяти на соняшник, овочі, буряк та ріпак. Тому, якщо ви плануєте висівати саме ці культури, бажано не застосовувати Пік у повній нормі використання, а обмежитися половинними, як компонента до бакових сумішей.

Але й самі зернові можуть бути пригнічені післядією гербіцидів, використаних на попередниках. Наприклад, прояви залишкової дії деяких препаратів на основі хлорацетомідів, імідозолінів, триазинів та інших. Тому при невпевненості в можливій післядії краще додатково проконсультуватися у спеціалістів компанії-виробника.

31. Як проявляється фітотоксичність гербіцидів?

Це досить важливе питання при виборі гербіцидів. Бо можна досить успішно знищити бур’яни, але не одержати бажаного результату. Гербіциди — це препарати, які потребують досить обережного підходу при їх використанні. Треба суворо виконувати регламенти термінів їх використання. Якщо написано, що препаратом можна обробляти до кінця фази кущіння, значить цього треба неухильно дотримуватися. Бувають випадки, коли господарники використовували препарат пізніше, ніж вказано у рекомендованих строках і кілька разів це проходило непомітно. Але при збігу певних умов (сортова чутливість, погодні умови) втрачали практично весь врожай. Рослини були живі, але колос був пустий. При дотриманні регламентів фітотоксичної дії препаратів не спостерігається.

Хотілось звернути увагу на інший випадок, коли застосовуються препарати низької якості, в яких, окрім діючої речовини, можуть знаходитися побічні продукти невідомого складу. Саме тут і полягає небезпека одержання фітотоксичної дії саме за рахунок цих продуктів.

32. Як правильно побудувати систему захисту зернових культур від бур’янів?

Щоб правильно побудувати систему захисту зернових від бур’янів, важливо знати які види шкідливих рослин треба знищити, в якому співвідношенні вони ростуть (які види домінують, чисельність яких незначна). Потім потрібно знайти найбільш ефективний препарат проти домінуючого виду бур’янів. Якщо таких видів декілька, а жоден препарат не може гарантувати високу ефективність проти кожного з них (на практиці це найбільш типова ситуація), слід підібрати необхідні бакові суміші.

Необхідно враховувати не тільки видовий склад бур’янів, але й тип їх розвитку: багаторічні, озимі, ранні чи пізні ярі. Залежно від типу, вони можуть проростати у різні строки, завдаючи шкоди у різні періоди розвитку культури. Тому треба вибрати оптимальний строк або строки обробки посівів гербіцидами. При виборі строків обприскування слід враховувати регламент застосування препаратів. Наприклад, якщо планується боротьба із пізніми ярими бур’янами, слід враховувати що культура вже буде у фазі розвитку після кущіння, коли деякі препарати застосовувати (наприклад Діален Супер) вже не можна.

Також не можна забувати про можливість післядії деяких препаратів, тому при їх виборі слід врахувати, якою буде наступна культура в сівозміні.

При побудуванні системи захисту важливо враховувати властивості самих препаратів: можливість діяти за певних температурних умов, наявність ґрунтової дії, фактор фітотоксичності тощо.

Таким чином, для того, щоб створити ідеальну систему захисту рослин від бур’янів, від фахівця потрібно застосування великого обсягу знань, здатності до креативного мислення. Правильно підібравши необхідні «ліки», їх комбінації та визначивши схему їх застосування, ми створюємо ідеальні умови для розвитку культури, результатом чого є добрий врожай.

Прикладом такого творчого підходу можна навести схему захисту озимих культур від бур’янів на полях Інституту фізіології рослин НААУ. Восени вони вносять бакову суміш Піку та Лограну. Що дає таке поєднання препаратів? По-перше, знищуються озимі бур’яни, культура добре розвивається восени, має підвищену зимостійкість, бо створені добрі умови для її розвитку. По-друге, обидва гербіциди мають ґрунтову дію і тому здатні стримувати розвиток ранніх ярих однорічних бур’янів. Тому господарство не проводить захисних обприскувань, економлячи і кошти і час в гарячу посівну кампанію. І вже у період прапорцевого листка проводиться обприскування проти пізніх ярих та злакових бур’янів сумішшю Дербі з Аксіалом. Таким чином, така схема дає змогу утримати поле в ідеальному стані протягом всього вегетаційного періоду. За даними 2009 року, врожайність на деяких полях інституту перевищувала 100 ц/га.

Кожне поле потребує особливої уваги і для кожного потрібна своя схема захисту, виходячи із історії поля, його фітосанітарного стану, запланованої врожайності, фінансових можливостей господарства та інших факторів.

33. Які особливості захисту озимих та ярих зернових культур?

Більшість гербіцидів, які використовують на озимих зернових культурах, можна застосувати і на ярих. Тільки зазвичай норма їх витрати на ярих культурах нижча, ніж на озимині.

Також слід враховувати певні відмінності, які можуть бути в видовому складі бур’янів, через відмінності технології вирощування цих культур (див. 18. Які основні види бур’янів можна зустріти на зернових полях?).

34. Які фактори впливають на ефективність гербіцидів?

На ефективність гербіцидів може вплинути ціла низка факторів. Назвемо деякі з них.

Температура повітря. Має високе значення для ефективності дії гербіцидів у двох випадках. Перший із них — здатність самого гербіциду діяти при певних температурах. Наприклад, препарати 2,4-Д можуть бути ефективними тільки від температури 15°С та вище. Водночас, такі гербіциди, як Логран або Дербі активні при температурі від 5°С.

Другий момент — це верхня планка температурного режиму. Тут лімітуючим фактором стає здатність самої рослини засвоювати діючу речовину гербіциду. При високих температурах бур’яни вкриваються вощинним нальотом, фізіологічні процеси різко уповільнюються. Все це не дає змоги діючій речовині проникнути в повному обсязі в рослину і вплинути на фізіологічні процеси. Тому оптимальною температурою застосування гербіцидів є температура до 25°С. Коли ж бур’яни знаходяться в стресовому стані, слід утриматися від обробки.

Фаза розвитку бур’янів. У більшості випадків рекомендується застосовувати гербіциди по раннім стадіям розвитку бур’янів. Бо чим молодша рослина, тим менше діючої речовини потрібно для її знищення, тим чутливішою вона до дії гербіцидів. І цей фактор слід враховувати. Так, наприклад, Логран діє на точку росту, припиняючи ріст рослини. І одна річ — припинити розвиток бур’яну на ранній стадії розвитку, коли і сама культура бореться з бур’янами, затіняючи їх, а інша — при перерослих. Тому слід зважати на те, яка фаза розвитку бур’янів вразлива до дії гербіцидів.

Опади. Треба враховувати, наскільки швидко препарат може бути поглинутий рослиною, бо опади, які можуть випасти незабаром після обприскування, можуть змити препарат, тим самим значно зменшити його ефективність. У більшості випадків час між обробкою та опадами повинен бути близько 2-3 годин.

Концентрація робочого розчину. Особливо важлива для препаратів, які мають у своєму складі сурфактанти (наприклад, Ураган Форте), ефективність дії яких цілком залежить не тільки від норми використання, а також від концентрації робочого розчину. Можна вилити 2 л/га Ураган Форте з нормою витрати води 200 й 400 л/га. І хоч препарату була використана одна і та самакількість, але ефект дії на бур’яни буде різним.

Норма використання препарату. В жодному разі не можна занижувати рекомендовані норми використання. Ймовірно, що у якийсь рік препарат і «спрацює» і з нижчою нормою. Але це може бути пов’язано з наявністю тільки чутливих рослин, з певними метеорологічними умовами. Але надалі є ймовірність виникнення проблеми як із ефективністю, так і з резистентністю. Часто в рекомендаціях дають діапазон норм. Менші норми слід використовувати, якщо бур’яни знаходяться на початкових стадіях вегетації. Але якщо ви маєте справу із перерослими або менш чутливими рослинами — норми використання повинні бути максимальними.

Рівень чутливості до дії гербіциду. Дуже часто компанії вказують дуже широкий спектр контрольованих бур’янів для гербіцидів. Але рівень контролю для кожного з них може бути різним. Якісь рослини можуть бути високочутливими (ефективність понад 90%), деякі середньочутливими (ефективність 70-90%), а є види, для яких ефективність цього гербіциду менша, ніж 70%. Але всі вони включені до списку контрольованих цим препаратом. Цей факт слід враховувати. Слід оцінити видовий склад бур’янів, їх кількість, виділити домінуючі види. Потім співставити із рівнем чутливості до дії гербіциду, і в деяких випадках краще використати бакові суміші, підбираючи гербіциди, найбільш ефективні проти окремих видів бур’янів.

Безумовно, також повинні витримуватися загальні правила проведення агрохімічних заходів із захисту рослин (правильний вибір форсунок, тиску обприскувача, швидкості обробки, не обробляти у вітряну погоду та інше).

35. Чи потрібна десикація зернових колосових культур?

Десикація — це процес примусового підсушування рослин із метою прискорення дозрівання та полегшення збирання. Чи потрібна вона на зернових? Це вирішувати самому господарнику залежно від ситуації. Можливо, ви хочете одержати раніше зерно та вигідніше продати, тоді це доцільно. Але у разі, коли Ви починаєте збирати урожай, а поле сильно засмічене бур’янами, цей захід просто необхідний. Збирання зернових разом з бур’янами — це великі втрати зерна (понад 30%) та підвищення його вологості, значить додаткові витрати на підсушування. Також не можна забувати, що поки ви будете чекати дозрівання зернових, дозріватиме і насіння бур’янів. А потім на вас чекає трудомісткий процес доочищення зерна.

Чим можна обробити поля у разі необхідності? Найкращий варіант — Реглон Супер (1,5 л/га). Цей препарат контактної дії дуже швидко (протягом 5-7 днів) знищить бур’яни та, крім того, трохи підсушить зерно. Також Реглон Супер не впливає на схожість насіння. Солому на корм тваринам можна використовувати вже через 3 дні після застосування цього препарату.

Можна використати і гліфосати. Але слід пам’ятати, що схожість насіння може бути втрачена до понад 30%, та й термін процесу десикації може тривати до трьох тижнів. Але якщо вирішено все-таки використати гліфосат, то краще обрати Ураган Форте (1,5-2,0 л/га). Дія цього препарату в 1,5-2 рази швидша, ніж інших гліфосатів, норма використання також нижча. Це досягається за рахунок використання в Ураган Форте іншої (калійної) солі гліфосної кислоти та наявності в складі препарату новітніх сурфактантів.

Поделиться: