Дыня

автор:

Україна має сприятливі умови для вирощування високоякісних плодів, не тільки кавуна, але й дині (Cucumis melo L.). Для контролю технологій вирощування використовують ДСТУ 5045:2008, якості – ДСТУ 7036:2009. В Росії діє ГОСТ 7178-85. У країнах Європейського Союзу використовують стандарт ЕЭК ООН FFV-23, який в Україні адаптовано під назвою ДСТУ ЕЭК ООН FFV-23:2007 Дині. Настанови щодо постачання і контролювання якості.

Плоди дині поділяють на два сорти якості – перший і другий. Незалежно від сорту плоди повинні відповідати мінімальним вимогам і бути непошкодженими (окрім невеликого зарубцьованого сліду, який зумовлений автоматичним вимірюванням рефрактометричного показника, тобто вмісту сухої розчинної речовини), доброякісними (не допускаються підгнилі і зіпсуті плоди), чистими, свіжими на вигляд, практично без комах-шкідників та слідів їхніх пошкоджень, твердими, з нормальною вологістю поверхні і без стороннього запаху і присмаку.

Дині повинні мати достатній ступінь стиглості, за якого вони зможуть транспортуватися, завантажуватися, розвантажуватися і доставлятися споживачу у задовільному стані. Ступінь стиглості повинен бути таким, щоб рефрактометричний показник м’якуша середньої точки плоду в екваторіальному перерізі був більшим за 10 % за шкалою Брікса у сорту Charentais і 8 % – в інших.

Дині першого сорту повинні мати добру якість і відповідати ознакам, які властиві ботанічному сорту. Допускаються невеликі дефекти форми, забарвлення (світла пляма на місці торкання з ґрунтом не вважається вадою), невеликі подряпини від навантаження, транспортування і розвантаження, невеликі зарубцьовані тріщини навкруги плодоніжки, які не зачіпають м’якуш і не перевищують довжину у 2 см. Довжина плодоніжок динь, які зібрані з ними, повинна бути менше 2 см.

До другого сорту належать дині, які не можна віднести до першого, але вони відповідають мінімальним вимогам. Допускаються дефекти, але за умови, що вони не знижують товарний вигляд – форми, забарвлення (світла пляма на місці торкання з ґрунтом не вважається вадою), невеликі сліди механічних пошкоджень (биття), невеликі тріщини і глибокі подряпини, які підсохли і не зачіпають м’якуша, невеликі пошкодження шкірки від тертя під час навантажувально-розвантажувальних робіт та транспортування.

Дині калібрують за масою кожного плоду або за діаметром екваторіального перерізу. Мінімальна маса повинна бути: для сортів Charentais, Galia, Ogen – 250 г, а для інших – 300 г. У випадку калібрування за мінімальним діаметром, відповідно – 7,5 і 8 см. У випадку калібрування за масою, найбільший плід не може перевищувати найменший більше, ніж на 50 % (30 % - для сорту Charentais). У випадку калібрування за діаметром, відповідно 20% (10% - для сорту Charentais). Необхідно відмітити, що калібрування обов’язкове для першого і для другого сорту якості.

Стосовно допусків, то вони регламентуються окремо за якістю та розміром. До першого сорту допускається 10 % (за кількістю і масою) плодів, які відповідають другому сорту або, у виключних випадках, відповідають відповідним допускам. Відповідно до другого сорту – 10% плодів, які не відповідають ні цьому сорту, ні мінімальним вимогам (не допускаються гнилі та зіпсовані). Для двох сортів якості допускається наявність 10% (за кількістю або масою), які відносяться до категорії за розміром вище і нижче тієї, яка вказана на тарі (упаковці).

Вміст упаковки повинен бути однорідним за походженням, ботанічним сортом, товарною категорією, розміром, масою та ступенем стиглості. Видима частина упаковки повинна відповідати всьому вмісту. Пакувальні матеріали мають бути чистими і новими, а клеї і чорнила – безпечними. Упакування повинно забезпечити відповідне зберігання впродовж усієї тривалості логістики. Згідно з положенням про маркування вимагається позначення ботанічного сорту або товарної категорії, сорт якості, розмір та, факультативно, кількість плодів в упаковці.

Хвороби і шкідники дині дуже подібні до тих, які поширені і на рослинах кавуна. Останніми роками експорт динь, інших баштанних культур в Україну сприяв занесенню карантинного шкідника динної мухи (Myiopardalis pardalina).

Поделиться: