Редис и редька

автор:

Редиска (Rhaphanus sativus L. var. radicula (DC.,Pers.) Sazon.) широко вирощують в усіх європейських країнах. Причому, сучасні логістичні схеми дають можливість її вирощувати в несезонний період у середземноморських країнах і постачати круглий рік. Редька зимова (Rh. sativus L. convar. hybernus (Alef.) Sazon.) у даний час в Європі не має широкого поширення, і потреби в ній задовольняються здебільшого місцевим ринком, або за рахунок городництва. Зате у всьому світі починає збільшуватися попит на японську редьку дайкон (Rh. sativus L. subsp. acanthiformis (Blanch.) Stankev.), а у деяких країнах і на редиску та редьку китайську (Rh. sativus L. subsp. sinensis Sazon. et Stankev.). В Україні діють кілька стандартів, які стосуються редиски і редьки – ДСТУ 290-91, ДСТУ ISO 9719-2001, ДСТУ 6009:2008 (дод. А). У Європейському Союзі для контролю за якістю свіжої редиски використовують стандарт UNECE STANDARD FFV-43, який уперше розроблено у 1988 році, який після чого ще не доповнювався.

Мінімальні вимоги до якості редиски включають непошкодженість (за винятком обрізної продукції), доброякісність (не допускається на ринок зіпсована та гнила продукція), чиста, практично вільна від шкідників та їх пошкоджень, не здерев`яніла, без надлишку зовнішньої вологості та без стороннього запаху та присмаку. Редиску сортують на два сорти – перший та другий, яку постачають без листків, або у пучках.

До першого відносять коренеплоди доброї якості з характерним забарвленням та формою відповідно до опису ботанічного сорту. Коренеплоди мають бути твердими і без тріщин. У випадку постачання редиски у пучках, листки повинні бути свіжими, здоровими і зеленими. До другого сорту допускається редиска з незначними дефектами форми, забарвлення, з подряпинами шкірки у випадку її миття, але які не впливають на загальну якість. Листки на пучках можуть бути зім`ятими і з дещо зміненим забарвленням. Розмір коренеплодів редиски не регламентується. До першого сорту допускається 10% (за кількістю чи за масою) коренеплодів другого, а до другого – 10% тих, які не відповідають ні цьому сорту, ні мінімальним вимогам. У кожній упаковці редиска має бути однорідною за походженням (тобто за місцем та технологією вирощування), якістю та відповідати одному ботанічному сорту.

Одержати високоякісну пучкову продукцію, яку реалізують разом з листками, заважає пошкодження хрестоцвітими блішками. В умовах України великої шкоди завдає кілька її видів: хвиляста (Phyllotreta undulata Kutsch.), чорна (Ph.atra F.) та інші. Пошкоджені листки втрачають свою привабливість. Для редьки літньої та зимової, які реалізують без листків, ця проблема не має значної актуальності.

Поделиться: